Malý slovník chovatele králíků

co by ve slovníku nemělo chybět
A     B     C     Č     D     F     H     CH     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z
A
Česky synonymum anglicky německy
Albín     Albino m
Králík od narození bez pigmentu - celý bílý s červenýma očima. Pigment chybí ve všech částech těla. Chov albínů byl u nás ještě kolem roku 1905 spíše výjimkou.
Ztráta kožního barviva (pigmentu), takže kůže, srst, slinice a drápy jsou bílé, oči červené. Albinismus je vůči jakémukoliv zabrvení recesivní. Genetický vzorec: AA -------
Aljaška - Al   Nubian (Alaska)  Alaska 
Anglický beran - AB   Lop  Englische Widder 
Anglický strakáč - AS   English  Englische Schecke 
Angora - A   Angora  Angora 
- plemeno králíka s dlouhou srstí. Vhodné pro kreativní kadeřnice, nevhodné pro alergiky
Avitaminóza     Avitaminose f
- nedostatek vitamínů, projevuje se různě, jako prevence je vhodný vitaminový přípravek pro králíky (např. Roboran, Vitamix, Mikrop…)
B
Česky synonymum anglicky německy
Barva   Color Farbe f
je podmíněná přítomností pigmentu (kožního barviva). Je plemenným znakem charakterizujícím jednotlivá plemena. Barva králíků je podmíněná geneticky.
Belgický obr - BO   Flemish Giant Deutsche Riesen
Belgický obr albín - BOA     Deutsche Riesen weiss
Bílopesíkatý - Bí   Silver Fox Weissgrannen
Březost      
- trvá 28 - 35 dní. Poté se rodí holá a slepá mláďata.
Bubnačka tympanitida, nadmutí, meteorismus    
viz. nadmutí
Burgundský - Bu     Burgunder
C
Česky synonymum anglicky německy
       
Č
Česky synonymum anglicky německy
Český albín - ČA      
Český černopesíkatý - Ččp   Czech Rabbit of black guards hairs  Schwarzgrannen 
Český červený - Čč   Thrianta  Sachsengold 
Český luštič - ČL     Separator 
Český strakáč - ČS     Kleinschecken 
Český svaz chovatelů      
- spolek chovatelů králíků, holubů, drůbeže, okrasného ptactva, koček, kožešinových zvířat, koz, akv. ryb a terarijních živočichů a drobných hlodavců.
- ZO ČSCH - základní organizace, sdružuje členy všech odborností: viz. ZO ČSCH
- OO ČSCH - okresní (oblastní) organizace: viz. OO ČSCH
Činčila malá - Čm   Chinchilla  Kleinchinchilla 
Činčila velká - Čv   Cinchilla Giant  Grosschincilla 
Čistokrevnost      
přesné a spolehlivé přenášení znaků a vlastností určitého plemene. K přenosů dochází pomocí genů, kdy každý z rodičů dá potomkovi polovinu genové výbavy. Výraz pochází z doby, kdy se věřilo, že znaky a vlastnosti se přenášeji krví.
Čistokrevný králík      
zvíře, které genotypově i fenotypově nese znaky svého plemene. Z definice čistokrevnosti vychází, že by každý čistokrevný králík měl být homozygot. Ve skutečnosti je tomu trochu jinak. Strakáči, zakrslíci a kuní králíci musí být heterozygotní, aby vyhovovali standardu (blíže u jednotlivých plemen).
ČSCH      
viz. Český svaz chovatelů
       
 
D
Česky synonymum anglicky německy
Dědičnost      
přenášení vloh k vlastnostem morfologickým, fysiologickým a psychickým z rodičů na potomstvo.
Deilenar - Dl     Deilenaar 
Děloha materník, uterus    
vnitřní část pohlavního ústrojí samice, kde se zachycují ve stěnách oplozená vajíčka a vyvíjejí se zárodky mláďat. Děloha se nachází mezi vejcovody a pochvou. Králičí děloha se skládá ze dvou samostatných polovin. Každá polovina má vlastní vyústění (děložní krček) do pochvy tzv. dvojitá děloha. U půlročních samiček, které ještě neměly mladé, jsou děložní růžky asi 6 mm slabé, zprohýbané zatočené o délce 18-20 cm. U dvouletých samic jsou děl. růžky nezprohýbané,půlkulaté, asi 1,5 cm silné. V březosti a po okocení se ještě zvětšují. Dvojitá děloha umožňuje přeoplození a přeoplodnění
Desinfekce      
zničení choroboplodných zárodků. Provádí se desinfekčními prostředky fyzikálními nebo chemickými. Fyzikální prostředky jsou teplota a sluneční záření. Vysoká teplota ničí bezpečně většinu mikroorganismů. Teplota musí být dostatečně vysoká nebo nízká, dle požadavků mikroorganismů. Chemické prostředky jsou zejména: KOH, NaOH, vápno, KMnO4, přípravky na bázi chloru. Velmi účelné je kombinovat vysokou teplotu s chemikáliemi. Při manipulaci je třeba dbát na bezpečnost práce.
Deratizace      
Hubení hlodavců. Kromě přenosu nakažlivých chorob mohou hlodavci například okousat mláďatům ouška.
Desinsekce      
Hubení hmyzu
DDD      
Desinfekce, Desinsekce, Deratizace je soubor opatření, kteréje nutno učinit, aby se zabránilo přenosu nakažlivých chorob
Dominance      
Převládnutí, opanování. Dominantní znak - převládající znak, který potlačil znak jiný - recesivní.
Drápy      
Součástí kožní soustavy. Jsou vyživovány z centrálně umístěných cév, které zasahují do 2/3 délky. Mohou být buď bílé nebo barevné. Bílé drápky jsou přípustné jen u albínů a strakáčků. Viz. též přerůstání drápů
Durynský - Du dříve též kamzičí   Deilenaar 
F
Česky synonymum anglicky německy
Fenotyp      
Soubor znaků a vlastností, které jsou vidět. Fenotyp je vnějším projevem genotypu.
Francouzský beran - FB   French Lop  Deutsche Widder 
Francouzský stříbřitý - FS šampaňský  Argente Champagne   
H
Česky synonymum anglicky německy
Havanský - Ha   Havana  Havanna 
Hermafroditismus obojpohlavnost    
Králík má např. vyvinutá varlata, chybí mu pyj a místo něj má pochvu. Není schopen chovu.
Hermelín - He   Polish  Hermelin 
Heterózní efekt      
Způsoben větším rozdílem v genetickém založení potomků oproti rodičům. Projevy: vyšší plodnost, rychlejší růst...
Homozygot      
Jedinec pocházející z rodičů se shodným genotypem.
Holandský - Ho   Dutch Rabbit  Holländer 
Holíčský modrý - Hm      
Hototský bílý - Hb   Hotot  Weisse Hotot 
Hybrid      
Kříženec
Hybridizace křížení    
Páření dvou jedinců s odlišnými genotypy
CH
Česky synonymum anglicky německy
Chlupy      
Vyrůstají z pokožky šikmo a jsou uloženy ve chlupových váčcích. U rexů rostou kolmo na kůži. viz. srst
Chovná hodnota      
Souhrn vlastnosí, které rozhodují o užitkovosti králíka bez zřetele na plemeno.
i
Česky synonymum anglicky německy
Import dovoz    
Dovoz plemenných zvířat z ciziny za účelem zlepšení vlastností nebo osvěžení krve.
Inbríding příbuzenská plemenitba    
viz příbuzenská plemenitba
Infekční rýma influence    
Skupina virů. Příznakem je výtok a "frkání". Přesnější diagnozu určí veterinář. Nemoc se dá úspěšně léčit. Možno zaměnit s nenakažlivou rýmou. Uhyne-li zvíře a je zde podezření, je vhodná desinfekce chlorem nebo vápnem a tři týdny počkat s dalším zvířetem.
Intersexualita nezipohlavnost    
Pohlavní výraz je v dospělosti nevyhraněný. Jde o dědičnou vadu, proto se taková zířata doporučuje nezařazovat do chovu
J
Česky synonymum anglicky německy
Japonský - Ja   Harlequin Rabbit  Japaner 
Jatečná váha      
Váha staženého a vyvrhnutého králka, zbaveného kožky, očí, běhů (předních od kloubu loketního, zadních od hlezenního) a nepoživatelných vnitřností vztažená k váze živého králíka. Hmotnost živého králíka/hmotnost jatečně opracovaného králíka krát 100%.
Jesle      
Žebříček pro založení zelené nebo suché píce
K
Česky synonymum anglicky německy
Kalifornský - Kal   Californien  Kalifornier 
Kastorex - Ca   Agouti-Castor-Rex  Castor-Rex 
Kastrace kleštění    
Umělé přerušení funkce pohlavních žláz. Provádí se u samců ve věku kolem 3 měsíců vyjmutím varlat. Cílem je zlevnění chovu, nebo zklidnění zvířete a omezení pachu v bytě.
Kocení      
Porod. Obvykle probíhá v noci.
Kojení      
Výživa mláďat mateřským mlékem.MLádě v 5-6 dnech zvojnásobí svou váhu a na konci 1. měsíce je jeho váha 7-10krát vyšší.
Kokcidióza      
Onemocnění způsobené prvoky. Přenos trusem nebo krmivem z míst, kam chodí nakažení divocí králíci. Od třetího týdne, kdy vylézají králíčata z hnízda, postižení králíci hubnou, ale mají nafouklé bříško, nahrbený hřbet a vypouklé oči. Léčba: sulfakombin (sulfamidin), seno. Prevence - seno, granule (můžete je sehnat s kokcidiostatiky viz. Krmná směs s kokcidiostatiky, ale pokud je koupíte v akvaristice dáte za ně zbytečně celou výplatu).
Kolostrum mlezivo, zelené mléko    
Zhruba do tří dnů po porodu. Má jiné složení než mléko, výrazně podporuje imunitní systém, nedá se nahradit.
Koprofagie      
Požírání "měkkého trusu" je běžný jev. Králíci tímto způsobem přijímají bílkoviny, vitamíny skupiny B i K a mikrofloru z trávicího traktu, ale i vývojová stadia parazitů.
Kotec      
Oddělení králíkárny
Kotiště      
Bedýnka, kde může samice nerušeně porodit. Důležité je, aby hnízdiště bylo dostatečně prostorné. Klady: v zimě je v hnízdišti tepleji než v hnízdě, zamezí časnějšímu rozlézání mláďat, zachlazení mláďat.
Vkládá se týden před okocením, ale pro úspěšný odchov není nutné. Orientační rozměry pro střední plemena: š×v×d = 40×35×60
Králíkárna      
Soustava různých kotců. Dělí se dle způsobu umístění na venkovní, vnitřní
Krmná směs      
Směs objemných suchých krmiv, jadrných krmiv, krmných přísad a doplňků.
Krmná směs s kokcidiostatiky      
Prevence proti kokcidióze (Současné granule jsou pouze ve formě kompletní směsi a nesmí se krmit ničím jiným, jinak se kokcidie stávají vůči kokcidiostatikům imunní) 
Kryptorchid     Kryptorchide m
Samec s nesestouplým jedním nebo oběma varlaty z dutiny břišní do šourku. Na výstavě podmiňuje výrok "Výluka"
Křížení      
viz. hybridizace
Kuní - Ku   Siamese Sable  Marderkaninchen 
kuní homozygot AmAm × ruský AnAn = všechna mláďata kuní AmAn
kuní heterozygot AmAn × ruský AnAn = 2 mláďata kuní AmAn, 2 mláďata ruská AnAn
Z příkladu je vidět, že kuní je heterozygot a křížení s kalifornským neovlivňuje jeho genotyp.
Kuní velký - Kuv     Grosse Marder 
L
Česky synonymum anglicky německy
Leporid      
Domnělý míšenec králíka a zajíce. Velkým propagátorem těchto kříženců byl Prof Dr. Žofka z Kladna, šlechtitel českého Existovalo několik rafinovaných způsobů, jak zkřížit králíka se zajícem, vždy se však jednalo o králíky.
Leucín      
Zvíře s neúplnou ztrátou pigmentu. Pigment zůstává pouze v oku, které má modrou barvu. Genetický vzorec je AA------XX.
Línání     Haarwechsel der Kaninchen m
Periodická výměna krycích chlupů na jaře a na podzim. Podzimní línání je výraznější. Mláďata línají poprvé kolem osmi týdnů a výměna srsti trvá až do 5-6 měsíců. Dospělá zvířata línají zpravidla od září (srpna)  do listopadu. Línání znamená oslabení organismu.
Linie     Linie f
Skupina samčích zvířat jednoho plemene
Liščí - Li     Fuchskaninchen 
M
Česky synonymum anglicky německy
Malý beran - MaB     Deutsche Kleinwidder 
Maska      
Nosní oválná skvrna.
Maso z králíka      
Dietní, bílé, snadno stravitelné. 
Měkký trus      
menší světle hnědé bobky formované do hroznovitých útvarů, které jsou pokryty slizem. Obsahují velké množství vitamínů (B a K), bílkovin a střevní mikrofloru. Mohou však obsahovat i vývojová stadia kokcidií.
Meklenburský strakáč - MS     Mecklenburger Schecke 
Meteorismus      
viz nadmutí
Mezipohlavnost intersexualita    
viz. intersexualita
Míšeňský beran - MB     Meissner Widder 
Mléčné zuby     Milchzähne m pl.
První zuby
Mléčnost      
Jedno z kritérií pro výběr samice. Je dáno hmotností vrhu ve stáří 21 dní.
Mléko      
Intenzivní tvorba trvá 21 až 28 dní. Na 1 g přírůstku do jednoho měsíce je třeba 1,6 až 2 g mléka. Složení: 41% sušiny (obsah tuku 22,7% +/- 5%), 13,6% bílkovin, 2,3% cukru, 2,4 popelovin. V prvních dnech po porodu produkuje samice mlezivo.
Mlezivo Kolostrum, zelené mléko    
viz. kolostrum
Mor haemorhagický zánět plic králíků    
- nebezpečná virová nákaza. U nás počátkem 90. let. Zvíře po nakažení obvykle rychle hyne. Mortalita až 100%. Přenos - zvířaty, krmivem, chovatelskými pomůckami. Účinná je pouze preventivní vakcinace. Veterinář vám rád poradí. Povinnost hlásit onemocnění veterináři.
Moravský bílý hnědooký - Mbh   Moravian White Rabbit of brown Eyes  Mährisches weisse braunäugige 
Moravský modrý - Mm   Moravian Blue Rabbit  Mährisches Blaue Kaninchen 
Motýlek      
Barevná kresba nosu a tlamy na bílém podkladě. Je typická pro strakáče (AS, ČS...) s klasickou strakatostí anglického typu. Motýlek má být souměrně vyvinutý. Skládá se ze dvou křídel vybíhajících po obou stranách nosu, výběžku spojujícího obě křídla zvaného trn. Bradičku má králík bílou.
Mutace      
Změna ve znacích nebo vlastnostech, objevení se nového či ztráta starého znaku. Mutace je dědičná a je dána změnou v genotypu. Příčiny mohou být různé.
MXT      
viz. myxomatóza
Myxomatóza - (MXT)      
Nebezpečná virová nákaza, která se u nás vyskytuje od roku 1954. Přenáší se přímým stykem, zeleným krmivem, vodou, ochrannými pomůckami. Přenašeči mohou být masožravci, volně žijící ptactvo a bodavý a krev sající hmyz. Po uzdravení se králík stává dlouhodobým nositelem nákazy. Vir napadá pouze králíky a vzácně i zajíce. Projevuje se otoky kolem očí a pohlaví, na uších jsou na pohmat jasně patrné bulky. Později nastane zduření a zřasení kůže celé hlavy tzv. "lví hlava". Zvíře umírá do 9 - 12 dnů. Proti nemoci existují dva typy velmi účinných vakcín. Spojená s vakcinou proti moru pod kůži a nebo do ucha. Proti MXT působí vkakcina 1 rok a proti moru 6 měsíců. Jejich cena bývá do 20 Kč. V centru Prahy až 120 Kč. Povinnost hlásit onemocnění veterináři
N
Česky synonymum anglicky německy
Nadmutí meteorismus, tympania, bubnačka, nafouknutí    
Nejčastěji jako jeden z příznaků nemoci (kokcidióza, zácpa...). Nejčastější příčinou je špatné krmení. Krmení snadno kvasící potravou, náhlý přechod na zelenou píci, krmení mladou zelenou pící, ztuchlá a zplesnivělá stelivová sláma, plesnivá nebo zkažená potrava a nedostatek pohybu. Nejvíce trpí mláďata po odstavu. Žaludek a střeva jsou přeplněny plyny, které zastavují činnost zažívacího ústrojí, které napnuté tlačí na plíce a dochází i k udušení. Prevence: petrželová nať, celer, dobré seno. Pomoc v začátcích: odvar z máty peprné s mlékem, v pokročilejším stádiu pretympan.
Německý obrovitý strakáč - NoS     Deutsche Riesenschecken 
Německý velký stříbřitý - Nvs     Deutsche Gross Silber 
Neštovice králíků      
Na jiná zvířata nepřenosné onemocnění králíků velmi podobné lidským neštovicím. Přenáší se převážně přímým stykem i ošetřovatelem. Inkubační doba 4-9 dnů. Vakcinace není příliš účinná, ale onemocnění není rozšířené. Existuje povinnost toto onecmocnění hlásit
Nitranský - Ni      
Novozélandský bílý - Nb   Nex Zealand White  Weisse Neuseeländer 
Novozélandský červený - Nč   New Zealand Red  Rote Neuseeländer 
Nepravá březost      
Připuštěná králice se za 10-15 dní chová stejně jako před okocením (staví si hnízdo, vytrhává chlupy). Když ji dáme za 2-4 dny k samci, samce přijme.
O
Česky synonymum anglicky německy
Obnova krve      
Chovatelský termín pro změnu samce nebo samice za účelem osvěžení chovu. Mění se zvířata téhož plemene za jiná cizícho chovatele. Cílem je zlepšení chovu, zabránění příbuzenské plemenitbě...
Obojpohlavnost hermafroditismus    
- viz hermafroditismus
Obrna ochrnutí, paréza   Parese f
viz. paréza
Oceňovací lístek      
Papír velikosti A6, na který se vypisují vady a přednosti. Za jednotlivé vady se sráží body.
Odstav      
Odstavují se mláďata ve věku 6 až 8 týdnů. Mláďata středních plemen je možno odstavit o váze min. 0,5 kg.
OO ČSCH      
Okresní organizace - volení zástupci ze základních organizací
Osiníky      
Tvoří podsadu. Jsou měkké, silné 25 - 30 µ a ve spodní části jsou zkadeřené
P
Česky synonymum anglicky německy
Palpace      
Kontrola hmatem. viz. zjišťování březosti
Paréza obrna   Parese f, Lähnung f
Následný stav po onemocnění nervů, mozku nebo míchy. Po porodu se může u samic objevit tzv. paréza mléčnic.
Pasteurelóza      
Králík i hlodavci, potíže jsou vážnější než u rýmy, horečnaté, pozdějí dochází i k postižení jiných orgánů. Nemoc je možno lěčit antibioticky. Proti onemocnění existuje vakcinace, ale je zbytečné králíka očkovat nedoporučí-li to veterinář.
Perlový - Pe     Perlfeh 
Pesíky      
Nejsvrchnější vrstva. 40 - 45 µ, bývají nejdelší, tvrdé, rovné, nejméně početné. Funkce: termoregulace. Stavba: uvnitř dřeňový kanálek naplněný vzduchem.
Plemena králíků      
Králíci se shodným genotypem i fenotypem. Rozdělují se např podle užitkovosti, délky srsti, účelu chovu a velikosti. Aby se zachovala čistokrevnost, nemohou se mláďata vzniklá křížením dvou plemen registrovat. Výjimku tvoří králík kuní, který se smí křížit s králíkem s ruskou kresbou.
Plemenitba      
Rozmnožování zvířat. V užším smyslu znamená zlepšování vlastností.
Plemenná dospělost      
Nastává později než pohlavní dospělost. Jedná se o dobu, kdy je tělesný vývoj králíka ukončen. Samice - malá plemena: 7-8 měsíců, střední: 8-9 měsíců, velká: 9-10 měsíců. Samci - malá plemena: 8 měsíců, střední: 10 měsíců, velká: 11-12 měsíců.
Podložení mláďat      
Pokud musíte podložit mláďata jiné kojící samici, lze to bez obav udělat do 8 (10?) dne věku. Ze zkušenosti vím, že jde spojit třídenní mláďata s osmidenními bez problémů. Když se podkládají mláďata mladší ke starším, je lepší je nechat tři dny u samice, kde dostanou mlezivo Aby se předešlo zánětu mléčných žláz doporučuje se v případě odebrání všech mláďat samici druhý den připustit.
Podsada      
Je tvořena dvěma typy jemnějších chlupů 
Pohlaví - rozlišení      
Bezprostředně po narození mají samičky pohlaví a řitní otvor ve tvaru ležaté osmičky. Samečci mají mezi pohlavním a řitním otvorem větší vzdálenost a obraz číslice přechází v dva kroužky. Po jednom měsíci, se při dostatečném cviku a troše štěstí rozlišit pohlaví podle vývinu pohlavních orgánů. Samička má patrnou podélnou jamku ohraničenou pysky, sameček pyj. Kolem 2,5 měsíce sestupují varlata do šourku a pyj má vzhled trubičky.
Pohlavní dospělost      
Doba, kdy se plně vyvinuly pohlavní orgány a začínají normálně fungovat. To znamená, že u samiček dochází k pravidelné ovulaci a u samců k pravidelné tvorbě spermií. Králíci pohlavně dospívají okolo 6-ti měsíců. Po pohlavní dospělosti následuje plemenná dospělost
Pohlavní dvojtvárnost      
Rozdíl mezi samcem a samicí. Je dáno primárními pohlavními znaky (pohlavní ústrojí a žlázy) a sekundárními (druhotnými) pohlavními znaky (tvar hlavy)
Posuzovatel      
Vyškolený chovatel, který zhodnotí přednosti a nedostatky čistokrevného králíka. Ty se vypíší do oceňovacího lístku.
Pretympan      
Lék proti nadmutí, k dostání u veterináře nebo na vet. předpis
Průjem diarea   Durchfall m
Zrychlený odchod vodnatého obsahu střevního. Jeden z příznadů při poruchách trávení
Předčasný porod     Frühgeburt f
Porod nedonošeného živého mláděte za dobu kratší než je 28 dní. Mládě je zpravidla života neschopné
Přerůstání drápů      
Je naprosto běžné. Králíkovi se zakrátí dlouhé drápy tak, aby nebyly delší než srst na packách a měly svůj původní tvar. Pokud, jste králíka stříhli do krve, doporučuje se místo ošetřit jodovou tinkturou nebo jinou desinfekcí.
Přeoplodnění superfoetace, dvojí oplození    
Dvojí okocení za sebou v přestávce několika dní. Příčina: druhé zabřeznutí při kontrolním připouštění.
Přeoplození superfekundace    
Připuštěné samice ke dvěma samcům. Mláďata z téhož hnízda mají dva otce.
Přerůstání zubů      
Přerůstání hlodáků - hlodáky můžete uštípnout sami štípacími kleštičkami na stejnou délku jako mají nepřerůstající zuby. Králíkovi dejte tvrdý chléb, zrní a větvičky nejedovatých stromů (ovocné, smrk, borovice, dub) k ohryzu. Jestli je přerůstání trvalé nedoporučuje se používat zvíře do chovu, neboť je to vada dědičná.
     -přerůstání stoliček - se provádí obvykle v narkóze u veterináře.
Příbuzenská plemenitba inbríding    
Cílem je zlepšení vlastností. Nebezpečí: degenerace.K vyjádření stupně intenzity příbuzenské plemenitby se používá nejčastěji koeficient příbuzenské plemenitby Fx. Měřítkem koeficientu je pravděpodobnost, že dva geny na stejném lokusu jsou původově identické.
Fx=ĺ [(0,5)n1+n2+1(1+FA)]
n1 = počet generací od otce ke společnému předku
n2 = počet generací od matky ke společnému předku
FA = koeficient příbuzenské plemenitby společného předka
Za společného předka se považuje jedinec v rodokmenu, který se vyskytuje na straně otce i matky a má v rodokmenu vždy jiného potomka.
Stupeň intenzity Fx ł 0,25 (25%) = nejužší příbuzenská plemenitba
Stupeň intenzity Fx ł 0,125 (12,5%) = Úzká příbuzenská plemenitba
Stupeň intenzity Fx ł 0,05 (5%) = Mírná příbuzenská plemenitba
Stupeň intenzity Fx < 0,05 (5%) = Vzdálená příbuzenská plemenitba
Jednodušší rozlišení:
1. pokrevní - rodiče s dětmi, sourozenci mezi sebou, děd a bába s vnoučaty
2. blízká - strýc s neteří, teta se synovcem, bratranec se sestřenicí, vnuků a vnuček mezi sebou
3. vzdálenější - společný předek ve III.-V. řadě předků.
Připouštěcí potvrzení      
Doklad, který vyplňuje chovatel pro organizaci. Vyplňuje se 2krát pro každý vrh bez ohledu na počet zvířat. Jedno potvrzení zůstává registrátorovi, druhé na městě. Slouží pro kontrolu údajů. Zadní strana připouštěcího potvrzení se vyplňuje stejně jako zadní stana rodokmenu.
Připouštění skok   Decken n, Sprung m
Pohlavní spojení samce se samicí. V horku se připouští většinou brzy ráno nebo večer, v zimě okolo poledního. Připouštět můžeme po celý rok, i v zimě. V drobnochovech je běžné připouštět 4 krát do roka. Samici dáváme k samci. Připouštění můžeme kontrolně zopakovat po sedmi dnech. Odmítá-li samice samce je na 80% březí. Březost zjišťujeme také palpací.
R
Česky synonymum anglicky německy
Ramlice králice, samice    
Chovná samice
Ramlík samec    
Chovný samec
Ramlování říje    
Ochota samice k zabřeznutí
Ranost      
Schopnost brzy ukončit tělěsný vývoj
Recesivita      
Podřízenost. Gen recesivní vůči dominantnímu se neprojevuje, ale je přítomen. Sejdou-li se dva jedinci s recesivním genem, gen může projevit u některého z potomků. Kromě úplné recesivity existuje ještě neúplná recesivita a neúplná dominance.
Registrace    
Mláďata od čistokrevných rodičů s rodokmenem se dají registrovat na ČSCH. K tomu je nutno být členem ČSCH.
Rexi malí      
Rexi střední      
Rexi zakrslí      
Rhönský - Rh     Rhönkaninchen 
Rodokmen     Stammbaum m
Posloupnost přímých předků do třetí generace
- vyplňuje se pro každého králíka jednou.

Návod k vyplnění: Před sebou máme rodokmen matky a otce.

samec 1
otec 2 matka 4
děd 4 bába 5 děd 6 bába 7
praděd 8  prabába 9  praděd 10 prabába 11  praděd 12  prabába 13 praděd 14 prabába 15

 

samice 16
otec 17 matka 18
děd 19 bába 20 děd 21 bába 22
praděd 23 prabába 24 praděd 25 prabába 26 praděd 27 prabába 28 praděd 29 prabába 30

Z titulní strany rodokmenu samce 1 a samice 16 opíšeme tetování, datum vrhu a jméno a bydliště chovatele. Z oceňovacího lístku přidáme hmotnost a nejvyšší získané ocenění.


samec 1

samice 16
otec 2 matka 3 otec 17 matka 18
  děd 4     bába 5     děd 6     bába 7     děd 19     bába 20     děd 21     bába 22  

Prapředci se do rodokmenu již nezaznamenávají, jejich místo zaujímají králíci o generaci mladší

Rostliny jedovaté      
Způsobují úhyn i v malých dávkách: trýzel, lilek černý, durman, hlaváček letní, bažanka polní, pryšec kolovratec, tetlucha kozí pysk, blín černý, bolehlav plamatý, ocůn jesenní, čičorka pestrá, kýchavice bílá, blatouch bahenní, lilek potměchuť, žabník jitrocelový, chaluha vodní, rulík zlomocný, samorostlík klasnatý, bolševník obecný, čemeřice černá, oměj vlčí mor, stračka, náprstník červený, rozpuk jízlivý, vraní oko čtyřlisté, sasanka stinná, vlaštovičník, thuja zerav, chvojka klášterská, tis červený, lýkovec obecný. Tento přehled není zcela úplný. Navíc králík je velmi odolný vůči jedům. Avšak tyto jedy bývají často kumulativní a ukládají se ve svalech. Jeden můj zakrslý králík miloval plnokvětý blatouch
Rostliny působící křeče a průjmy      
Třezalka tečkovaná, starček obecný, vachta trojlistá, užanka lékařská, locika planá, len luční, zemědým lékařský, drchnička rolní.Po zkrmení lociky kompasové se u mých králíků průjem neobjevil.
Rostliny působící nadýmání, koliku, dýchací potíže a potraty      
Vlaštovičník větší, hulevník lékařský, jílek mámivý (napadený rzí má halucinogenní účinky), vlčí mák, rozpuk jízlivý, náprstník žlutý, křen polní, vratič obecný, ohnice obecná, kyhanka bažinná
Rýma      
Projevuje se kýcháním, kašlem, frkáním a výtokem z nosu. Ten je nejdříve řídký, později hlenovitý až hnisavý.
Ruský - R   Himalayan  Russen 
Rys - Rys dříve též Lux  Lynx  Luxkaninchen 
Ř
Česky synonymum anglicky německy
Řezák     Schneidezähn m
 
Říje      
U králíků je říje provokovaná, to znamená, že se dá uměle vyvolat např. přidáním steliva od samce. Opakuje se asi po třech týdnech. Říje se projevuje tak, že samice je neklidná, otírá se o různé předměty, hrabe a pohlavní ústrojí je silně prokrvené.
S
Česky synonymum anglicky německy
Salmonelóza     Salmonellose f
Nakažlivé onemocnění vyvolané salmonelami různého typu. Projevuje se horečkou průjmy, celkovou sešlostí - zřídka se vyskytující, především ve velkochovech. Po překonání nákazy se králík stává bacilonostičem
Saténový - Sa   Satin Breeds  Satin-Kaninchen 
Siamský - Si     Siamesen 
Siamský velký - Siv     Siames Gross 
Slovenský sivomodrý rex - RexSs   Rex Agouti-Opal  Blaugrauer Rex 
Speciální chov      
Chov králíků určitého plemene. Chovatel musí být sdružen ve speciálním klubu chovatelů plemene. Králík ze speciálního chovu se pozná podle S vytetovaného v uchu.
Srst      
Je tvořena třemi druhy chlupů. viz: pesíky, podsada a vlníky. Podsada - krátká, jemná, hustá, z plných keratinových vláken, bez dřeně (uvnitř chlupu je dutinka). Pesíky - delší, silnější, hrubší, řidší.
Stříbřitý malý - S   Silver  Kleinsilber 
Svrab králičí prašivina    
Způsobuje ho roztoč zákožka svrabová (Scorocoptes cuniculi). Roztoči vyrývají chodbičky ve stěnách slechů, živí se tkáňovým mokem a rychle se množí. Vyvolávají silné svědění. Boltce se plní od kořene ucha stroupky. Přenos: přímím stykem. Léčba: odstranění stroupků a desifekce.
T
Česky synonymum anglicky německy
Teplota těla      
Kolísá mezi 38,5 - 39,5 st. Celsia. Při průjmech, ztrátách krve, žloutence a ochrnutí je podnormální. Při zánětlivých chorobách se dostavuje horečka. Za horečku se považuje zvýšení teploty o více než 0,5 stupně nad maximální hranici normální teploty. Teplota se měří teploměrem vsunutým do konečníku.
Tetování      
Čísla v uších, která má každý čistokrevný registrovaný králík ve tvaru:
    Levé ucho - C 10- 0   značící, že se králík narodil v říjnu 2000
    Pravé ucho - 1 - 18  a byl osmnáctý svého plemene v Praze(č. 1).
    nebo pravé ucho - S - 16  pro speciální kluby, kde 16 značí šestnáctého králíka toho plemene v roce
Tříbarevný strakáč - TS     Rheinische Schecken 
Tříslový - T   Tan  Lohkaninchen 
Tularemie      
Ojedinělá choroba, přenosná i na člověka. Přenáší se z myší. Podezřelá zvířata se nesmí porážet. Dobrou zprávou je, že je to natolik významné onemocnění, aby se jím zabývaly sdělovací prostředky.
U
Česky synonymum anglicky německy
Úhoř      
Barevný pruh na zádech strakáčů. Začíná v zátylku, jde mezi lopatkami středem hřbetu a končí u kořene pírka.
V
Česky synonymum anglicky německy
Velký světlý stříbřitý - Vss     Helle Gross Silber 
Vídeňský bílý - Vb   White vienna  Weisse Weiner 
Vídeňský černý - Vč   Black vienna  Schwarze Weiner 
Vídeňský modrý - Vm   Blue vienna  Blaue Weiner 
Vídeňský šedý - Vš   Grey vienna  Graue Weiner 
Výstava      
Obvykle víkend, kdy se sejdou chovatelé se svými čistokrevnými zvířaty za účelem zjištění jejich kvalit, nedostatků a případnému prodeji nebo koupi nových jedinců. Dělí se na místní, okresní, speciální, národní a mezinárodní.
Vzorník      
Standard jednotlivých plemen.
Z
Česky synonymum anglicky německy
Zaječí - Za   Belgian Hare  Hasen 
Zácpa      
Zpomalené nebo zastavené trávení. Vzniká následkem vadného krmiva, náhlého přechodu v krmení ze šťavnatého na suché, zastavení napájení, nebo jako příznak nemoci
Zakrslý - Z   Nederland Dwarf  Farbenzwerge 
Zakrslý liščí - ZLi     Fuchszwerge 
Zánět očí      
Jeví se slzením a hlenovitým výtokem z očí. Příčina: prach, průvan, vlhko. Léčení: odvar z heřmánku, oční kapky (Visine, ophtalmoseptonex), odstranění příčin.
Zelené mléko kolostrum, mlezivo    
viz. mlezivo 
Zemplínský - Ze      
Zjišťění březosti      
Březost trvá průměrně 31 dní. V první 14 dnech není rozpoznání březosti snadné, skušený chovatel může zjistit kolem 12. dne ampulovité rozšířeniny dělohy. Ve druhé polovině březosti můžeme klidným, opatrným pohmatem v břišní dutině nahmatat plody (je možné je zaměnit s bobky).
II. způsob: Za 5 - 7 dní dáme samici znovu k samci. Pokud samce nasnáší a utíká, soudíme, že zabřezla.
ZO ČSCH      
Základní organizace - sdružuje všechny chovatele všech odborností (chovatele ovcí, koz...)
Struktura
Předseda
Jednatel
Hospodář
Pokladník
Odbornost
Zapisovatel
Revizní komise
práce s mládeží
registrátor
tetovatel
Zubní vzorec zubní formule    
  I - Dentes incisivi (řezáky) C - Dentes caniny (špičáky) P - Dentes praemolares (třenáky) M - Dentes molares (stoličky)  
Horní čelist 1 0 3 3 krát 2 = 28
Dolní čelist 1 0 2 3