výstava Čelakovice - chovatel Joura

Aljaška (Al)

Vznikl křížením králíka ruského, holandského a havanského. Vyšlechtěn byl v Německu Maxem Fischerem a Schidtem. Ing. V. Kálal uvádí, rok vzniku 1903 a plemena: domácí, ruský, stříbřitý a havanský. Jméno dostal pro černou srst, kterou kožešníci nazývali aljaškou (z jakéhokoliv plemene). Poprvé byl vystavován v roce 1907.

K nám se aljaška dostala před I. světovou válkou. Český chovatel J. Šanda docílil aljašek zkřížením ruského a havanského.

Klub chovatelů aljašek + havanských + durynských + bílopesíkatých
http://www.klub-alhadubi.estranky.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC DD gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,9 3,2 3,5

Bodovací stupnice:

   
1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,75 - 2,99 kg
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 4,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
Tělo: silně zavalité, válcovité. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, těsně spojená s trupem, u králic poněkud jemnější. Končetiny: silné, krátší. Uši: masité, délka je 11,5 až 12,5 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: typické, výrazné, pevné, ne však příliš dlouhé. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: sytě tmavomodrá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: mírně protažené. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu, zvláště nad 3 cm. Pesíky: měkčí.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: Méně intenzivní čerň. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, poněkud slabší lesk. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé (výluka). Hlava: úzká delší (výluka). Uši delší než 13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Příliš měkká nebo tvrdá (výluka)

Pozice 5. - Krycí chlup: výrazně našedlý nádech nebo šedě mramorovaný (vždy výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka), zcela bez náznaku lesku (výluka). Jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: bílá a téměř bílá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)