Kuní velký (Kuv)

Kuní velký je dalším naším národním plemenem. Vyšlechtil jej M. Vrána ze Zborovic. Plemeno bylo uznáno v roce 1981 v hnědém rázu, ke kterému později přibyl ráz modrý.

Klub: http://kchkmp.wz.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
aman BB CC DD gg       hnědý (Kuvh)
aman BB CC dd gg modrý (kuvm)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,2 2,9 3,1 3,3 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a kuní znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 3,99 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, poměrně široké, dobře osvalené. Hlava: v čelní a nosní partii široká, u králic poněkud jemnější. Končetiny: kratší, silnější. Uši: masité, dobře na koncích zaoblené. Délka - 11 až 12.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, stejnoměrně rozložené lesklé pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, kuní znady
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu: pastelově hnědá i na břiše.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu: pastelově modrá i na břiše.
Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 8-10 cm. Barva: tmavohnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází v barvu krycího chlupu bez ostrého ohraničení.
2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo. Parva očí: hnědá resp. šeomodrá, světélkující karmínová panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: v souladu s barvou krycího chlupu. Světlá místa - světlá, tmavé kuní znaky - tmavé.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: protáhlé, užší. Končetiny: Tenčí, delší. neší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: méně zmasilé s menšími odchylkami od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkčí nebo hrubší.

Pozice 5. - Vzhled: celkově tmavší. Kuní znady: méně výrazné, neplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Krycí chlup: světlejší a tmavší skvrny, našedlý. Ojedinělé bílé chloupky. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chloupky, menší nesoulad se zbarvením krycího chlupu, sklon k bělavé podsadě.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: velmi protažené s nedostatečným osvalením (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka). Uši: <9,5 a >13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady nebo pesíků (výluka), velmi řídká a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka)

Pozice 5. - Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky. Kuní znaky: chybějící u světlých a středně světlých zvířat (výluka). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), čistě bílá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)