Rexi střední velikosti

Stejně jako vzorník plemen králíků se i já přizpůsobuji zahraničnímu zařazení do jednoho plemene už proto, že je to snazší

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
http://www.rexklub.websnadno.cz/

Standard plemene

Genotyp:

Genotypy a výchozí plemena

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,5

0,9

1,4

1,9

2,4

2,8

3,3

3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost, u kresebných plemen kresba 20 bodů
6. Barva podsady, příp mezibarva, barva u kresebných plemen 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně protažené, válcovité. Krk: vzhledem k délce srsti zřetelnější. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, dobře zakulacená, u králic o něco jemnější. Končetiny: přiměřeně silné. Uši: pevné, vzpřímené, na koncích pěkně zaoblené, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm..

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 18 - 21 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. a 6.- včetně přípustných a nepřípustných vad pro dané pozice jsou popsány pod odkazy
rexi střední - 5. a 6. pozice

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Končetiny: slabé, dlouhé, příliš krátké. Uši: tenké, poněkud špičaté, slaběji osrstěné. menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost: nižší než 3,00 a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná část + Tělo: velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Hlava: dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 14 a delší než 24 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)