Český albín (ČA)

České národní plemeno vyšlechtěné profesorem Žofkou z Kladna. Poprvé byl vystaven roku 1928 v Kladně-Kročehlavech. Vznikl křížením divokého králíka, modrého obra a dalších plemen. Cílem bylo vyšlechtit kožešinové zvíře. Uznávací řízení tohoto plemene trvalo několik let.
Středně velkého albína měl v úmyslu vyšlechtit také J. V. Kálal již v roce 1912. Inspiroval ho k tomu jeho chov stříbřitých malých, ve kterém se vyskytovali albíni. Ze začátku měl v úmyslu křížit je s belgickými obry a vyšlechtit tak stříbřitého obra. Později svůj názor změnil a rozhodl se použít stříbřitých albínů k vyšlechtění středně velkých albínů "Slavia-albínů".

V současnosti není toto plemeno masově rozšířené i přes jeho nesporné kvality. Český albín je kožešinovým zvířetem s vysokou masnou užitkovostí. Od novozéladského bílého se liší především jemnější hlavou, delšíma ušima a strukturou srsti.

Je to plemeno vhodné i pro začátečníky. Samice jsou dobré matky a králíci nemají zvláštní nároky. Speciální klubová výstava se koná v Kolíně-Štítarech vždy začátkem prosince a kolem 10.3. v Kladně.

Další informace: Český albín - přehlédnutí, chyba nebo přehlížené plemeno?, Chovatel 3/1997
Jaroslav Těšínský - Český albín, Chovatel 9/1998
Klub chovatelů českého albína a hototského bílého
Dorůžka václav, Chlístov 44, Stařec  675 22

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  aa ------         albín

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,3 2,9 3,4 3,8 4,2 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 3,99 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité, se silným osvalením. Hlava: široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Končetiny: silné, středně dlouhé. Postoj: vzpřímený. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 12,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, ne však hrubé pesíky, rovnoměrně rozložené. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: čistě bílá, rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší. Pesíky: lesklé, dodávají krycímu chlupu stříbřitý nádech. Oči: růžové s karmínovou panenkou. Drápy: bílé.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: shoduje se s barvou krycího chlupu, bez stříbřitého lesku.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: delší. Končetiny: krátké a slabé. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí.

Pozice 4. - Srst: řidší, tvrdší, měkčí neelastické pesíky. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: mírně nažloutlý nádech, srst bez lesku, mírné znečištění. Šedý nádech: hlava, krk a podskrání. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 6. - Podsada: mírně nažloutlá nebo mírně znečištěná.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,25 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Typ: zcela protažené (výluka). Končetiny: Tenké, velmi dlouhé (výluka). Uši: delší než 13 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Jelmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná a velmi hrubá (výluka)

Pozice 5. - Krycí chlup: Velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka). Silné znečistění srsti (neklasifikován).Oči: jiné než světlečervené s karmínovou panenkou (výluka). Dráp: pigmentovaný.

Pozice 6. - Podsada: velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka), silně znečistěná (neklasifikován).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)