Stříbřitý (S)

stříbřitý divoce zbarvenýJe to jedno z nejstarších plemen králíků. Podle některých pramenů byli do Anglie dovezeni z Asie (Siam), kde je chovali budhističtí mniši již před počátkem našeho letopočtu, jiné asijský původ popírají a přiklánějí se ke vzniku mutací z oborního králíka. Ovšem už roku 1631 o králících s postříbřenými konečky chlupů píše Gervase Markham. Poprvé byli vystaveni v roce 1860. Prvním barevným rázem byl černý, z nějž za použití barevných plemen vznikly ostatní rázy.

Z Anglie byli dovezení nejen do Ameriky, ale i dále do Evropy. K nám se dostal z Německa v již ustálené podobě. U nás se chová od roku 1876. O jeho rozšíření se zasloužil J. V. Kálal, který jej začal chovat v roce 1892. Na rozdíl od současnosti existoval ve 40. letech ještě stříbrotříslový černý a modrý. Vznikl křížením tříslových a stříbřitých a základní stříbřitá barva byla doplněna o odznaky tříslového králíka.

Mláďata se rodí zbarvená bez stříbřitosti. Ve druhém měsíci začínají přebarvovat. Na nose, končetinách a zádi se začínají objevovat bílé konečky. Prostříbřování pokračuje na hřbet a hruď, hlava a slechy zůstávájí nejdéle černé. Úplné prostříbření nastává po pěti měsících u každého zvířete individuálně.

Po divokém králíkovi zdědil temperament, plachost a skromnost. Jatečná výtěžnost stříbřitých králíků se pohybuje mezi 60 - 70%. Je to plemeno vhodné i pro začátečníky.

Klub chovatelů vznikl v roce 1948 v Brně-Jundrově za přispění př. Hudce, Millera a Chronce.

Více informací: Hubert Dufek: Králíci stříbřití, Chovatel 10/1991
Zbyněk Kopřiva - Z historie a současnosti králíků malých stříbřitých, Chovatel 11/1995
František Škopek - Králík stříbřitý malý černý, Chovatel 5/1996
Josef Zadina - Život se stříbřitými králíky, Chovatel 6/1998
Klub chovatelů stříbřitých malých
http://www.stribritymaly.elist.cz/

Standard plemene

stříbřitý modrý stříbřitý divoce zbarvený
stříbřitý modrý stříbřitý modrý a stříbřitý divoce zbarvený

Genotypy:
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg PP.. černý (Sč)
AA bb CC DD GG PP..(yy)       žlutý (Sž)
AA BB CC DD GG PP.. divoce zbarvený (Sdiv)
AA BB CC dd gg PP.. modrý (Sm)
AA BB cc DD gg PP.. havanovitý (Shav)
AA BB CC dd gg P3P3.. světlý (Ssv)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,9 1,4 1,9 2,3 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, Dle barevného rázu: stříbřitost, stejnoměrnost, pesíkování 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Krk: nepatrný. Hlava: krátká, široká, dobře klenutá u králic je o něco jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: pravidelné, nepříliš hrubé. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - dle barevného rázu

černý
Perlování: tvoří ho leskle černé a stříbřitě bílé konečky pesíků, podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

žlutý
Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, Přednost: krémové. Perlování: tvoří ho oranžové a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední.Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Oči: hnědé, drápy: tmavě rohovité s co nejtmavším odstínem.

divoce zbarvený
Barva krycího chlupu: odpovídá barvě šedohnědě divoce zbarveného králíka. Perlování: tvoří ho leskle černé a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední.Divoké znaky - úzké oční kroužky, skráňová obruba, krycí barva břicha, spodina pírka, vnitřní strany končetin: šedobílé až bílé. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: hnědé. Drápy: co nejtmavěji rohovité

modrý
Perlování: tvoří ho leskle sytě modré a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: šedomodré. Drápy: rohovités tmavším odstínem

havanovitý
Perlování: tvoří ho lesklá sytá havanovitá a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost : světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

světlý
Celkový dojem: mléčný - vznik průsvitem modrých podsadových chlupů k světlému krycímu chlupu a pesíkům, pesíky: černé, zesílené, lesklé,přečnívají nad krycí chlup asi o 5 - 6 mm a vytvářejí pesíkování. Stříbřitost, pesíkování: Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu, ideálně i na extremitách. Břicho: matnější. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. -

černý
Podsada: sytě tmavomodrá, ostře ohraničená od barvy krycího chlupu.

žlutý
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, Přednost: krémová.

divoce zbarvený
Barva krycího chlupu: směrem ke kůži ukončená asi 2 mm širokým černým proužkem. Mezibarva: pod ním, široká asi 4 mm. Podsada: pod ní, sytě modrá. Barevné zóny: silně výrazné, ostře od sebe ohraničené. Podsada na břiše: tmavomodrá

modrý
Barva podsady: odpovídá barve krycího chlupu, o něco světlejší.

havanovitý
Barva podsady: tmavomodrá

světlý
Barva podsady: sytě břidlicově modrá až ke kůži, bez ojedinělých bílých chloupků. Nesmí být téměř černá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + typ: poněkud protaženější, užší hrudní partie. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: hrubší, a delší.

Pozice 5. -

černý
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

žlutý
Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

divoce zbarvený
Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

modrý
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

havanovitý
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

světlý
Stříbřitost: nestejnoměrná, nejstejnoměrné pesíkování, vločkovitá nebo skvrnitá. Extremity: tmavší (zejm. motýlek). Pesíkování: velmi slabé, tvořící příliš světlý odstín (tzv. moučný pytel). Menší odchylky v předepsané barvě drápů a očí.

Pozice 6. -

černý
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

žlutý
Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.

divoce zbarvený
Zóny: méně ostře ohraničené (nevýrazná mezibarva). Mezibarva: ojedinělé bílé chloupky. Podsada: světle modrá, méně sytá.

modrý
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

havanovitý
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

světlý
Podsada: světlejší, v horní části poněkud tmavší pdosada než v dolní části u kůže, tzv. zónovitě odsazená. Ojedinělé bílé chloupky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: příliš protažený typ s velmi úzkou hrudní partií (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka) Uši: <8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. -

černý
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

žlutý
Závoj: silný, sazovitý (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

divoce zbarvený
Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

modrý
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

havanovitý
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

světlý
Stříbřitost: vysloveně tmavá (výluka), silně skvrnitá a nstejnoměrná (výluka). Pesíkování: nadměrné (výluka), chybějící způsobující téměř bílý celkový dojem (výluka). Skupinky bílých chloupků. Extremity: vysloveně černé bez stříbřitosti (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 6. -

černý
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

žlutý
Podsada: mimo břicho téměř bílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), modrá nebo šedomodrá (výluka)

divoce zbarvený
Mezibarva: zcela chybějící (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), zcela bílá na povrchu těla (výluka)

modrý
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

havanovitý
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupeá bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

světlý
Podsada: velmi světlá až bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)