Belgický obr albín (BOA)

Jeho výskyt se udává do začátku 20. století, avšak v chovech belgických obrů, se albíni vyskytovali již dlouho předtím. Jako plemeno byl v Evropě uznán roku 1911. Němečtí autoři Will a Spitzenpleit tvrdí, že vznikl vyštěpením z bílých strakáčů za použití selských strakáčů. A. Červinka uvádí, že vznikli křížením bílých králíků vyšlechtěných z belgických obrů a strakáčů. Belgičané ho neuznávali belgickým obrem a nazývali ho prostě bílým obrem.

U nás byl prošlechtěn nezávisle na cizím materiálu v letech 1904 - 1908. Cílem bylo získat co nejkvalitnější kožku. Podnět ke šlechtění dal J. V. Kálal, když roku 1904 psal o častém výskytu albínů ve hnízdech barevných belgických obrů. Tito albíni se staly základem chovu. Dále byli do chovu použiti bílí domácí králíci. Jedním z prvních chovatelů a šlechtitelů byl Josef Klofát z Dašic. Do vzorníku byli zařazeni již roku 1907, což je dříve, než v Německu.

J. Kamaryt (1948) uvádí návod na čištění bílé kožešiny i na živých králících: Pálená magnesie se smíchá s čistým lihem nebo benzínem a vetře se do kožešiny v místech, kde jest tato znečistěna. Nečistota se rozpustí a vsákne do směsi. Líh nebo benzin vyprchá a prášek hořčíku se vyčeše. Při tomto čištění je nutno dbáti opatrnosti s ohněm.

Klub chovatelů belgických obrů
http://www.klubbelgickychobru.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:
  

aa ----       albín

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,6 2,6 3,6 4,5 5,3 5,8 6,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
5,50 - 5,99 kg
6,00 - 6,49 kg
6,50 a více kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mohutné, dlouhé, válcovité, silná kostra, délka 65 cm a více, měří se jen ve sporných případech. Postoj: polovysoký. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené Krk: mírně znatelný. Hlava: silná, vellká, u samců mírně klabonosá u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, zpříma nesené, lžičkovitě otevřené, plně osrstěné. Délka je nad 18 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Výrazné, pravidelné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu a stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: čistě bílá bez jakéhokoliv jinobarevného nádechu, rozprostírá se po celém těle včetně hlavy a uší stejnoměrně. Oči: barva duhovky bledě červená s karmínovou panenkou.

Pozice 6. - Barva podsady
Podsada: zcela odpovídá barvě krycího chlupu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + tělo a hlava: délka 60 - 64 cm, mírné odchylky od požadovaného typu. Končetiny: slabší (tenčí). Uši: slabší struktura, délka 15,5 - 17,5 cm..

Pozice 4. -Srst: měkké nevýrazné pesíky, méně pružná, méně hustá podsada. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: odchylky od čistě bílé barvy, našedlý nebo nažloutlý nádech na hlavě, krku a podskrání. Mírné znečištění.

Pozice 6. - Podsada: ochylky od čistě bílé barvy, mírné znečištění.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 5,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Postoj: výrazně připomínající typ zaječího nebo anglického berana (v obou případech výluka). Tělo: kratší než 60 cm (výluka). Uši kratší než 15,5 cm (výluka). Pírko: velmi krátké (výluka)

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady, nebo pesíků (výluka), a velké odchylky od stanovené délky (výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: velké odchylky od čistě bílé (výluka). Silné znečištění kdekoliv na těle (neklasifikován).

Pozice 6. - Podsada: velké odchylky od čistě bílé (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)