Perlový (Pe)

Perlový pochází z Německa. Vyšlechtěni byli na počátku 20. století chovatelem K. Hoffmansem a ve stejné době i chovatelem Deinigerem. Hoffmans šlechtil králíka co nejpodobnějšího tehdy populární sibiřské veverce. Plemeno nazval düsseldorfský perlový. Deiniger křížením havan a divokých králíků došel k podobnému plemenu, které pojmenoval augsburský perlový. Obě plemena později splynula v jedno.

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
   AA BB CC dd GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, perlování 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, krátké, válcovité. Krk: téměř neznatelný. Hlava: krátká s širokou čelní i nosní partií, u králic je o něco jemnější. Uši: masité, mají pevnou strukturu. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: mimořádně hustá v podsadě. Pesíky: pravidelné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, perlování
Barva krycího chlupu: odpovídá barvě divoce modře zbarveného králíka. Perlování: tvoří ho šedobílé a tmavé konečky pesíků, zvané též "pepř a sůl". Podle poměru šedobílých a tmavých konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stejnoměrnost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení, mimo - Oční kroužky, skráňová obruba, prsa a končetiny: o něco světlejší. Zátylek: malý nahnědlý klín. Barva břicha, vnitřních stran končetin a spodiny pírka se řídí odstínem barvy povrchu těla od bílé (světlý) přes šedobílou (střední) až ke světle modrošedé (tmavý). Oči: šedomodré. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva
Mezibarva: užší proužek červenohnědé barvy, vůči podsadě není příliš výrazný ani ostře ohraničený. Podsada: na povrchu těla šedomodrá, zaujímá asi 2/3 délky srsti. Na břiše - šedomodrá

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + typ: poněkud protažený. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: méně pravidelné.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: odchylky od stvětlého nebo středního odstínu. Perlování: hrubé vločkovité. Světlejší prsa a končetiny, světlé pásky na krudních končetinách. Slabší rez. Větší zátylkový klín. Ojedinělé bílé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky. Drápy: menší odstínové odchylky.

Pozice 6. - Mezibarva: poněkud širší. Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: příliš protažené (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka) Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: příliš jemné nebo příliš dlouhé (výluka).

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: velmi světlá nebo velmi tmavá bez prelování (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny bílých chloupků (výluka). Stejnoměrnost: barva krycího chlupu a perlování silně nestejnoměrně rozložené (výluka). Kyčle: nápadně světlé (neklasifikován). Oči: jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

Pozice 6. - Mezibarva: chybějící (výluka). Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)