Kastorex (Ca)

Označení Castorrex znamená v doslovném překladu "bobří král", neboť jeho kožešina připomíná kožešinu bobra. První králíci se objevili náhodou v chovu rolníka Désiré Gaillona ve vsi Coulongé (Louché-Pringé) v kraji Sarthé. Ve vrhu se objevil králík dlouho neobrůstající srstí. V druhém vrhu se situace opakovala. Oba králíci tvořili párek, který převzal farář Gillet. Tomu se podařilo chov rozšířit a postupně ustálit. Poprvé je vystavil v roce 1924 v Paříži a celou Evropu v příštích letech zachvátila kastorexovská horečka.
Příčina rexovitého osrstění se hledala různě. Prof. Leinhart z Nancy se domníval, že je to způsobeno působení spirochet, ale jeho domněnka byla záhy vyvrácena. Věřilo se, že kastorex vůbec nemá pesíky. Až později se zjistilo, že pesíky jsou jen zakrnělé a srst převyšují jen minimálně. Ani pesíky, ani posada nejsou zvlěny a vyrůstají kolmo na tělo. Původně měla srst pouze 7-15 mm, později 10-15 mm a nyní se připouští srst v rozmezí 15-20 mm.

K nám byli první králíci dovezeni z Lichtenštejnu roku 1926 a jeho majitelem se stal B. Z. Nekovářík. Téhož roku k nám byl importován i párek z Francie a to O. Baštou z Poděbrad. Hodnota páru představovala cenu jedné krávy. Malá chovná základna a zájem o toto plemeno způsobili ve 30. letech úpadek chovů. Chovem se nadále zabývali jen nadšenci a těm se podařilo plemeno oživit.

Klub chovatelů rexů: Založen počátkem roku 1941 z podnětu Dr. Rouska z Děčína. Po válce došlo k útlumu v chovech a o obnovení činnosti klubu se zasloužil přítel Drahotužský r. 1958.

Další informace najdete v Chovateli: Pavel Hrubeš - Chov rexů u nás 6/1991
František Hovorka - XXVI. speciální výstava rexů 3/1996

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
Hrubeš Pavel, Bezručova 484, 281 26 Týnec nad Labem tel. byt 321781054

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:

AA BB CC DD GG rexrex (yy)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,5

0,9

1,4

1,9

2,4

2,8

3,3

3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně protažené, válcovité. Krk: vzhledem k délce srsti zřetelnější. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, dobře zakulacená, u králic o něco jemnější. Končetiny: přiměřeně silné. Uši: pevné, vzpřímené, na koncích pěkně zaoblené, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm..

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 18 - 21 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu je na povrchu těla bobrovitá. červenohnědá, podobná barvě čerstvě vyloupnutého kaštanu. Tato krycí barva má zasahovat co nejníže na boky zvířete. Černé konečky krátkých pesíků tvoří na krycí barvě tmavší nádech, kterému říkáme závoj, hlava, uši, prsa, hrudní končetiny a spodní část boků mají záboj o něco méně výrazný. Oční kroužky a skráňová obruba jsou poněkud světlejší. Uši jsou tmavě lemovány. Vnitřní strany končetin, povrch břicha, a spodina pírka jsou bílé, krémově nahnědlý nádech divokých znaků je předností. Skvrny u pohlaví jsou výrazně krémové, až červenohnědé. Co nejmenší zátylkový klín má světle hnědý odstín. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavě rohovité až černé.

Pozice 6. - barva podsady a mezibarva
Podsada je na celém těle včetně břicha tmavomodrá a zasahuje asi polovinu délky srsti. Na tmavomodrou barvu podsady na povrchu těla navazuje s ostrým ohraničením svítivě červenohnědá mezibarva o šířce kolem 6 až 7 mm. Mezibarva je rovněž ostře ohraničena od úzkého proužku barvy krycího chlupu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Končetiny: slabé, dlouhé, příliš krátké. Uši: tenké, poněkud špičaté, slaběji osrstěné. menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 5. - Méně výrazná, matná a nestejnoměrně rozložená barva krycího chlupu. Slabší nebo příliš silná závoj na hřbetě. Snačně světlejší chloupky. Nevýrazné oční kroužky a skráňová obruba. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6. - Poněkud světlejší modrá podsada (s výjimkou starších králíc na prsou a na břiše). Úzká podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě. Méně ostré ohraničení barvy podsady a mezibarvy od krycího chlup. Úzká, matnější, světlejší a méně výrazna mezibarva.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost: nižší než 3,00 a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná část + Tělo: velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Hlava: dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši: < 9 a > 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 14 a delší než 24 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Žlutá barva krycího chlupu (výluka). Zcela chybějící závoj (výluka). Srst silně promísená bílými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků (výluka). Bílé nebo velmi světlé pásky na hrudních končetiných, které zasahují až ke kůži (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka).

Pozice 6. - Světle šedá, téměř bílá nebo bílá podsada (výluka). Zcela chybějící podsada a to i na břiše (výluka). Chybějící nebo silně smytá zcela nevýrazná mezibarava, bez jakéhokolliv ohraničení (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků v podsadě (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)