Německý obrovitý strakáč (NoS)

Vznikl na konci 19. století v oblasti kolem Lotharingenu, zkřížením belgických obrů, francouzských beranů a strakatých jatečných králíků. Prvořadým úkolem šlechtění bylo získat masné plemeno s délkou belgického obra, mohutností francouzských beranů a odolností jatečných králíků. Tak vznikli lotrinští obrovští králíci o hmotnosti 6 - 7 kg. Tito strakatí králíci byli dovezeni do Německa, kde se vyvinuli do německého strakáče.

Více informací: Antonín Stehlík - Německý obrovitý strakáč, Chovatel 9/1990
František Marášek - Německý obrovitý strakáč, Chovatel 4/1994
Pavel Tůma - Německý obrovitý strakáč, Chovatel 1/1997
Klub chovatelů německých obrovitých strakáčů
Tůma Pavel, Zahradní 1556, Nová Paka   509 01

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg Kk       černý (NoSč)
AA BB CC dd gg Kk modrý (NoSm)
AA BB cc DD gg Kk havanovitý (NoShav)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,2 2,3 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
5,00 - 5,74 kg
5,75 - 5,99 kg
6,00 a více kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: protažené, válcovité, délka 59 cm a více. Postoj: polovysoký. Krk: mírně znatelný. Hlava: mohutná, široká, dobře klenutá, podobná BO u králic trochu jemnější. Uši: masité, silný kořen, zpříma nesené, lžičkovitě otevřené, plně osrstěné. Délka je nad 16 - 17 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Výrazné pesíky, které příliš nepřesahují krycí chlup. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
    Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek - trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky - tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny - pod očními kroužky zcela volně a jsou kruhové nebo oválné. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba
Úhoř - 3 cm široký barevý pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke koření pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Boční kresba - 6 - 8 skvrn o průměru cca 3 cm, rozložených stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Nemají zabíhat do sebe ani se dotýkat úhoře. Nepočítají se skvrny na břiše, prsou, končetinách, spodině pírka.

Pozice 6. - Barva
Základní barva: čistě bílá. Barva kresby: sytě lesklá, černá, sytě modrá nebo havanovitá, prostá ojedinělých jinobarevných nebo bílých chloupků. Pigmentované chloupky mají přednost. Oči: u černého rázu hnědé u modrého šedomodré, (u havanovitého tmavohnědé se světélkující panenkou? - není ve vzorníku uvedeno). Drápy: bílé

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + tělo a hlava: délka 58 - 65 cm, mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: délka 14 - 15,5 cm..

Pozice 4. -Srst: poněkud měkké pesíky, méně hustá podsada. Menší odchylky od předepsané délky. Pesíky příliš přesahující krycí chlup.

Pozice 5. - Kresba hlavy: spojení jedné skráňové skvrny a očního kroužku. Trn: příliš malý nebo velky, poněkud šikmý. Motýlek: méně stejnoměrná křídla. Oční kroužky: nestejnoměrné, příliš malé nebo velké, Skráňové svrny: nestejnoměrné, příliš malé nebo velké. Méně ostré ohraničení kresby uší a bílého základu na čele.
Kresba hlavy: úhoř - přiliš široký, úzký, nestejnoměrný, zoubkovaný, přerušený v zátylkové partii tj. od kořene uší k lopatkám, jakož i u kořene pírka, pokud je kryto k úhoři přiloženým pírkem. lehké spojení boční kresby s úhořem tj. skvrny přidružené k úhoři. Boční kresba: slabá nebo příliš bohatá. mírné spojení bočních skvrn. Náznak řetězové kresby u zátylku - po jedné skvrnce na každé straně.

Pozice 6. - Barvy: méně výrazné nebo smyté. Skvrny: bílá na povrchu pírka nebo v kresebné skvrně na boku, bílá skvrnka v dolní polovině uší. Kresba: ojedinělé bílé chloupky, Odstínové odchylky od předepsané barvy očí. Pigmentovaný dráp.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: mimořádně úzké a zúžené směrem k hrudi (výluka), kratší než 58 cm (výluka). Zásadní nesoulad mezi délkou těla a hmotností (výluka) Uši: kratší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Neúnosně měkká nebo tvrdá (výluka)

Pozice 5. - Kresba hlavy: Motýlek - neúplný (výluka). Skráňová skvrna - chybí (výluka). Trn - chybí (výluka). Spojení: obou skráňových skvrn a očních kroužků (výluka), očního kroužku s motýlkem (výluka), skráňové skvrny s motýlkem (výluka), očního kroužku nebou skráňové skvrny s kresbou uší (výluka). Oční kroužek: neuzavřený (výluka). Chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě (výluka). Úplné zbarvení spodního pysku (výluka).
Kresba těla: Úhoř - přerušený s výjimkou uvedenou v přípustných vadách (výluka), Boční kresba: méně než 3 skvrny na každé straně (neklasifikován), silné spojení b. kresby s úhořem (výluka). Kresba: zcela smytá na halvě i na těle (výluka), více něž dvě barevné skvrny na přední partii těla s výjimkou hlavy, uší, prsou, břicha a hrudních končetin (neklasifikován).

Pozice 6. - Bílý základ: silně nažloutlý (výluka), silně znečištěný (neklasifikován). Kresba: silně promísená bílými chloupky (výluka). Podsada kresby: bílá nebo jiná barva podsady příslušné barevné kresby (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrna: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně ( ve všech příp. výluka), v horní polovině uší (výluka). Skupina bílých chloupků na rozštěpu nebo celý bílý rozštěp pysku (výluka). Silný rez na kresebné barvě (neklasifikován).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)