Tříbarevný strakáč (TS)

vyšlechtěn německým covatelem J. Heintzem v letech 1902-1905 z náhodného křížení šeděstrakaté 0,1 a 1,0 japonského.

Další informace: Jaroslav Fingerland - Černožlutí strakáči, Chovatel 8/1998

Standard plemene

Genotyp:
  

AA bjbj CC DD gg Kk     =     černožlutý (TSč)

  

AA bjbj CC dd gg Kk     =     modrožlutý (TSm)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 3,75

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

3,25 - 3,49 kg
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Hlava: samci - krátká a silná, samice - poněkud jemnější. Uši: masité, na koncích dobře zaoblené, délka 11 - 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: příliš nepřesahují krycí chlup. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy: motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky, zabarvení celých uší
    Motýlek: tvoří kresbu nosní. Tvoří ho: dvě plná oboustranná křídla, která mají uprostřed nad nosem zaoblený výběžek - trn. Křídla se obloukovitě rozkládají přes ústní koutky a zasahují lehce obrubu spodního pysku. Oční kroužky - tvoří oční obrubu, jsou zcela uzavřené, stejnoměrně široké. Skráňové skvrny - pod očními kroužky zcela volně a jsou kruhové nebo oválné. Uši: zcela zbarvené, u kořenů bílé, od základní barvy ostře ohraničené.
Kresba těla: úhoř a boční kresba
Úhoř - 2 cm široký barevý pruh počínajíci v týle a probíhající nepřerušeně ppo hřbetě až ke koření pírka. Pírko: zbarvena vrchní část. Boční kresba - 6 - 8 volně stojících skvrn rozložených stejnoměrně po obou stranách zadní partie těla. Nemají zabíhat do sebe ani se dotýkat úhoře. Nepočítají se skvrnky na břiše, prsou, končetinách, spodině pírka.

Pozice 6. - Barva
Základní barva: čistě bílá.
Barva kresby: dvojbarevná -
a) černá + žlutá: pronikavě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek jako u Aljašky a žlutá s oranžovým nádechem.
b) modrá + žlutá: lesklá, sytá, velmi tmavá modř jako u Vídeňského modrého a žlutá s oranžovým nádechem.
- prostá ojedinělých jinobarevných chloupků. Oči: u černého rázu hnědé u modrého šedomodré. Drápy: bílé.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + tělo a hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: tenčí, menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. -Srst: řidší, delší pesíky. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Trn: poněkud šikmý nebo špičatý. Motýlek: méně pravidelný. Nežádoucí skvrnky: na hlavě. Kresba: méně ostré ohraničení uší. Úhoř: zoubkovaný, širší, užší, přerušený v zátylku (od kořene uší po lopatky) nebo u kořene pírka, pokud je přerušení kryto vztyčeným pírkem. Boční kresba: chudší nebo bohatší. Boční skvrny: částečné spojení. Jedna řetězová skvrna na jedné nebo na obou stranách.

Pozice 6. - Barvy: méně výrazné nebo smyté s ojedinělými bílými chloupky.. Skvrnky: bílé na povrchu pírka nebo v dolní polovině uší. Mírné odstínové odchylky od předepsané barvy očí. Pigmentovaný dráp.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,25 kg a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: příliš úzké, velmi protažené (výluka). Hlava: velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Uši: delší než 13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: mimořádně dlouhé (výluka)

Pozice 5. - Kresba hlavy: Motýlek - neúplný (výluka). Skráňová skvrna - chybí (výluka). Trn - chybí (výluka). Spojení: obou skráňových skvrn a očních kroužků (výluka), očního kroužku s motýlkem (výluka), skráňové skvrny s motýlkem (výluka), očního kroužku nebou skráňové skvrny s kresbou uší (výluka). Oční kroužky: neuzavřené (výluka). Chybějící jakýkoliv kresebný znak na hlavě (výluka).
Kresba těla: Úhoř - přerušený s výjimkou uvedenou v přípustných vadách (výluka), Boční kresba: méně než 3 skvrny na každé straně (neklasifikován), silné spojení příliš bohaté b. kresby s úhořem (výluka). Více něž jedna řetězová skvrna jednostranně nebo oboustranně (neklasifikován). Více než dvě barevné skvrny na přední partii těla s výjimkou hlavy, uší, prsou, břicha a hrudních končetin (neklasifikován).

Pozice 6. - Oči: Jiná barva (výluka). Bílá skvrnka: v motýlku, očním kroužku, skráňové skvrně ( ve všech příp. výluka), v horní polovině uší bílé skvrnky (výluka). Bílý rozštěp pysku (výluka). Barvy: zcela smyté vez jakéhokoliv lesku.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)