Liščí (Li)

Liščí vznikl ve 20. letech ve Švýcarsku, křížením havan a angor v chovu p. Müllera. V roce 1925 byl uznán jako švýcarský liščí králík. Vznikl cílem vyšlechtit králíka se srstí podobnou lišce. Cíl se sice zcela nevydařil, ale plemeno se ujalo a získalo si své příznivce. O několik let později vznikl též v Německu u chovatele Leifera z Lipska, který je vystavil poprvé v roce 1932 pod názvem "modrá liška", ale jeho králíci nedosahovali kvality švýcarských liščích.

K jeho vyšlechtění bylo mj. použito havan činčil a angor.

Standard plemene

Genotypy:
Jsou uznány všechny barevné rázy plemen s normální srstí mimo plemen s kresbou strakáčů a japonského králíka. Genotypy odpovídají příslušným plemenům a barevným rázům plemen s normální srstí.
genotypy plemeno výchozí plemeno
aa----fufu bílý červenooký (Libčo) albín
AA---- xx fufu bílý modrooký (Libmo) leucín
AA BB CC DD gg fufu černý (Lič) Aljaška
AA BB CC dd gg fufu modrý (Lim) Vídeňský modrý
achiachi BB CC DD GG fufu činčilový (Liči) Činčila
AA BB cc DD gg fufu havanovitý (Lihav) Havana
AA bb CC DD GG yy fufu žlutý (Liž) Stříbřitý žlutý bez stříbřitosti
AA BB cc dd gg fufu marburský (LiMa) Marburský
AA BB CC DD gg PP fufu stříbřitý černý (LiSč) Stříbřitý černý
AA BB CC dd gg PP fufu stříbřitý modrý (LiSm) Stříbřitý modrý
AA bb CC DD GG PP yy fufu       stříbřitý žlutý (LiSž) Stříbřitý žlutý
AA BB cc DD gg PP fufu stříbřitý havanovitý (LiShav) Stříbřitý havanovitý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,4 1,9 2,2 2,5 2,9 3,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Dle výchozích plemen 20 bodů
6. Dle výchozích plemen 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,50 - 2,75 kg
2,75 - 2,99 kg
3,00 - 4,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
Všeobecná část Poznámka: při zjišťování tvaru je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště kůži a hřbetní linii, protože dlouhý blas zakrývá tvarové nedostatky.

viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, svalnaté. Krk: krátký. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Končetiny: silné, středně dlouhé. Uši: masité, dobře osrstěné, vzpřímené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11 - 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá, plná. Struktura: odpovídá plemenům s normální srstí, více pesíků. Délka: 5 - 6 cm. Rozložení: stejnoměrně po celém těle včetně břicha mimo - hlavy, uší, končetin, osrstěných stejně jako plemena s normální srstí.

Pozice 5.

bílý červenooký
Barva krycího chlupu:: čistě bílá, rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší. Pesíky: lesklé, dodávají krycímu chlupu stříbřitý nádech. Oči: růžové s karmínovou panenkou. Drápy: bílé.

bílý modrooký
Barva krycího chlupu:: čistě bílá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Oči: světle modré s tmavou panenkou. Drápy: bílé.

černý
Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Vzhledem k delší srstí prosvítá do krycího chlupu poněkud barva podsady. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.

modrý
Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Vzhledem k delší srstí prosvítá do krycího chlupu poněkud barva podsady. Břicho: nepatně světlejší. Oči: modrošedé. Drápy: tmavě rohovité

havanovitý
Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Vzhledem k delší srstí prosvítá do krycího chlupu poněkud barva podsady. Oči: tmavohnědé se světélkující panenkou. Drápy: tmavě rohovité.

marburský
Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje nepatně výrazněji. Vzhledem k delší srstí prosvítá do krycího chlupu poněkud barva podsady. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité

žlutý
Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, Přednost: krémové. Oči: hnědé, drápy: tmavě rohovité s co nejtmavším odstínem.

činčilový
Krycí barva: popelavě šedá s namodralým nádechem a černými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou končetin. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Vzhledem k delší srsti prosvítá do krycího chlupu poněkud barva podsady. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupem je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu černé, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až šedobílé. Uši: černě lemované. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité až černé.

stříbřitý černý
Perlování: tvoří ho leskle černé a stříbřitě bílé konečky pesíků, podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

stříbřitý modrý
Perlování: tvoří ho leskle sytě modré a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: šedomodré. Drápy: rohovité s tmavším odstínem

stříbřitý žlutý
Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, Přednost: krémové. Perlování: tvoří ho oranžové a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední.Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Oči: hnědé, drápy: tmavě rohovité s co nejtmavším odstínem.

stříbřitý havanovitý
Perlování: tvoří ho lesklá sytá havanovitá a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6.

bílý červenooký
Barva podsady: shoduje se s barvou krycího chlupu.

bílý modrooký
Barva podsady: shoduje se s barvou krycího chlupu.

černý
Barva podsady: sytě tmavomodrá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

modrý
Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

činčilový
Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.

havanovitý
Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

žlutý
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, Přednost: krémová.

marburský
Barva podsady: téměř stejná, nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení.

stříbřitý černý
Podsada: sytě tmavomodrá, ostře ohraničená od barvy krycího chlupu.

stříbřitý modrý
Barva podsady: odpovídá barve krycího chlupu, o něco světlejší.

stříbřitý žlutý
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, Přednost: krémová.

stříbřitý havanovitý
Barva podsady: tmavomodrá

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Typ: menší odchylky od pož. typu. Končetiny: příliš krátké nebo dlouhé. Hlava: užší a delší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenké, málo osrstěné, špičaté a se záhyby..

Pozice 4. - Srst: nestejnoměrná délka, poněkud kratší, měkčí s méně pesíky, sklon ke zvlnění podsadových chlupů. Nepatrný sklon k tvorbě angorských plemenných znaků, Ojedinělé plstění.

Pozice 5. -

bílý červenooký
Barva krycího chlupu: mírně nažloutlý nádech, srst bez lesku, mírné znečištění. Menší stenoměrnost. Šedý nádech: hlava, krk a podskrání. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

bílý modrooký
Barva krycího chlupu: odchylky od čistě bílé barvy. Menší stenoměrnost. Nažloutlý nebo našedlý nádech na hlavě, krku, skráňové obrubě ap., mírné znečištění kdekoliv na těle. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

černý
Intenzita: slabší, méně výrazná, připomínající zbarvení plemen s normální srstí. Barva krycího chlupu: Méně intenzivní čerň. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

modrý
Intenzita: slabší, méně výrazná, připomínající zbarvení plemen s normální srstí. Barva krycího chlupu: světlejší, připomínající Mm. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Slabý jinavatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

havanovitý
Intenzita: slabší, méně výrazná, připomínající zbarvení plemen s normální srstí. Barva krycího chlupu: matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

marburský
Intenzita: slabší, méně výrazná, připomínající zbarvení plemen s normální srstí. Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Drápy: velmi světlé, rohovinové.

žlutý
Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

činčilový
Intenzita: slabší, méně výrazná, připomínající zbarvení plemen s normální srstí. Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší, rez. Nahnědlý nádech: hlava, uši, tělo. Malé odchylky v barvě drápů a očí. Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohraničení, méně výrazná, šedá.

stříbřitý černý
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

stříbřitý modrý
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

stříbřitý žlutý
Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

stříbřitý havanovitý
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

Pozice 6. -

bílý červenooký
Podsada: mírně nažloutlá nebo mírně znečištěná.

bílý modrooký
Podsada: mírně nažloutlá nebo mírně znečištěná.

černý
Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

modrý
Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádech, světlejší pásek u kůže.

činčilový
Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.

havanovitý
Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

žlutý
Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.

marburský
Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší s odstínem do světle šedé.

stříbřitý černý
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

stříbřitý modrý
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

stříbřitý žlutý
Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.

stříbřitý havanovitý
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,50 kg a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Typ: vysloveně odlišný (výluka). Hlava: velmi dlouhá a velmi úzká. Uši: Uši: <9 > 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), srst kratší než 4 a delší než 7 cm (výluka), výrazně zplstěná (výluka). Struktura: angorská srst nebo zřejmé angorské plemenné znaky (výluka).

Pozice 5. -

bílý červenooký
Krycí chlup: Velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka). Silné znečistění srsti (neklasifikován). Oči: jiná barva (výluka). Drápy: jiná barva (výluka).

bílý modrooký
Krycí chlup: Velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka). Silné znečistění srsti (neklasifikován). Oči: jiná barva (výluka). Drápy: jiná barva (výluka).

černý
Krycí chlup: výrazně našedlý nádech nebo šedě mramorovaný (vždy výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). Jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

modrý
Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Jiná barva očí(výluka). Drápy: velmi světle rohovité nebo bílé (výluka).

havanovitý
Krycí chlup: silně šedě melírovaný (výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). Vysloveně skvrnitá nebo naprosto nestejnoměrně rozložená barva kryc. chlupu (výluka). Jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

marburský
Barva krycího chlupu: bez jakéhokoliv náznaku nahnědlého závoje. Rozložení barvy: silně nestejnoměrné. Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny bílých chloupků (výluka). výrazný jinovatkový nádech na celém těle (výluka). Oči: zcela jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

žlutý
Závoj: silný, sazovitý (výluka). Silný rez (neklasifikován). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

činčilový
Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající světlou stříbřitost (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), zcela nažloutlá či nahnědlá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Oči: Jiná barva očí nebo mramorované (výluka). Drápy: bílé (výluka).

stříbřitý černý
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

stříbřitý modrý
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

stříbřitý žlutý
Závoj: silný, sazovitý (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

stříbřitý havanovitý
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

Pozice 6. -

bílý červenooký
Podsada: velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka), silně znečistěná (neklasifikován).

bílý modrooký
Podsada: velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka), silně znečistěná (neklasifikován).

černý
Podsada: bílá a téměř bílá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

modrý
Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silný nahnědlý nádech zvláště v její horní části (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

činčilový
Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (výluka). Podsada: šedobílá na těle, bílá na břiše (vždy výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

havanovitý
Podsada: velmi světlá až bělavá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

žlutý
Podsada: mimo břicho téměř bílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), modrá nebo šedomodrá (výluka)

marburský
Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka).

stříbřitý černý
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

stříbřitý modrý
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

stříbřitý žlutý
Podsada: mimo břicho téměř bílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), modrá nebo šedomodrá (výluka)

stříbřitý havanovitý
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)