Francouzský beran (FB)

Francouzský beran Francouzský beran vznikl zkřížením anglického berana se stájovým králíkem ve Francii roku 1863. Důvodem bylo, že angličtí berani netrpěli tolik prašivinou jako králíci s postavenýma ušima. Francouzi z toho vyvodili, že jsou proti prašivině odolnější (důvod byl spíš ten, že angličtí berani se musí chovat velmi opatrně s ohledem na jejich dlouhé slechy). Původní berani měli divokou barvu. Strakaté berany vyšlechtili němečtí chovatelé zkřížením se svými strakatými králíky. Okolo roku 1870 se jako válečná kořist dostal do Německa.

K nám se dostali roku 1873. Josef Kamaryt o nich píše - cituji: "...prvním naším význačným chovatelem techto roztomilých hranáčů, povahy na pohled nabručené, ve skutečnosti však dobráků od kosti, byl J. V. Mastný z Lomnice nad Popelkou..." což tyto králíky dobře vystihuje. Mezi 1. a 2. světovou válkou vyšlechtil Bohumil Folprecht barevný ráz trojbarevného strakáče a pojmenoval ho "trojbarevný beran vouzovský", který však pro svou náročnost brzy zanikl.

Je zajímavé pozorovat vzrůst slechů u mláďat: Po narození mají ouška stejná jako ostatní plemena (složená dozadu), ale v době opouštění hnízda je začnou stavět. V šestém týdnu si s nimi "pohrávají", což znamená, že jednou odklánějí jedno ucho, jindy druhé, později rozkládají obě, až jim nakonec poklesnou a utvoří tzv. závěs.

Beran je velmi odolné plemeno, které rychle roste. Mezi vady patří: laloky (ještě v 50. letech byl u samice přípustný lalok ve tvaru vlaštovčího hnízda) a kalhoty

Více informací: J. Hofman - Padesátšest let s berany, Chovatel 9/1996
Ing. J. Fingerland - Králík beran s holandskou kresbou?, Chovatel 12/1998
A. Pint - Francouzský beran, Chovatel 8/1996

Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 163  Žalany

Odkazy

divoce zbarvený
- chovatel: Vladimir Nosov
divoce zbarvený
FBdiv FBdiv

Standard plemene

Genotyp:

uznán ve všech jednobarevných rázech plemen s normální srstí. Strakáči jsou uznáni s plášťovou kresbou týchž barevných rázů.
Zkratky: FB a následuje zkratka barevného rázu stejně jako u genotypů.

aa---- bílý červenooký (bčo)
AA----xx       bílý modrooký (bmo)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva (u strakáčů kresba) 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
5,00 - 5,24 kg
5,25 - 5,49 kg
5,50 a více kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
Tělo: zavalité, široké, masivní i hrud. partii. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá. Končetiny: krátké, silné. Oči: výrazné, mírně vystouplé. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, obráceny k hlavě. bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí 38 - 45 cm (optimum 41 -43) měřeno přes hlavu. Pohyb nemá být plazivý.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné. Délka krycího chlupu je asi 3,5 - 4 cm.

Pozice 5. - Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba
Odpovídá plemenům výchozího plemene
strakáči - kresba plášťová
Kresba hlavy - Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: zcela zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba - plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie.

Pozice 6. - Barva podsady, příp. mezibarva, u strakáčů barva
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
čistě bílá základní barva i barva kresby dle barevného rázu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady<

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: nevýrazně klabonosá. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající, otvor jednoho ucha otočený dopředu. Ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Končetiny: delší a slabší.

Pozice 4. - Srst: řidší podsada, méně pružná, měkčí či hrubší, menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a spodní straně. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Černé skvrny na prsou a hrud. konč. Asymetrie pláště. Chybějící zrcadlo.

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Základ: mírně znečistěný bílý, žlutý nádech. Barva kresby: Odpovídá plemenům stejného barevného rázu. Drápy: Jeden nebo více pigmentovaných

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + Tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: výrazně úzká a dlouhá (výluka). Uši: Zvedání jednoho nebo obou uší (netopýří uši - výluka), Rozpětí pod 38 cm a delší než 45 cm. (výluka). Otvory obou uší obrácené dopředu (výluka),

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), příliš měkká, příliš hrubá, silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
Strakáči
Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Zcela narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). Zjevná klasická kresba strakáčů (výluka)

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

francouzský beran - 1933 Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)