Míšeňský beran (MB)

Míšeňský beran pochází z Německa. O jeho vznik se zasloužil R. Reck z Míšně. Vznikl na konci 19. století zkřížením beranů a stříbřitých černých králíků. Svůj postup šlechtění však Reck nikdy neprozradil. První králík byl vystaven roku 1906.

K nám se dostal roku 1930 z Míšně. Míšeňkého berana k nám importoval B. Folprecht, který již před tím vyšlechtil stíbřitého berana nezávisle na beranovi míšeňském.

Klub chovatelů beranů
Dvořáček Otakar, Křížkovského 20, Blansko  678 11

Standard plemene

Genotypy:
   AA BB CC DD gg PP..           =     černý (Sč)
   AA bb CC DD GG PP..(yy)  =     žlutý (Sž)
   AA BB CC DD GG PP..        =     divoce zbarvený (Sdiv)
   AA BB CC dd gg PP..           =     modrý (Sm)
   AA BB cc DD gg PP..           =     havanovitý (Shav)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,7 2,4 3,0 3,5 4,0 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. stříbřitost, barva, stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

4,00 - 4,24 kg 4,25 - 4,49 kg 4,50 - 5,50 kg
8 bodů 9 bodů 10 bodů

Pozice 2. - Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: válcovitě protažené, se širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: beranovitá, klabonosá (ne tak výrazná jako u francouzského berana). Uši: u kořene tvoří znatelné korunky, rozpětí 38 - 42 cm měřeno přes hlavu, otvory jsou obrácené k tělu, mají silnou strukturu.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické. Délka krycího chlupu je asi 3,5 - 4 cm.

Pozice 5. - dle barevného rázu
Stříbřitý černý (Sč)
Perlování: tvoří ho leskle černé a stříbřitě bílé konečky pesíků, podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité
Stříbřitý žlutý (Sž)
Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, přednost:krémové. Perlování: tvoří ho oranžové a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. přednost:světlý a střední.Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Oči: hnědé, drápy: tmavě rohovité s co nejtmavším odstínem.
Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Barva krycího chlupu: odpovídá barvě šedohnědě divoce zbarveného králíka. Perlování: tvoří ho leskle černé a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední.Divoké znaky - úzké oční kroužky, skráňová obruba, krycí barva břicha, spodina pírka, vnitřní strany končetin: šedobílé až bílé. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: hnědé. Drápy: co nejtmavěji rohovité
Stříbřitý modrý
Perlování: tvoří ho leskle sytě modré a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: šedomodré. Drápy: rohovités tmavším odstínem
Stříbřitý havanovitý (Shav)
Perlování: tvoří ho lesklá sytá havanovitá a stříbřitě bílé konečky pesíků (mají být co nejkratší), podle počtů konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stříbřitost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení včetně hlavy, uší, prsou, břicha, spodiny pírka a končetin, nesmí: se vytvářet shluky bílých konečků, tzv. vločky. Spodní strana těla: o něco matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. -
Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: sytě tmavomodrá, ostře ohraničená od barvy krycího chlupu.
Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, přednost:krémová.
Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Barva krycího chlupu: směrem ke kůži ukončená asi 2 mm širokým černým proužkem. Mezibarva: pod ním, široká asi 4 mm. Podsada: pod ní, sytě modrá. Barevné zóny: silně výrazné, ostře od sebe ohraničené. Podsada na břiše: tmavomodrá
Stříbřitý modrý (Sm)
Barva podsady: odpovídá barve krycího chlupu, o něco světlejší.
Stříbřitý havanovitý (Shav)
Barva podsady: tmavomodrá

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všobecná č. + Tělo: menší odchylky od stanoveného typu. Hlava: nevýrazně klabonosá, užší. Uši: méně zmasilé, méně výrazné korunky, slaběji uzavřená podkova, otvory otočené dopředu. Rozpětí 35 - 37 cm nebo 43 - 45 cm..

Pozice 4. - Srst: řidší, méně pružná, měkčí či hrubší, mírně zplstěná, menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. -

a) Stříbřitý černý (Sč)
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Delší bílé konečky pesíků. Stříbřitost: vločkovitá, nestejnoměrná na různých částech těla. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Mírný rez. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

Pozice 6. -

a) Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Zóny: méně ostře ohraničené (nevýrazná mezibarva). Mezibarva: ojedinělé bílé chloupky. Podsada: světle modrá, méně sytá.
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný nahnědlý nádech v barvě podsady.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + Tělo: zcela chybějící beranovitý typ (výluka). Hlava: výrazně úzká (výluka). Uši: rozpětí pod 35 cm a delší než 45 cm. (výluka)

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. -

a) Stříbřitý černý (Sč)
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Závoj: silný, sazovitý (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Silný rez (neklasifikován). Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Bez stříbřitosti: hlava, prsa, uši, hrudní končetiny (výluka). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků (výluka). Stíbřitost: silně vločkovaná (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

Pozice 6. -

a) Stříbřitý černý (Sč)
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)
b) Stříbřitý žlutý (Sž)
Podsada: mimo břicho téměř bílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), modrá nebo šedomodrá (výluka)
c) Stříbřitý divoce zbarvený (Sdiv)
Mezibarva: zcela chybějící (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), zcela bílá na povrchu těla (výluka).
d) Stříbřitý modrý (Sm)
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)
e) Stříbřitý havanovitý (Shav)
Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Silně prostoupeá bílými chloupky (výluka), silně nahnědlý nádech (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)