Meklenburský strakáč (MS)


Další informace: H. Dulíková, O. Sedláček - Původ meklenburského strakáče, Chovatel 3/1998
Meklenburský strakáč http://www.strakaci.wz.cz/uvod.htm

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gg Kk černý (MSč)
AA BB CC dd gg Kk modrý (MSm)
AA bb CC DD GG Kk yy       červený (MSčerv)
AA BB cc DD gg Kk havanovitý (MShav)
AA bb CC DD gg Kk durynský (MSdu)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,99 kg
4,00 - 4,49 kg
4,50 - 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité. Krk: velmi krátký. Hlava: krátká, silná, široká čelní a nosní partie. Končetiny: silné, střeně dlouhé. Uši: masité, délka je 12,5 až 13,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka v krycím chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba je plášťová, odpovídá pozici 5. u francouzského berana Kresba - plášťová: Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: zcela zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba - Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie.

Pozice 6. - Barva
Základní barva: čistě bílá.
Černý - Kresba: černá. Barva očí: hnědá. Podsada: modrá.
Modrý - Kresba: modrá. Barva očí: šedomodrá. Podsada: modrá.
Červený - Kresba: červená. Barva očí: hnědá. Podsada: žlutočervená.
Drápy: bílé.

havanovitý - Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Oči: tmavohnědé se světélkující panenkou.
Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

durynský - Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: výrazně žlutočervená, bez jakéhokoliv odsazení má zabíhat až ke kůži, na místech kamzičích znaků: krémová, nikdy namodralá

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + zřetelnější krk, mírné odchylky od stanoveného typu. Menší odchylky od stanovené délky uší.

Pozice 4. - Srst: řidší, měkkčí, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a spodní straně. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Černé skvrny na prsou a hrud. konč. Asymetrie pláště. Chybějící zrcadlo.

Pozice 6. - Kresba: ojedinělé bílé chlouky, zvláště na lemu uší. Základní barva: nažloutlá. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky v kresebné části.

havanovitý - Barva krycího chlupu: matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí. Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

durynský - Barva krycího chlupu: světlá, bledá, nevýrazně se projevující, bez tmavohnědého, velmi světle sazovitého závoje, celkový poněkud tmavý dojem, ojedinělé bílé chloupky. Kamzicí znaky: slabší, méně výrazné vez intenzivního sazovitého zbarvení. Poněkud tmavší hlava jako celek. Menší odstínové odchylky v barvě očí. Podsada: barevně matná, zónovitě odsazená, ojedinělé bílé chloupky, velmi světle našedlá nebo slabě namodralá v místech intenzivních kamzičích znaků, světlejší úzký proužek u kůže.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: úzké a silně protažené (výluka). Hlava: úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši: krestší než 10,5 a delší než 15 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Pesíky:zcela chybějící (výluka)

Pozice 5. - Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Zcela narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). Zjevná klasická kresba strakáčů (výluka)

Pozice 6. - Základní barva: bílá silně znečistěná (neklasifikován). Plášťová kresba: silně prostoupená bílými chloupky (výluka). Silný rez na plášti (neklasifikován). Podsada: neodpovídající barva na plášťové kresbě (výluka),v kresebné části silně promísená bílými chloupky (výluka). Oči: jiná barva (výluka)
Nepřípustné vady odpovídající durynskému a havanovitému zbarvení (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)