Havanský (Ha)

Havanský - chovatel DrškaPochází z Holandska. V městečku Ingen se chovateli králíků Hondersovi narodili z nečistokrevných králíků hnědí, bíle skvrnití králíci. Díky křížení s ruskými a zpětnému křížení s hnědým králíkem se plemeno ustálilo. Poprvé byli vystaveni na výstavě v Paříži roku 1902. Díky lesku v očích byl původně nazván "Ingenské ohňoočko". Později byl nazván bever a nakonec dostal jméno havana. Ve stejné době byly havany vyšlechtěny též ve Francii.
U nás byl poprvé vystavován roku 1908 pí Absengrovou z Košíř. Říkalo se mu bobří nebo doutníkový podle barvy srsti. Zvláštní barva srsti se českým chovatelům zalíbila a králíci se záhy rozšířili. Nezávisle na ostatních se králíci tohoto zbarvení objevili i v chovu Jindřicha Šandy v roce 1912. J. Šanda zkřížil 0,1 ruského s 1,0 Aljaškou za účelem prošlechtění ruského. Ve vrhu se objevili hnědí králíci, které se rozhodl ustálit jako plemeno. O rok později si dovezla p. Absengrová z Lipska kralíky havanské, kteří se s králíky př. Šandy shodovali. V roce 1965 byli mezi čtyřiceti chovanými plemeny na 9.-10. místě co do rozšíření.
V současnosti toto plemeno příliš rozšířeno není. Hodí se i pro začátečníky.
Klub chovatelů Aljašky+havanského+durynského+bílopesíkatého
www.klub-alhadubi.estranky.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB cc DD gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,5 1,9 2,4 2,75 3,0 3,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,75 - 2,99 kg
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 4,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Krk: velmi krátký. Hlava: zejména u samců, široká čelní a nosní partie, dobře klenutá. Končetiny: silné, středně dlouhé. Uši: masité, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé se světélkující panenkou. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: poněkud protažené. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: méně elastické.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Typ: příliš protažený (výluka). Hlava: značné odchylky od stanoveného typu (výluka). Uši delší než 13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka). Pesíky: příliš měkké nebo vysloveně tvrdé (výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: silně šedě melírovaný (výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). Vysloveně skvrnitá nebo naprosto nestejnoměrně rozložená barva kryc. chlupu (výluka). Jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: velmi světlá až bělavá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)