Tříslový černý

Tříslový (T)

Tříslový černý

Vznikl ve druhé polovině 19. století v Anglii. První se objevil náhodou v Brailsfordu, na louce u chovatele Coxe, který choval směs králíků holandských, stříbřitých a kříženců. Mezi nimi se objevil černožlutý králík. Chovatel Purrel z Cheltenhamu později zkřížil králíky se zaječími. Tím dosáhl ohnivé barvy tříslových znaků. Tak vznikly dva typy tříslového králíka, které se později sjednotily v jeden.

U nás se chová od roku 1898.

Více informací: Oldřich Doskočil - Speciální vystava tříslových králíků, Chovatel 5/1993
-ek- Současný chov králíků tříslových, Chovatel 4/1996

Klub chovatelů tříslových
Švec Karel, Školní 2025, 269 01  Rakovník

Odkazy

Tč

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD gogo y3y3       černý (Tč)
AA BB CC dd gogo y3y3 modrý (Tm)
AA BB cc DD gogo y3y3 havanovitý (Thav)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Tříslová barva a kresba 20 bodů
6. Barva krycího chlupu a podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité, hrudník je široký. Končetiny: silnější, středně dlouhé. Krk: téměř neznatelný. Hlava: krátká, široká, dobře klenutá, u samic poněkud jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: mimořádně hustá v podsadě. Pesíky: pravidelně rozmístěné, elastické. Délka krycího chlupu je 2,5.

Pozice 5. - Tříslová barva a kresba
Tříslová barva: ohnivě hnědočervená, jako kresba: lemuje nosní otvory (nozdry) s ostrou hranicí. Skráňová tříslová obruba: ostře ohraničená, táhne se k týlu. Oční tříslové kroužky: úzké, stejnoměrně široké, dobře uzavřené, výrazné. Tříslová obruba uší: výrazná, ostře ohraničená. Tříslové skvrny: 2, vpředu u kořene uší. Rozprostření tříslové barvy: (musí být ostře ohraničeno) od spodní čelisti přes prsa, mezi hrudními končetinami, po celém břiše na konec spodiny pírka, po stranách výrazně vystupuje do výšky cca 2 cm, zasahuje vnitřní strany hrudních končetin s ostrým ohraničením, vnitřní strany pánevních končetin s ostrým ohraničením na polovině končetiny na styku s krycí barvou, prsty na hrudních končetinách s ostrým ohraničením, malý tříslový klín v zátylku vejčitého nebo kulovitého tvaru s ostrým ohraničením.. Barva: na břiše intenzivně ohnivá až ke kůži. Mezi pánevními končetinami se projevují charakteristické, tmavé tříslově hnědé skvrny. Pesíky: do 2/3 výšky boků, výrazně rozmístěné, tříslové konečky.

Pozice 6. - Barva krycího chlupu a podsady
Všechny barvy: vysoký lesk krycího chlupu. Podsada: mimo tříslové znady sytě tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků, na břiše tříslová. Není vadou: modré zbarvení podsady u pohlaví a mezi hrudními končetinami. Drápy: tmavě rohovité až černé.

černý - Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně. Oči: tmavohnědé.

modrý - Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně. Oči: šedomodré

havanovitý - Barva krycího chlupu:Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Oči: tmavohnědé

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protaženější s užší hrudní partií. Krk: zřetelnější. Hlava: nepatrné odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkčí nebo tvrdší.

Pozice 5. - Tříslo: matné, málo ohnivé, přecházející do žlutého tónu. Kresebné znaky: méně ostře ohraničené. Oční kroužky: širší, nestejnoměrné, přerušené. Obruba uší: nevýrazná. Zátylkový klín: větší, smytý, nevýrazný. Tříslová barva: černé, modré, havanovité chloupky, zvláště mezi spodní čelistí a prsy - tzv. měsíček, zasahování na vnější stranu hrudních a pánevních končetin. Tříslové konečky pesíků: na bocích příliš nízko nebo vysoko zasahující. Boční tříslový pruh: nevýrazná, pokračující z tříslového břicha. Spodina pírka: světlejší

Pozice 6. - Barva krycího chlupu na povrchu těla: ojedinělé bílé nebo tříslové chloupky. Podsada: matná s ojedinělými bílými chloupky, modrá na celé spodině těla. Krycí barva: slabší lesk. Hrudní končetiny: tříslové pásky. Oči a drápy: malé odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: příliš dlouhý, úzký typ (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka) Uši: <8 a > 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Kresebné znaky: zcela nevýrazné nebo chybějící (výluka). Krycí chlup na břiše: bílý (výluka). Spodina pírka (bílá). Tříslo: matné, přecházející do bělavého tónu (výluka)

Pozice 6. - Barva krycího chlupu: na povrchu těla silně promísená bílými či tříslovými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků na povrchu (výluka). Silný rez (neklasifikován). Podsada: bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Oči: jiná barva. Drápy: bílé (v obou případech výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)