Kuní (Ku)

Kuní vzniknul současně v několika zemích (Anglie, Německo, Francie, USA) kolem roku 1920. 1) V Anglii jej vyšlechtil D. W. Irwing zkřížením činčily a ruského. 2) V Německu vzniklo toto plemeno ve Stellingenu u chovatele Emila Thomsena. Ten šlechtil vyšlechtil kuního pomocí činčily, havany, vídeňského modrého, zaječího, durynského a dalších plemen. 3) Ve Francii vzniklo toto plemeno pomocí činčily a albína u M. Fraineaua z Cognacu.

Kuní bílopesíkatý modrý V Čechách byl vyšlechtěn roku 1927 kuní, který vznikl prakticky náhodou. Cílem bylo prošlechtit ruského králíka, za pomoci černě zbarveného králíka.

Kuní modrý byl vyšlechtěn zkřížením hnědého rázu s vídeňským modrým. Kuní bílopesíkatí se u nás chovají až v posledním desetiletí a předcházeli jim zakrslí, kteří byli vyšlechtěni r. 1978

Více informací: ing. Stanislava Pinkavová - líbivý kuní hnědý, ale..., Chovatel 10/1991
Klub chovatelů kuních + ruských + siamských
http://www.klubkursi.estranky.cz

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
aman BB CC DD gg hnědý (Kuh)
aman BB CC dd gg modrý (Kum)
aman BB CC DD gogo       hnědý (KuBíh)
aman BB CC dd gogo modrý (KuBím)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a kuní, příp. bílopesíkaté znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Hlava: krátká. Krk: téměř neznatelný. Končetiny: středně silné. Uši: silnější, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, stejnoměrně rozložené elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, kuní, příp. bílopesíkaté znaky
Kuh a Kum
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu: světle hnědá i na břiše.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu: světle modrá i na břiše. Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 - 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo. Parva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující karmínová panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu. KuBíh a KuBím
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově hnědá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově modrá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá
Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 - 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie - tzv. zrcadlo.
Bílopesíkaté znaky: bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené.
Skvrny u pohlaví: tmavé. Barva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu.

Pozice 6. - Barva podsady
Kuh a Kum Barva podsady: v souladu s barvou krycího chlupu. Světlá místa - světlá, tmavé kuní znaky - tmavé. KuBíh a KuBím Barva podsady: KuBím: Tmavší místa - šedomodrá, světlejší místa - světle šedomodrá.
KuBíh: povrch těla - světle sépiově hnědá, břicho - hnědá až tříslová

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protažené, užší. Končetiny: Tenčí, delší. Menší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: tvrdší.

Pozice 5. - Vzhled: celkově tmavší. Kuní znaky: méně výrazné, neplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Mírně skvrnitý povrch těla. Ojedinělé bílé chloupky. U KuBí s výjimkou bílopesíkatých znaků. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy
Kubí - méně výrazné bílopesíkaté zvaky, bílý až šedobílý krycí chlup na prsou.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chloupky, menší nesoulad se zbarvením krycího chlupu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: Zásadní nesoulad s požadovaným typem těla a hlavy (výluka). Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka),velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: velmi četné a tvrdé (výluka)

Pozice 5. - Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny u Ku, u KuBí na povrchu těla (výluka). Kuní znaky: chybějící u světlých a středně světlých zvířat (výluka). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá u Ku (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)