Zaječí (Za)

Je znám od roku 1875 z Belgie. Prošlechtěn byl s Anglii. Vznikl z předchůdců belgického obra (selský králík). Původní zbarvení bylo divoce ohnivé.
K nám se dostal v roce 1901, ale nikdy se příliš nerozšířil.
Zvláštností plemene je výstavní postoj, hterý je nutno trénovat. Králík zaujme postoj, kdy předvádí své plemenné znaky.
Další informace: Josef Zadina - Štíhlý krasavec - králík zaječí, Chovatel 2/1996

Klub chovatelů zaječích
http://www.kralikzajeci.com/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
AA BB CC DD GG y3y3 divoce zbarvený ohnivý (Zadiv)
AA BB CC DD gogo y3y3 tříslově černý (ZaTč)
AA BB CC dd gogo y3y3 tříslově modrý (ZaTm)
aa---- albín (Zabčo)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,4 2,0 2,5 2,9 3,2 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, event. stínování, tříslo 20 bodů
6. Barva podsady, event. mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Typ: připomíná polího zajíce. Tělo: dlouze protažené a vysoce klenutá bříšní linie. Prsa:širodá, vysoko nesená. Krk: velmi zřetelný, Hlava: širší, delší, u králic jemnější. Končetiny: štíhlé, dlouhé. Postoj: vysoký. Hrudní končetiny: od špiček prstů k loketnímu kloubu dlouhé min. 15 cm. Pánevní končetiny, pírko: delší než u jiných středních plemen. Uši: tenčí, dobře osrstěné, pevná struktura, délka 12,5 - 14,5 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: elastické, četné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu příp. stínování nebo tříslo

divoce zbarvený - Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu: svítivě červenohnědá, liščí. Zasahuje co nejníže k břichu. a je silně černě vločkovaná. Barva na prsou a hrudních končetinách je shodná s barvou krycího chlupu, není vločkovaná. Divoké znaky: (úzké oční kroužky, skráňová obruba, vnitřní strany končetin, břicho a spodina pírka) tříslové. Tříslové skvrny u pohlaví jsou výrazné. Uši: černě lemovány. Pírko: povrch je černý, promísen černými chloupky Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.

Tříslový černý - Tříslová barva: ohnivě hnědočervená, jako kresba: lemuje nosní otvory (nozdry) s ostrou hranicí. Skráňová tříslová obruba: ostře ohraničená, táhne se k týlu. Oční tříslové kroužky: úzké, stejnoměrně široké, dobře uzavřené, výrazné. Tříslová obruba uší: výrazná, ostře ohraničená. Tříslové skvrny: 2, vpředu u kořene uší. Rozprostření tříslové barvy: (musí být ostře ohraničeno) od spodní čelisti přes prsa, mezi hrudními končetinami, po celém břiše na konec spodiny pírka, po stranách výrazně vystupuje do výšky cca 2 cm, zasahuje vnitřní strany hrudních končetin s ostrým ohraničením, vnitřní strany pánevních končetin s ostrým ohraničením na polovině končetiny na styku s krycí barvou, prsty na hrudních končetinách s ostrým ohraničením, malý tříslový klín v zátylku vejčitého nebo kulovitého tvaru s ostrým ohraničením.. Barva: na břiše intenzivně ohnivá až ke kůži. Mezi pánevními končetinami se projevují charakteristické, tmavé tříslově hnědé skvrny. Pesíky: do 2/3 výšky boků, výrazně rozmístěné, tříslové konečky.
Drápy: tmavě rohovité až černé. Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně. Oči: tmavohnědé.

Tříslový modrý - Tříslová barva: ohnivě hnědočervená, jako kresba: lemuje nosní otvory (nozdry) s ostrou hranicí. Skráňová tříslová obruba: ostře ohraničená, táhne se k týlu. Oční tříslové kroužky: úzké, stejnoměrně široké, dobře uzavřené, výrazné. Tříslová obruba uší: výrazná, ostře ohraničená. Tříslové skvrny: 2, vpředu u kořene uší. Rozprostření tříslové barvy: (musí být ostře ohraničeno) od spodní čelisti přes prsa, mezi hrudními končetinami, po celém břiše na konec spodiny pírka, po stranách výrazně vystupuje do výšky cca 2 cm, zasahuje vnitřní strany hrudních končetin s ostrým ohraničením, vnitřní strany pánevních končetin s ostrým ohraničením na polovině končetiny na styku s krycí barvou, prsty na hrudních končetinách s ostrým ohraničením, malý tříslový klín v zátylku vejčitého nebo kulovitého tvaru s ostrým ohraničením.. Barva: na břiše intenzivně ohnivá až ke kůži. Mezi pánevními končetinami se projevují charakteristické, tmavé tříslově hnědé skvrny. Pesíky: do 2/3 výšky boků, výrazně rozmístěné, tříslové konečky.
Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně. Oči: šedomodré. Drápy: tmavě rohovité až černé.

bílý červenooký - Barva krycího chlupu: na elém těle čistě bílá, na všech částech těla včetně hlavy a uší naprosto stejnoměrná. Oči: růžové s karmínovou panenkou. Drápy: bílé.

Pozice 6. - Barva podsady, příp. mezibarva

divoce zbarvený - Podsada: sytě modrá, nepříliš široká, zasahuje do 1/3 délky krycího chlupu. Divoké znaky: podsada tříslová (jako krycí chlup). Není vadou: podsada namodralá až modrá na zadní partii břicha u pohlaví a na přední partii břicha u hrudních končetin. Mezibarva: svítivě liščí, ostře ohraničená od modré podsady.

Tříslový černý - Podsada: mimo tříslové znady sytě tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků, na břiše tříslová. Není vadou: modré zbarvení podsady u pohlaví a mezi hrudními končetinami. Drápy: tmavě rohovité až černé.

Tříslový modrý - Podsada: mimo tříslové znady sytě tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků, na břiše tříslová. Není vadou: modré zbarvení podsady u pohlaví a mezi hrudními končetinami. Drápy: tmavě rohovité až černé.

bílý červenooký - Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu, čistě bílá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Postoj: nižší. Končetiny: silnější. Hrudní končetiny: méně než 15 cm. Pánevní končetiny: poněkud kratší. Tělo: sklon k zavalitějšímu, břicho méně vyklenuté. Pírko: kratší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, masitější.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: hrubší.

Pozice 5.

divoce zbarvený - Barva krycího chlupu: mírné odchylky od červenohnědé liščí barvy, housenkování méně nebo více výrazné. Boky a kyčle - světlejší. Ojedinělé bílé chloupky. Obruba uší: méně výrazná černá barva. Divoké znaky: světlejší až do krémového odstínu. Hrudní končetiny: náznak světlých pásků. Oči: mírné odchylky od požadované barvy.

tříslový černý - Tříslo: matné, málo ohnivé, přecházející do žlutého tónu. Kresebné znaky: méně ostře ohraničené. Oční kroužky: širší, nestejnoměrné, přerušené. Obruba uší: nevýrazná. Zátylkový klín: větší, smytý, nevýrazný. Tříslová barva: černé, modré, havanovité chloupky, zvláště mezi spodní čelistí a prsy - tzv. měsíček, zasahování na vnější stranu hrudních a pánevních končetin. Tříslové konečky pesíků: na bocích příliš nízko nebo vysoko zasahující. Boční tříslový pruh: nevýrazná, pokračující z tříslového břicha. Spodina pírka: světlejší
Barva krycího chlupu na povrchu těla: ojedinělé bílé nebo tříslové chloupky. Krycí barva: slabší lesk. Hrudní končetiny: tříslové pásky. Oči a drápy: malé odstínové odchylky od stanovené barvy.

tříslový modrý - Tříslo: matné, málo ohnivé, přecházející do žlutého tónu. Kresebné znaky: méně ostře ohraničené. Oční kroužky: širší, nestejnoměrné, přerušené. Obruba uší: nevýrazná. Zátylkový klín: větší, smytý, nevýrazný. Tříslová barva: černé, modré, havanovité chloupky, zvláště mezi spodní čelistí a prsy - tzv. měsíček, zasahování na vnější stranu hrudních a pánevních končetin. Tříslové konečky pesíků: na bocích příliš nízko nebo vysoko zasahující. Boční tříslový pruh: nevýrazná, pokračující z tříslového břicha. Spodina pírka: světlejší
Barva krycího chlupu na povrchu těla: ojedinělé bílé nebo tříslové chloupky. Krycí barva: slabší lesk. Hrudní končetiny: tříslové pásky. Oči a drápy: malé odstínové odchylky od stanovené barvy.

bílý červenooký - Barva krycího chlupu: mírně nažloutlý nádech, srst bez lesku, mírné znečištění. Šedý nádech: hlava, krk a podskrání. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Pozice 6.

< b> divoce zbarvený - Mezibarva: světlejší, širší, méně ostře ohraničená. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky, zcela modrá na břiše.

tříslový černý - Podsada: matná s ojedinělými bílými chloupky, modrá na celé spodině těla.

tříslový modrý - Podsada: matná s ojedinělými bílými chloupky, modrá na celé spodině těla.

bílý červenooký - Podsada: mírně nažloutlá nebo mírně znečištěná.

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: zavalitý typ bez zaječího postoje (výluka). Hlava: příliš úzká a dlouhá (výluka). Končetiny: krátké, silné hrudní kratší než 13 cm. (výluka). Pírko: příliš krátké (výluka). Uši kratší než 11 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Pesíky: příliš tvrdé (výluka)

Pozice 5.

divoce zbarvený - Barva krycího chlupu: pískově žlutá nebo šedivá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Chybí vločkování (výluka). Černá obruba uší: chybí (výluka). Skupiny bílých chloupků (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Drápy: světle rohovité nebo bílé (výluka).

tříslový černý - Kresebné znaky: zcela nevýrazné nebo chybějící (výluka). Krycí chlup na břiše: bílý (výluka). Spodina pírka (bílá). Tříslo: matné, přecházející do bělavého tónu (výluka). Barva krycího chlupu: na povrchu těla silně promísená bílými či tříslovými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků na povrchu (výluka). Silný rez (neklasifikován). Oči: jiná barva. Drápy: bílé (v obou případech výluka)

tříslový modrý - Kresebné znaky: zcela nevýrazné nebo chybějící (výluka). Krycí chlup na břiše: bílý (výluka). Spodina pírka (bílá). Tříslo: matné, přecházející do bělavého tónu (výluka). Barva krycího chlupu: na povrchu těla silně promísená bílými či tříslovými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků na povrchu (výluka). Silný rez (neklasifikován). Oči: jiná barva. Drápy: bílé (v obou případech výluka)

bílý červenooký - Krycí chlup: Velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka). Silné znečistění srsti (neklasifikován).Oči: jiné než světlečervené s karmínovou panenkou (výluka). Dráp: pigmentovaný.

Pozice 6. -

divoce zbarvený - Podsada: velmi světlý nebo bílá kdekoliv na těle (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

tříslový černý - Podsada: bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

tříslový modrý - Podsada: bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

bílý červenooký - Podsada: velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka), silně znečistěná (neklasifikován).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)