Moravský bílý hnědooký (Mbh)

Naše české národní plemeno, které vyšlechtil kolektiv chovatelů z okolí Brna. Se šlechtěním se započalo roku 1971. Uznán byl roku 1984.

Klub chovatelů moravského bílého hnědookého a českého černopesíkatého
http://www.klubmbh.estranky.cz/3

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  achiachi bb CC DD gg - v srsti jsou extrémně potlačené černé konečky pesíků

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,4 2,0 2,4 2,7 3,0 3,3

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,14 kg
3,15 - 3,29 kg
3,30 - 4,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátké, válcovité. Krk: krátký, nezřetelný. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie. Končetiny: silné, krátké. Uši: masité, dobře osrstěné, vzpřímené, na koncích dobře zaoblené, délka je 10 až 11 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: pravidelně rozmístěné, jemné. Délka krycího chlupu je 2,5 - 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, očí a drápů
Barva krycího chlupu: po celém těle čistě bílá bez jakéhokoliv jinobarevného nádechu. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. havy a uší. Oči: hnědé středního odstínu, s tmavou až černou panenkou. Drápy: světle rohovité, tmavé nejsou vadou.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: na celém těle čistě bílá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: méně zavalité. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: znatelný. Končetiny: tenčí. Uši: tenké, poněkud rozkleslé nebo špičaté se záhyby, menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: nestejnoměrně rozmístěné, tvrdé.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: slabě nažloutlý nádech, ojedinělé pigmentované konečky pesíků kdekoliv na těle vč. hlavy, uší, vousů, břicha, pírka. Oči: duhovka světle hnědého odstínu. Drápy: bílý nebo bílé.

Pozice 6. - Podsada: slabě našedlá u mláďat.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: velké odchylky od stanoveného typu (výluka). Hlava: delsí, málo klenutá (výluka). Uši: velmi tenké, a málo osrstěné (výluka), delší než 12,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: více než ojedinělé tmavé konečky pesíků na kterékoliv části těla - zvláště připomínající světlejší odstín českého černopesíkatého (výluka), Sazovitý závoj - připomínající kamzičí znaky (výluka), vysloveně žlutý nádech (výluka), silně znečištěná (neklasifikován), Oči: jiná barva (výluka).

Pozice 6. - Podsada: Jednoznačně nahnědlý nebo namodralý nádech podsady (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)