Slovenský sivomodrý rex (SsRex )

Vznikal od roku 1952. Jako plemeno byl uznán roku 1964

-REX klub ČR - klub chovatelů kastorexů a barevných rexů
http://www.rexklub.websnadno.cz/

Standard plemene

Genotyp:

AA BB CC dd GG rexrex           divoce modrý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,5

0,8

1,4

1,9

2,3

2,7

3,3

3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně protažené, válcovité. Krk: vzhledem k délce srsti zřetelnější. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, dobře zakulacená, u králic o něco jemnější. Končetiny: přiměřeně silné. Uši: pevné, vzpřímené, na koncích pěkně zaoblené, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm..

Pozice 4. - Srst
Rexovitá srst je mimořádně hustá a pružná. Její poloha vzhledem ke kůži je kolmá nikoliv šikmá. Ideální délka je 18 - 21 mm. Pevné, pružné, ale nikoliv hrubé pesíky mohou převyšovat podsadu o 1 mm, nesmějí být zvlněné nebo zkadeřené. Určitým měřítkem kvality srsti je oblast zátylkového klínu, kde musí být srst rovná bez zvlnění.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: na povrchu těla šedomodrá středního odstínu. Do ní proníká červenohnědý odstín mezibarva s spolu s jinovatkovým leskem konečků pesíků vytváří nafialovělý dojem, rozprostírá se stejnoměrně po celém povrchu těla včetně hlavy, uší prsou a končetin. . Uši jsou lemovány světle šedě. Divoké znaky: světlé s jemným krémovým nádechem. Barva očí: šedomodrá - přednost - nahnědlý nádech duhovky, drápy jsou tmavě rohovité.

Pozice 6. - barva podsady a mezibarva
Podsada: na celém těle včetně břicha šedomodrá, o něco světlejší než u kastorexe a zasahuje asi 2/3 délky srsti. Na podsadu na povrchu těla navazuje s nepříliš ostrým ohraničením červenohnědá mezibarva o šířce kolem 4 až 7 mm. Mezibarva je nejvýraznější na lopatkách.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Končetiny: slabé, dlouhé, příliš krátké. Uši: tenké, poněkud špičaté, slaběji osrstěné. menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší měkká, méně pružná srst, které říkáme vatová. Pesíky převyšující podsadu o více než 1 mm. Sklon k mírnému zvlnění srsti, zvláště na zátylkovém klínu. Sklon ke zkadkeření srsti. slabě zkroucené špišky pesíků. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 5. - Méně výrazná a nestejnoměrně rozložená barva krycího chlupu. Světlejší prsa, boky, končetiny a pásky na hrudních končetinách. Ojedinělé bílé chloupky v krycí barvě. Větší zátylkový klín. Mírný rez. Nevýrazné nebo příliš široké a světlé oční kroužky, nevýrazná skráňová obruba. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6. - Poněkud matná, světlejší podsada (u starších králic i na břiše). Ojedinělé bílé chloupky v podsadě. Užší, nebo příliš široká a méně výrazná mezibarva.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost: nižší než 3,00 a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná část + Tělo: velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Hlava: dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši: < 9 a > 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst krátší než 14 a delší než 24 mm. (výluka), Vysloveně zvlněná nebo zkadeřené srst (tzv. perzián - výluka). Zcela chybějící pesíky (výluka) Pesíky přečnívající podsadu o více něž 2 mm (neklasifikován).

Pozice 5. - Nahnědlá barva krycího chlupu (výluka). Chybějící divoké znaky (výluka). Srst silně promísená bílými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků (výluka). Vysloveně světlé, nahnědlé body a hrudní končetiny (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bílé pásky na hrudních končetinách, které zasahují až ke kůži (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka).

Pozice 6. - Podsada: šedobílá až bílá (výluka). Mezibarva: zcela našedlá nebo smytá zcela ohraničení (výluka), chybějící nebo téměř chybějící a to i na břiše (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)