Belgický obr

Belgický obr (BO)

Belgický obr je největším králičím plemenem na světě. Za zemi původu je považována Belgie (provincie Flandry). Podle některých zdrojů se choval již v 16. století jako Gentský obr. První registrovaný import do Německa se uskutečnil roku 1880. V Německu byl prošlechtěn do dnešního typu. První klub chovatelů králíků obrů byl založen roku 1902 v Gentu v Belgii.

Belgický obr - Králikář Českoslovanský  - 1903 Do Čech se dostal z Německa roku 1882. Původně se mu, podle jeho původu říkalo flanderský obr. Belgičtí obři se na začátku 20. století u českých chovatelů těšili značné oblibě. jejich minimální váha činila 5 kg, (průměrně 6 kg). V 30. letech se choval v barvách: světlešedý, zajícově šedý, železitý, tmavoželezitý, černý, bílý, žlutý a modrý, který byl vytlačen moravským modrým. Nejznámější chovatel belgických obrů té doby byl František Borovec z Chrudimi.

Belgický obr je i v současnosti oblíbené plemeno. Je to plemeno náročné na kvalitu a kvantitu krmení. Nehodí se pro začátečníky a z důvodu vysoké hmotnosti prý ani pro děti - asi by je zasednul. Říkáse, že BO jsou náchylní na onemocnění kokcidiózou a odolní vůči myxomatóze. Samice obrů se o svá mláďata starají o něco hůř než matky jiných plemen, proto se v praxi používají matky jiných plemen (Vss) jako kojné. Mláďata belgického obra dospívají asi za 10 až 11 měsíců.

Klub chovatelů BO: byl založen v roce 1954 v Praze - Kbelích. Na ustavující schůzi se sešlo 100 chovatelů BO. V roce 1960 měl již 150 členů. Chovatelé z Klubu se potýkali na začátku své činnosti se potýkali např. s problémy ochrnutí samic po porodu, velkými laloky, krátkým tělem... Dnes má klub 44 členů, vydává 3 × ročně zpravodaj a nadále zlepšuje kvalitu BO.

velké fotky Další informace: Klub chovatelů belgických obrů - 45 let, Chovatel-rádce 12/1999
Josef Žebrák - Belgický obr na výstavách, Chovatel 2/1992
Antonín Stehlík - Králík obr, Chovatel 1/1991
Antonín Sekanina - Původ a rozšíření velkých plemen králíků 8/1993
Pavel Baculák ml. - Vybral jsem si belgické obry 6/1994

Klub chovatelů belgického obra
http://www.klubbelgickychobru.cz

Belgický obr divoce zbarvený - 0,1, Chovatel M. Vosáhlo

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:
Genotyp Plemeno
AA BB CC DD GG divoce zbarvený (div)
AA BeB CC DD GG železitý (žel)
AA bb CC DD GG (yy) žlutý (ž)
AA BB CC dd GG divoce modře zbarvený (divm)
AA BB CC DD gg černý (č)
AA BeBe CC DD GG železitě černý (žel)
AA BB CC dd gg modrý (m)
AA BB cc DD gg havanovitý (hav)
achiachi BB CC DD GG činčilovitý (či)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,7 1,6 2,6 3,6 4,6 5,5 6,3 7,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady, případně mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
6,00 - 6,49 kg
6,50 - 6,99 kg
7,00 a více kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Belgický obr

Pozice 3. - Typ
Tělo: mohutné, dlouhé, válcovité, silná kostra, délka 70 cm a více, měří se jen ve sporných případech. Postoj: polovysoký. Hrudní končetiny: silné, vzpřímené, zeširoka postavené Krk: mírně znatelný. Hlava: silná, velká, u samců mírně klabonosá u králic jemnější. Uši: masité, silný kořen, zpříma nesené, lžičkovitě otevřené, plně osrstěné. Délka je nad 19 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Výrazné, stejnoměné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu

světle divoce zbarvený
- nejsvětlejší, Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

středně divoce zbarvený - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barva než krycí chlup na povrchu : divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Zátylkový klín - naznačen. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovitéželezitý - Krycí chlup tvoří černé a nahnědle žluté chlupy, černé mírně převládají. Tmavošedá až neřernalá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba, téměř neznatelné. Zátylkový klín - naznačen velmi slabě. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé až černé. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité až černé.žlutý - Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, přednost: krémové. Oči: hnědé, drápy: tmavě rohovité s co nejtmavším odstínem.

modře divoce zbarvený - Barva krycího chlupu: odpovídá barvě divoce modře zbarveného králíka. Perlování: tvoří ho šedobílé a tmavé konečky pesíků, zvané též "pepř a sůl". Podle poměru šedobílých a tmavých konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Stejnoměrnost: po celém povrchu těla naprosto stejnoměrné rozložení, mimo - Oční kroužky, skráňová obruba, prsa a končetiny: o něco světlejší. Zátylek: malý nahnědlý klín. Barva břicha, vnitřních stran končetin a spodiny pírka se řídí odstínem barvy povrchu těla od bílé (světlý) přes šedobílou (střední) až ke světle modrošedé (tmavý). Oči: šedomodré. Drápy: tmavě rohovité

černý a železitě černý - jako u Aljašky, s méně intenzivním leskem jako u Vídeňského černého. Barva krycího chlupu:: mírný lesk, sytě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.

modrý - Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: nepatně světlejší. Oči: modrošedé. Drápy: tmavě rohovité

havanovitý - Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé se světélkující panenkou. Drápy: tmavě rohovité.

činčilový - Krycí barva: popelavě šedá s namodralým nádechem a černými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou končetin. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupemk je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu černé, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až šedobílé. Uši: černě lemované. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité až černé.

Pozice 6. - Barva podsady

světle divoce zbarvený - Podsada: modrá, ostře ohraničená. Mezibarva: rezavě hnědočervená, široká, výrazná

středně divoce zbarvený - Podsada: modrá. Mezibarva: rezavě hnědočervená, užší než u světle div. zbravených, slabější výraznosti

tmavě divoce zbarvený - Podsada: modrá, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a výraznosti

železitý - Podsada: tmavě modrošedá na celém těle, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: velmi slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a zcela bez výraznosti

žlutý - Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, přednost: krémová.

modře divoce zbarvený - Mezibarva: užší proužek červenohnědé barvy, vůči podsadě není příliš výrazný ani ostře ohraničený. Podsada: na povrchu těla šedomodrá, zaujímá asi 2/3 délky srsti. Na břiše - šedomodrá

černý a železitě černý - Barva podsady: sytě tmavomodrá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

modrý - Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

havanovitý - Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

činčilový - Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + tělo a hlava: délka 65 - 69 cm, mírné odchylky od požadovaného typu. Končetiny: slabší (tenčí). Uši: slabší struktura, délka 16 - 18,5 cm..

Pozice 4. -Srst: měkké nevýrazné pesíky, méně pružná, méně hustá podsada. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5.

světle divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

středně divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

tmavě divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

železitý - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny, povrch pírka. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Zátylkový klín: výrazný. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

žlutý - Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Barva očí a drápů: menší odstínové odchylky

modře divoce zbarvený - Barva krycího chlupu: odchylky od stvětlého nebo středního odstínu. Perlování: hrubé vločkovité. Světlejší prsa a končetiny, světlé pásky na krudních končetinách. Slabší rez. Větší zátylkový klín. Ojedinělé bílé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky. Drápy: menší odstínové odchylky.

černý a železitě černý - Barva krycího chlupu: Méně intenzivní čerň. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, poněkud slabší lesk. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

modrý - Barva krycího chlupu: světlejší, připomínající Mm. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Slabý jinavatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

havanovitý - Barva krycího chlupu: matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

činčilový - Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší, rez. Nahnědlý nádech: hlava, uši, tělo. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Barva podsady

světle divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

středně divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

tmavě divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

železitý - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, výraznější, nahnědlá.

žlutý - Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.

modře divoce zbarvený - Mezibarva: poněkud širší. Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky.

černý a železitě černý - Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

modrý - Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádech, světlejší pásek u kůže.

havanovitý - Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

činčilový - Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohravičení, méně výrazná, šedá. Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 6,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Postoj: výrazně připomínající typ zaječího nebo anglického berana (v obou případech výluka). Tělo: kratší než 65 cm (výluka). Uši kratší než 16 cm (výluka). Pírko: velmi krátké (výluka)

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady, nebo pesíků (výluka), a velké odchylky od stanovené délky (výluka).

Pozice 5.

světle divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

středně divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

železitý - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Hlava: černá (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

žlutý - Závoj: silný, sazovitý (výluka). Silný rez (neklasifikován). Příliš světlé: hrudní končetiny, prsa (výluka). Bílé skupiny chloupků na povrchu těla (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka)

modře divoce zbarvený - Barva krycího chlupu: velmi světlá nebo velmi tmavá bez perlování (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny bílých chloupků (výluka). Stejnoměrnost: barva krycího chlupu a perlování silně nestejnoměrně rozložené (výluka). Kyčle: nápadně světlé (neklasifikován). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

černý a železitě černý - Krycí chlup: výrazně našedlý nádech nebo šedě mramorovaný (vždy výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka), zcela bez náznaku lesku (výluka). Jiná barva očí (výluka). Dráp: bílý (výluka).

modrý - Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Jiná barva očí(výluka). Dráp: bílý (výluka).

havanovitý - Krycí chlup: silně šedě melírovaný (výluka). Silný rez (neklasifikován), silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). Vysloveně skvrnitá nebo naprosto nestejnoměrně rozložená barva kryc. chlupu (výluka). Jiná barva očí (výluka). Dráp: bílý (výluka).

činčilový - Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající světlou stříbřitost (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), zcela nažloutlá či nahnědlá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Oči: Jiná barva očí nebo mramorované (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 6. - Barva podsady

světle divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

středně divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (neklasifikován).

železitý - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka), zcela chybějící (výluka).

žlutý - Podsada: mimo břicho téměř bílá až bílá (výluka). Silně prostoupená bílými chloupky (výluka), modrá nebo šedomodrá (výluka)

modře divoce zbarvený - Mezibarva: chybějící (výluka). Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka).

černý a železitě černý - Podsada: bílá a téměř bílá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

modrý - Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silný nahnědlý nádech zvláště v její horní části (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

havanovitý - Podsada: velmi světlá až bělavá (výluka), širší světlý až bělavý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

činčilový
Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (výluka). Podsada: šedobílá na těle, bílá na břiše (vždy výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)