Novozélandský červený (Nč)Byl vyšlechtěn v USA - Kalifornii v roce 1910. Za své pojmenování vděčí zřejmě tomu, že při jeho šlechtění byli použiti stájoví králíci z Nového zélandu. Kromě těchto králíků mu koluje v žilách ještě krev belgického obra a zaječitého králíka. První import do Evropy byl uskutečněn v roce 1928.

K nám se toto plemeno dostalo poprvé v roce 1933. Reklama tvrdila, že se jedná králíka, který ve věku 10 neděl dostahuje váhy 1,75 až 2 kg, ale ve skutečnosti dosahoval hmotnosti o něco nižší. V roce 1974 byl založen Klub chovatelů Nč.

Další informace: Zdeněk Doubrava - 15 let šlechtění králíka novozélandského červeného 2/1990
J. Koczai - Novozélandský červený, Chovatel 12/1993

Klub chovatelů novozélandských červených
Koczai Zdeněk, Výhledy 187, 346 02  Horšovský Týn
Klub: http://www.kraliknc.estranky.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:
  AA bb CC DD GG y2y2

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,1 1,7 2,3 2,8 3,2 3,7 4,0

Bodovací stupnice:Nč

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 3,99 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité. Postoj: polovysoký. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, délka 12 až 12,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: výrazne, ne však příliš hrubé pesíky. Krycí chlup: asi 3 až 3,5 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: intenzivně červená na celém povrchu (připomíná liščí červeň), vykazuje vysoký lesk. Rozprostírá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin a má zasahovat po stranách co nejhlouběji k břichu. Divoké znaky: světlejší, ne však bílé. Oči: tmavohnědé, oční kroužky co nejužší. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
- co nejvíce se podobá barvě krycího chlupu, zasahuje až ke kůži.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: delší a užší. Hlava: mírné odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší. Pesíky: tvrdší, měkčí nepružné. Délka: menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: světlejší - připomínající Bu, ojedinělé černé nebo bílé chloupky, slabší nádech šedi na na hlavě a uších, zvláště na lemu. Světlejší: pásky na hrudních konč., prsa, boky, kyčle a končetiny. Krycí barva: poněkud skvrnitá. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé a černé chlouky, zbarvení neprobíhající ve stejném tónu až ke kůži.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: zcela úzké a dlouhé (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka). Uši: <10 a >14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: příliš světlý nebo světle žlutý (výluka), silně promísený bílými nebo černýcmi chloupky (výluka), velmi světlá prsa a hrudní končetiny (výluka). Uši: souvisle černě lemované (výluka). Skupina bílých chloupků, čistě bílé pásky na hrud. konč. (vždy výluka). Divoké znaky: úplně bílé vč. spodiny pírka (výluka). Jiná barva očí(výluka) nebo bílý dráp (výluka).

Pozice 6. - Podsada: bílá, našedlá či namodralá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nč

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)