vídeňský šedý

Vídeňský šedý (Vš)Vídeňský šedý

Další informace: Tomáš Červinka - Vídeňský šedý, Chovatel 9/1997
Alois Chmelař - Vídeňské králíky chovám přes 20 let

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51 Břidličná

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC DD GG           divoce zbarvený

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,5 2,1 2,5 2,9 3,5 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,00 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, s rovnoměrně rozloženým osvalením. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, skráně výrazně vyvinuty. Krk: velmi krátký. Hrudní končetiny: silné, kratší až středně dlouhé. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 10,5 až 12 cm. Typ: odpovídá vídeňskému kralíkovi

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Vš je uznán ve všech tředch odstínech divokého zbarvení.

světle divoce zbarvený
- nejsvětlejší, Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

středně divoce zbarvený - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: zátylkový klín a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barva než krycí chlup na povrchu : divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Zátylkový klín - naznačen. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady

světle divoce zbarvený - Podsada: modrá, ostře ohraničená. Mezibarva: rezavě hnědočervená, široká, výrazná

středně divoce zbarvený - Podsada: modrá. Mezibarva: rezavě hnědočervená, užší než u světle div. zbravených, slabější výraznosti

tmavě divoce zbarvený - Podsada: modrá, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a výraznosti

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: zřetelný. Hrudní končetiny: nižší postoj. Končetiny: tenčí. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí. Typ: připomínající Nb.

Pozice 4. - Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: nejstejnoměrné pesíkování.

Pozice 5. -

světle divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

středně divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

tmavě divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy odí a drápů.

Pozice 6. -

světle divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

středně divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

tmavě divoce zbarvený - Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: zcela protažené (výluka). Končetiny: Tenké, velmi dlouhé (výluka). Uši: <8,5 a >13 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Jelmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná a velmi hrubá (výluka)

Pozice 5. -

světle divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

středně divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky (výluka), skupiny bílých chloupků (výluka). Stínování: zcela chybí (výluka). Bílé pásky na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Dráp: bílý (výluka). Oči: jinak zbarvené (výluka).

Pozice 6. -

světle divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

středně divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (výluka).

tmavě divoce zbarvený - Podsada: velmi světlá (výluka), jinak zbarvená (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Mezibarva: zcela chybějící (neklasifikován).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)