Český luštič (ČL)

český luštič - Čelákovice 2002

Český luštič odpovídá genotypem Nizozemskému béžovému a německému separatorovi, od těchto ho liší zařazení mezi . Byl vyšlechtěn zcela nezávisle na sobě v Československu, Anglii, Holandsku a Německu. V Anglii a Holandsku chovali tohoto králíka dokonce i pod stejným názvem. Nejdříve byli vyšlechtěni v Anglii (koncem 20. let), později následovalo Nizozemí (uznán 1. 5. 1940). U nás byl vyšlechtěn Václavem Pémem z Dolan u Kralup nad Vltavou v letech 1954 - 1959. Teprve poté následovalo Něcmecko.

Jméno luštič (i německé - separrator) vychází z podivuhodných vlastností tohoto plemene. Český luštič Zbarvení srsti je recesivní vůči všem ostatním barvám srsti a proto se používá ke zjišťování čistokrevnosti ostatních plemen.

Více informací: Český luštič a jeho posuzování - názor chovatele
Hubert Dufek - Český luštič dnes, Chovatel 4/1992
Břetislav Hanák: Český luštič a jeho chov, Chovatel 12/1998
Klub chovatelů českého luštiče
http://www.lustici.webgarden.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA bb cc dd gg    

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,1 1,8 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité. Hlava: široká, dobře klenutá, u králic poněkud jemnější. Krk: krátký. Končetiny: silnější, středně dlouhé. Uši: masité, vzpřímené, na koncích pěkně zaoblené. Délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, lesklá. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: špinavě žlutá s jemným šedomodrým nádechem (závoj) po celém povrchu těla. Hlava, uši, boky těla, břicho, - nejvýraznější šedomodrý závoj. Oči: hnědomodrá až modrošedá. Drápy: rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: červenavě žlutá, u kůže je velmi úzký šedobílý proužek. Na břiše mírně světlejší s přechodem do krémové.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: delší. Končetiny: slabší, příliš krátké nebo dlouhé. Uši: tenké a špičaté, menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, nestejnoměrně rozmístěné tvrdé pesíky. Menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: ojedinělé bílé chloupky, nestejnoměrné rozložení vyjma hlavy, uší, boků těla a břicha. Slabší rez. Drápy: velmi světle rohovité.

Pozice 6. - Podsada: méně výrazná barva, ojedinělé bílé chloupky, sklon ke krémové barvě na hřbetě, sklon k šedobílé barvě na břiše.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: Velké odchylky od požadovaného typu (výluka). Uši: delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: silné promísení bílými chloupky (výluka), bílá skupina (výluka). Oči: leucín nebo albín (výluka). Silný rez (neklasifikován). Šedomodrý závoj: zcela chybějící (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), vyslověně bílá nebo modrá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)