Japonský (J)

 

Byl vyšlechtěn ve Francii. Předkové japonského se náhodou objevili v parku, kdy byla chována různá plemena, mezi nimi i holandští. Po prošlechtění a standardizaci byla tato zvířata vystavena v Paříži roku 1887. První vystavovaní králíci měli údajně sazovitou čerň a špinavě žluté, šedé a šedobílé skvrny. Na světovou výstavu o dva roky později byl králík přihlášen pod jménem Japonský. Později začalo sjednocování jeho standardu. Chvíli trvalo, než se chovatelé dohodli, zda se jim více líbí tělo obepnuté celými pruhy černé barvy, nebo zvířata s každou polovinou těla jinak zbarvenou. Nakonec se názor chovatelů sjednotil v tom, že působivější je každá strana jinak zbarvená.

U nás se chová od roku 1902. U nás se mu říkalo též slavonský králík, protože někteří naši králíkáři za zemi původu považovali Slavonskou vysočinu v Chorvatsku. Na výstavě roku 1905 se jako novinka prodávali za cenu stejnou jako belgičtí obři.

Více informací:Antonín Sekanina - O chovu japonských králíků, Chovatel 3/1990

Klub chovatelů japonských
http://www.kralikjaponsky.unas.cz/

 

 

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA bjbj CC DD gg    

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,8 2,5 2,9 3,2 3,5 3,75

Bodovací stupnice:Japonský

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité. Hlava: široká, dobře klenutá, u králic poněkud jemnější. Krk: krátký. Hrudní končetiny: silné, kraší až středně dlouhé. Uši: masité, dobře na koncích zaoblené. Délka je cca 12cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, pravidelné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 až 3 cm.

Pozice 5. - Kresba
Kresba: střídavá ve žluté a černé barvě. Hlava, uši, prsa, hrudní končetiny: střídavě - levé ucho, levá polovina prsou, levá hrudní končetina jakož i pravá polovina hlavy jsou téže barvy nebo pravé ucho, pravá polovina prsou, pravá hrudní končetina, levá polovina hlavy jsou téže barvy. Dělící linie obou barev: má procházet středem čelní a nosní kosti a středem prsou. Ostatní tělo: střídají se černé a žluté příčné pruhy. Žlutý pruh má na hřbetě přecházet v černý a naopak. Na každé straně těla mají být alespoň čytři barevná pole - pruhy. Jsou-li na jedné straně 3 barevné pruhy a na druhé 4 a více, není to vada.

Pozice 6. - Barva
Barva: Černá + žlutá - bez ojedinělých jinobarevných chloupků. Černá: pronikavě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek. Žlutá: světlejší i tmavší. Přednost - oranžová. Na břiše, spodině pírka a vnitřních stranách končetiny jso barvy trochu matnější bez ostřejších ohraničení. Oči: hnědé. Drápy: rohovité, odstín odpovídá zabarvení dané končetiny.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí.

Pozice 4. - Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu, zvláště nad 3 cm. Pesíky: tvrdší.

Pozice 5. - Uši: mramorované nebo skvrnité. Hlava, prsa, hrudní končetiny: mramorované nebo skvrnité. Není vadou jsou-li na hlavě, prsou, hrudních končetinách střídavě rozložené barvy a obě uši mramorované nebo skrvnité. Rozložení barev: nestřídavé. Prsa: jednobarevná. Hrudní končetiny: obě stejnobarevné. Bar. skvrny namísto pruhů. Stejnobarevné pruhy prohíhající po celém obvodu trupu. Přechod barev: v pruhu jinde než na hřbetě.

Pozice 6. - Obě barvy: ojedinělé jinobarevné chloupky, méně syté, matnější barvy, větší prolínání na rozhraní barev. Bílé skvrny: na břiše a spodině pírka. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,25 kg a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: protažené, úzké, dlouhé (výluka). Hlava: zcela úzká (výluka). Uši: <10 a > 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Pesíky: příliš hrubé (výluka).

Pozice 5. - Hlava: jednobarevná (výluka). Uši: obě jednobarevné, stejně zbarvené (výluka). Barevná pole: méně než tři na každé straně těla (neklasifikován).

Pozice 6. - Obě barvy: silně promísené jinobarevnými chloupky (výluka). Horní část těla: bílé skvrny (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)