Český červený (Čč)

Králík je české národní plemeno velmi podobné thriantě a saskému zlatému. Českého červeného vyšlechtil Theodor Svoboda z Modřan za použití stájových králíků načervenalé barvy, novozélandských červených a tříslových červených. Poprvé byli vystaveni v Praze roku 1951. K jejich uznání jako plemene došlo roku 1959 - dva roky před uznáním saských zlatých.

Další informace: Miroslav Kratochvíl - Český červený, Chovatel 9/1998

Klub chovatelů českého červeného
http://www.lustici.webgarden.cz/

Standard plemene

Genotypy:
   AA bb CC DD GG y3y3

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,9 1,3 1,7 2,2 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátké, zavalité. Krk: neznatelný. Hlava: krátká a široká v čele, u králic je jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10,5 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: pravidelné, elastické. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: po celém těle sytě svítivě žlutočervená stejnoměrně rozložená po celém těle včetně hlavy, uší, prsou, břicha a končetin s celým pírkem. Vadou není nepatrně světlejší zbarvení břicha a spodiny pírka. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: o něco matnější než krycí chlup, červenožlutý nádech, má zasahovat až ke kůži bez odsazení, prostá ojedinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + tělo: mírně protažený typ. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: delší nebo kratší, méně elastické.

Pozice 5. - Vzhled: poněkud světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé a černé chloupky, světlejší prsa, hrudní končetiny, boky a kyčle. Mírná skvrnitost. Oční kroužky: světlé. Hrudní končetiny: světlé pásky. Uši: světlejší nebo sabě našedlá obruba. Oči: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy. Drápy: mírné odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší, barva nezasahující až ke kůži (světlejší proužek u kůže).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: příliš protažené (výluka). Hlava: velmi úzká, dlouhá (výluka). Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: příliš tvrdé nebo měkké (výluka)

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: úplně matná, smytá (výluka). Srst: silně promísená bílými nebo černými chloupky, skupiny bílých chloupků (výluka). Uši: černý lem (výluka). Krycí barva: šedé skrvny (výluka), barevně zcela odlišné různé části těla (výluka). Bílé břicho, bílá spodina pírka (vždy výluka). Oči: jiná barva a drápy: bílé (vždy výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), velmi světlá až bělavá (výluka), namodralá (výluka), zcela bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)