Anglický beran (AB)

Vyšlechtěn v Anglii z francouzského berana. Králíci podobní anglickým beranům se zde vyskytovali již v 18. století pod názvem "Lops". Téměř všichni měli bílou nebo strakatou srst a extrémně dlouhé i široké uši. Aby se docílilo ještě delších uší, užívalo se kdysi různých prostředků - boltce se vytahovaly, králíci se chovali v teple apod.

K nám se dostal "amerikán", jak byli tito králíci původně nazýváni, v 70-80. letech 19. století. S anglickým beranem jsou spojeny počátky českého králíkaření a AB se stal jeho nejúčinnější propagací. Jejich úspěšným chovatelem byl Václav Fuchs, který importoval z Anglie kus za 150 zlatých a zkřížil jej zde s francouzským beranem.

Josef Vrbka roku 1933 v knize "Výnosný chov králíků" napsal: Zvláštním rysem povahy Angličanů je, že v chovu všeho zvířectva domácího se snaží docíliti pokud možno nejpodivnějších tvarů . V roce 1948 psal J. Kamaryt o Angličanovi A. Cowardovi, který měl exemplář o délce uší 80 cm a šířce 17 cm. Nejdelší uši má nyní podle Ester Verhoef-Verhallenové (1998) černá samice AB - Sweet Majestic Star - měřeno přes hlavu 72,4 cm.

Anglický beran Další informace: Josef Pudivítr - Anglický beran, Chovatel 11/1998
Klub chovatelů beranů
Dvořáček Otakar, Křížkovského 20, Blansko  678 11

Standard plemene

Genotyp:

uznán ve všech jednobarevných rázech plemen s normální srstí. Strakáči jsou uznáni s plášťovou kresbou týchž barevných rázů.
Zkratky: AB a následuje zkratka barevného rázu stejně jako u genotypů.

aa---- bílý červenooký (bčo)
AA----xx       bílý modrooký (bmo)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, u strakáčů kresba 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva (u strakáčů kresba) 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,99 kg
4,00 - 4,24 kg
4,25 - 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
Všeobecná část

Pozice 3. - Typ
Tělo: štíhlejší, téměř protažené. Postoj: nizký, téměř plazivý. Hlava: u samců široká, ne tak výrazně beranovitá. Uši: rozpětí nad 62 cm. Šířka na nějvyšším místě - 14 cm a více. Otvory obráceny dopředu

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, elastická. Pesíky: jemné. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, u strakáčů kresba
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
strakáči - plášťová kresba
Kresba - hlava - Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: zcela zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba - Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie.

Pozice 6. - Barva podsady, příp. mezibarva, u strakáčů barva
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
čistě bílá základní barva i barva kresby dle barevného rázu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všobecná č. + Tělo a hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: rozpětí 58 - 61 cm, šířka 12-13 cm. Ojedinělé bradavičnaté výrustky a malé trhlinky.

Pozice 4. - Srst: řidší, méně pružná, menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a spodní straně. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Černé skvrny na prsou a hrud. konč. Asymetrie pláště. Chybějící zrcadlo.

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Základ: mírně znečistěný bílý, žlutý nádech. Barva kresby: Odpovídá plemenům stejného barevného rázu. Drápy: Jeden nebo více pigmentovaných

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + Tělo a hlava: zcela odlišný typ (výluka). Uši: mnoho bradavičnatých výrůstků (výluka). Více větších trhlin (neklasifikován). Rozpětí menší než 58 cm (výluka), šířka menší než 12 cm (výluka), jednostranně nesené (výluka)

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka).

Pozice 5. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu. Strakáči
Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Zcela narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). Zjevná klasická kresba strakáčů (výluka)

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)