Vídeňský bílý (Vb)

Vídeňský bílý byl vyšlechtěn v Rakousku Wilhelmem Muckem. Poprvé byli vystavováni roku 1907 na výstavě ve Vídni. Vznikl jako mutace v chovu holandských modrých. Ze začátku se zde projevoval vliv holandských králíků a zvířata té doby byla ještě dost malá.

K nám se dostávali z Německa a Rakouska. Zpočátku byli posuzováni spolu s vídeňským modrým jako jedno plemeno. Vídeňský bílý 50. a 60. let ojediněle trpěl epilepsií, ale tato vada již byla odstraněna.

Další informace: Tomáš Janků - Vídeňský bílý, Chovatel 12/1996
Alois Chmelař - Vídeňské králíky chovám přes 20 let

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51  Břidličná

Standard plemene

Genotypy:
  AA ------xx           leucín

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,5 2,0 2,4 2,7 3,2 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Hlava, uši 20 bodů
6. Barva, podsada 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 3,99 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, s rovnoměrně rozloženým osvalením. Krk: velmi krátký. Hrudní končetiny: silné, středně dlouhé. Typem nemá připomínat Novozélandského bílého.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Hlava, uši
Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, skráně výrazně vyvinuty, v poměru k tělu velká. Uši: masité, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 10,5 až 11,5.

Pozice 6. - Barva krycího chlupu, Barva podsady
Barva krycího chlupu:: čistě bílá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Oči: světle modré s tmavou panenkou.
Barva podsady: shoduje se s barvou krycího chlupu, bez lesku.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: zřetelný. Hrudní končetiny: nižší postoj. Končetiny: tenčí.

Pozice 4. - Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: nejstejnoměrné pesíkování.

Pozice 5. - Uši: Menší odchylky od stanovené délky, tenčí, méně osrstěné. Hlava: menší odchylky od stanoveného standardu

Pozice 6. - Barva krycího chlupu: odchylky od čistě bílé barvy. Bílá zcela bez lesku. Nažloutlý nebo našedlý nádech na hlavě, krku, skráňové obrubě ap., mírné znečištění kdekoliv na těle.
Podsada: mírně nažloutlá nebo mírně znečištěná.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: zcela protažené (výluka). Končetiny: Tenké, velmi dlouhé (výluka). Plazivý pohyb.

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Jelmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná a velmi hrubá (výluka)

Pozice 5. - Hlava: úzká, dlouhá, štičí (výluka). Uši: delší než 13 cm a kratší než 8,5 cm (výluka)

Pozice 6. - Krycí chlup: Velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka). Silné znečistění srsti (neklasifikován).Oči: jiné než světlemodré s tmavou panenkou (výluka). Dráp: pigmentovaný
Podsada: velké odchylky od čistě bílé barvy (výluka), silně znečistěná (neklasifikován).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)