Durynský (Du)

Byli vyšlechtěni na počátku 20. stol křížením králíků ruských, stříbřitých a belgických obrů v Duryňsku (Německo) ve vesnici Waldhausen, ležící na hranicích s ČR. Králíky vyšlechtil učitel David Gärtner a nazval je "kamzičí". Jako plemeno byli uznáni roku 1907. Encyklopedie králíků uvádí, že byl vyšlechtěn ve Walterhasenu křížením německých obrovitých strakáčů, ruských a stříbřitých a později přidáním belgického obra.


Durynský

První chovatelkou durynských u nás byla pí Absengrová. Poprvé byl durynský (ještě pod názvem kamzičí) vystavován v Praze roku 1908. U nás byl vyšlechtěn poděbradský dančí, který se durynskému podobal.

Klub chovatelů aljašek + havanských + durynských + bílopesíkatých
http://www.klub-alhadubi.estranky.cz

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA bb CC DD gg + kamzičí znaky         madagaskar + kamzičí znaky

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,9 3,2 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, kamzičí znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Krk: krátký. Hlava: krátká a široká u králic poněkud jemnější. Končetiny: silné, středně dlouhé. Uši: masité, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: výrazné, elastické. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, kamzičí znaky
Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: výrazně žlutočervená, bez jakéhokoliv odsazení má zabíhat až ke kůži, na místech kamzičích znaků: krémová, nikdy namodralá

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: mírně protažené, menší odchylky od stanoveného typu. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: méně elastické.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: světlá, bledá, nevýrazně se projevující, bez tmavohnědého, velmi světle sazovitého závoje, celkový poněkud tmavý dojem, ojedinělé bílé chloupky. Kamzicí znaky: slabší, méně výrazné vez intenzivního sazovitého zbarvení. Poněkud tmavší hlava jako celek. Menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: barevně matná, zónovitě odsazená, ojedinělé bílé chloupky, velmi světle našedlá nebo slabě namodralá v místech intenzivních kamzičích znaků, světlejší úzký proužek u kůže.

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: mimořádně protažené (výluka). Hlava: velmi úzká (výluka). Uši <9 > 13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka). Pesíky: téměř chybějící (výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: silně promísený bílými chloupky a skupiny bílých chloupků (vždy výluka). bílý koneček pírka (výluka). bílá spodina pírka (výluka). Kamzicí znak: chybějící (výluka). Hlava: úplně tmavá až černá (výluka). Jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: modrá na místech kamzicích znaků (výluka), bílý proužek u kůže (výluka), slabě namodralá na hřbetě a místech bez kamzičích znaků (výluka).

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)