Činčila velká (Čv)

Čv

Byla vyšlechtěna z činčily malé německými a anglickými králíkáři. Jméno činčily dostaly podle zbarvení, které připomínalo činčilu. V Anglii vyšlechtil činčilu velkou v první polovině 20. let Chris Wren a jako základ použil malou činčilu, kterou skřížil s belgickým obrem. V Německu ji vyšlechtili Offenbach, Grüny a Geyer z Ilmenau, zkřížením albínů s divokými králíky.

Činčila velká se u nás nazývala činčila giganta. Činčila velká vznikla u nás nezávisle na zbytku Evropy. Protože byl v Československu velký zájem o kožešinu ve zbarvení činčily, začalli ji chovatelé křížit s belgickým obrem žlutě zbarveným. Tato zvířata však byla žlutší než původní činčily a také měla horší "housenkování". Proto byla činčila rozdělena na dvě plemena, činčilu a činčilu gigantu (čig). K prošlechtění činčily došlo po založení klubu v roce 1963.

Informace: Jiří Chlumský - Činčila velká a klub chovatelů, Chovatel 5/1991
Karel Stuchlík, Jiří Chlumský - Typizace činčil velkých, Chovatel 2/1993
Jan Dvořák st. - Ke kvalitě činčily velké, Chovatel 2/1998

Klub chovatelů činčily velké
http://www.klubcv.wz.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  achiachi BB CC DD GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice: Čv

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 20 bodů
5. Barva krycího chlupu a stínování 20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
4,00 - 4,24 kg
4,25 - 4,49 kg
4,50 - 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, mohutné, válcovité, široká hruď na sliných končetinách. Hlava: široká, mírně klabonosá, zejména u samců výrazná, u samic jemnější. Uši: masité, lžičkovitě otevřené. Délka je asi 14 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, pružná, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stínování
Krycí barva: popelavě šedá s namodralým nádechem a černými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou končetin. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupemk je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu černé, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až šedobílé. Uši: černě lemované. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité až černé.

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva
Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: delší, užší. Hlava: méně výrazná. Končetiny: slabší. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a strktury.

Pozice 4. - Srst: řidší, méně pružná, měkčí, hrubá. Menší odchylky od předepsané délky, zvláště kratší .

Pozice 5. - Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší, rez. Nahnědlý nádech: hlava, uši, tělo. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohravičení, méně výrazná, šedá. Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka). Uši kratší než 12 cm a delší než 16 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (v obou případech výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající světlou stříbřitost (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), zcela nažloutlá či nahnědlá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bílé pásky na hrudních končetinách jdoucí až ke kůži (výluka). Oči: Jiná barva očí nebo mramorované (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (výluka). Podsada: šedobílá na těle, bílá na břiše (vždy výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)