kalifornský

Kalifornský (Kal)

Byl vyšlechtěn v USA jako masné plemeno s kvalitní kožkou v roce 1932 Georgem Westem z Kaliforniezkřížením činčily, ruského králíka a novozélandského bílého. Poprvé byl vystaven roku 1929 a o deset let později byl uznán jako plemeno. Roku 1958 se dostali do Anglie.

Do ČR byl dovezen roku 1965 z Dánska. V knize z roku 1991 jsem našla, že byl dovezen před patnácti lety - tj. roku 1976 (v knize z roku 1980 je věta: "byl dovezen před patnácti lety", že by náhoda?) Mezi průkopníky chovu patří chovatelé A. Drlík a K. Fruj.

Jeho kresbě se říká také himalájská. Kresba však není tak výrazná jako u ruského. Mláďata narozená v zimě mají téměř vždy lepší kresbu než narozená v létě. Právě narozená mláďata jsou celá bílá a teprve později se začínají vybarvovat. Není bez zajímavosti, že vyholíme-li v zimě kalifornskému králíkovi určité místo naroste na něm černá srst.

Kdo si chce chov zpestřit, může v rámci čistokrevného chovu spolu s kalifonskými chovat i kuní velké. Mláďata z těchto chovů se registrují.

Samci mají být vždy kvalitnější než samice. Hodí se velmi dobře pro výkrm, mláďata dosahují rychle jateční váhy, má jemnou kostru, jsou otužilí, odolní, plodní, králice jsou dobré matky. Kaliforňani jsou klidná, veselá a vyrovnaná zvířata. Přestože je to kresebné plemeno, velmi dobře hodí pro začátečníky. Je to plemeno, které se dá sehnat takřka na každé výstavě a není problém sestavit nepříbuzné páry.

Další informace Antonín Stehlík - Kalifornský králík ve třech barevných rázech, Chovatel 3/1995
Bohumil Horníček - Kalifornský králík, Chovatel 9/1995
Chovatel 5/1972
Klub chovatelů masných plemen - http://kchkmp.wz.cz

Odkazyjednodenní mládě mladé 4 týdny mládě 5 týdnů
Kal

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp Plemeno
anan BB CC DD gg       černý
anan BB CC dd gg modrý
anan BB cc DD gg havanovitý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,3 2,2 2,9 3,1 3,3 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby 20 bodů
6. Barva bílého základu a očí 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
8
9
10
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 3,99 kg
4,00 - 5,00 kg

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je velmi zavalité s širokou hrudní i pánevní partií, dobře osvalené. Hlava je robustní, krátká., zvláště v čele široká, u králic poněkud jemnější. Končetiny jsou silné ze široka nasazené. Uši jsou pevné, masité, dobře na koncích zaoblené. Jejich délka je 10,5 až 11,5. Krk je téměř neznatelný.

Pozice 4. - Srst
Srst je hustá v podsadě, elastická se stejnoměrnými lesklými pesíky. Délka krycího typu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Kresba a barva kresby
Kresba hlavy se skládá z masky a zbarvení uší. Maska kryje nosní krajinu, má mít oválný, co nejpravidelnější tvar a zasahuje do úrovně očí. Kresba uší je u kořene ostře ohraničená. Končetiny jsou zbarveny k loketnímu resp. patnímu kloubu. Pírko je zbarvené celé. Kresba končetin má být ostře ohraničený. Barva kresby je buď černá, nebo modrá, nebo havanovitá. Barva drápů je tmavě rohovitá až černá.

Pozice 6. - Barva bílého základu a očí
Barva krycího chlupu i podsada je čistě bílá. Barva očí je růžová s karmínovou panenkou.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Užší, delší tělo. Tenčí, jemnější končetiny. Méně výrazná hlava, zvláště u samců. Tenčí uši s menšími odchylkami od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší, méně pružná srst se sklonem k mírnému zplstění. Menší odchylky od předepsané délky srsti.

Pozice 5. - Méně ostré ohraničení kresby, masky zasahující na spodní pysk. Světlejší barva kresby, našedlé nebo bílé chloupky v kresbě. Mírný rez na barvě kresby. Světlejší barva drápů.

Pozice 6. - Nažloutlá barva bílého základu, náznak očních kroužků. Malá pigmentová skvrna na spodní partii krčního zářezu nebo na laloku. Pigmentované skvrny na mléčných bradavkách a u pohlaví nejsou vadou. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Velmi úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši <9,5 a >13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky srsti (v obou případech výluka)

Pozice 5. - Zcela nevýrazná kresba (neklasifikován). Bílé skvrny a skupiny v kresbě (výluka). Bílý dráp (výluka). Zcela nevýrazný kresebný znak (výluka)

Pozice 6. - Silně znečištěný bílý základ (neklasifikován). Sazovitý závoj (neklasifikován). Pigmentované skvrny jinde než po jedné na krčním zářezu nebo laloku, pigmentované, výrazné a úplné oční kroužky (vždy neklasifikován). Jiná barva očí (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)