Angora (A)

Plemeno s dlouhou srstí (vlnou).Jeho původní vlastí je Asie. V Evropě se objevily angory počátkem 18. století v Anglii. Některé prameny však hovoří i o tom, že se v Anglii objevily již v 15. století. Jméno dostaly podle města Ankary, kde vznikla dlouhosrstá plemena koz a koček.

Do Čech se angora dostala roku 1785. Přivezli je irští františkáni. Králík se nejdříve nazýval anglický, hedvábný a lidově se mu říkalo ovce chudých. Větší rozvoj chovu nastal ve dvacátých letech 19. století. Po hospodářské krizi nasatal útlum, ale po roce 1935 se situace opět zlepšila. Roku 1933 vzniklo Celostátní sdružení .html"chovatelů angorských králíků a také první klub chovatelů angorských králíků v Lužné u Rakovníka. Vlna se tehdy hlavně vyvážela.
- 1934-35 vznikla u nás první přádelna, kterou brzy nahradila přádelna v Bystrém u Poličky.
Sdružení chovatelů mělo v době svého vzniku 148 členů. O šest let později za protektorátu byl předsedou architekt Diviš a sdružení mělo pouhých sedm členů. Za další tři roky stoupl počet členů na 192. V roce 1944 bylo Sdružení zlikvidováno a všechny peníze zabaveny.
K obnovení došlo v roce 1946 a Sdružení mělo tehdy 92 členů. Do roku 1950 se počet členů zvýšil na 267 a o 20 let později dokonce na 311. Tehdejší počet chovatelů byl však mimo jiné způsoben i tím, že klub dostával zrní za dotovanou cenu, která byla po po roce 1989 zrušena.
V roce 1975 se započalo s kontrolním stříháním angor.
V současnosti má klub 32 členů a jejich počet opět začíná stoupat.

Angora černá angora ruská modrá angora červenáangora modrá
velké obrázky angor
Vyšlechtění angor s ruskými znaky: tyto angory vyšlechtil dnes již zesnulý MVDr. Poláček z Chomutova. Dalším, kdo se o chov a vyšlechtění těchto angor přičinil, byla ing. Naděžda Růžičková. K jejich šlechtění byli použiti králíci kalifornští. Proto byl požadavek, aby se toto plemeno nazývalo "angory kalifornské", což však bylo zamítnuto ústřední odbornou komisí.
Barevné angory: Barevné angory se dříve chovaly v mnoha barevných odstínech. Situace se změnila, když byla znárodněna firma Čipera. Vlněna již barevnou vlnu nevykupovala. Navíc v chovu ing. Růžičkové v té době řádili zloději a odnesli si veškeré barevné angory (zřejmě na jídlo), které vyšlechtila z vídeňského bílého modrookého. Mezi nejúspěšnější chovatele barevných angor v současnosti patří Helena Dulíková, ktera vyšlechtila angoru červenou.

Angora se nejdříve chovala pouze jako sportovní plemeno ve formě albinotické (bílá s červenýma očima) s cílem dosáhnout co nejdelší vlny (až 24 cm). Na výstavách se jeho vlna cenila natolik, že byla oceňována 70ti body ze 100 možných. Ze začátku dávala angora zhruba 200 g vlny ročně. Ve třicátých letech byla průměrná roční produkce 250-300g. V 50. letech dávaly angory průměrně 500 g vlny za rok. Při kontrolní střiži roku 1975 cca. 900 g a o rok později př. Zadina poprvé překročil hranici jednoho kilogramu. V roce 1991 dosáhl nejvyšší střiže přítel Bradáč (předpoklad 1520 g)

Současnost v chovu angor: V současnosti rozlišujeme mezi srstí výstavní, která má mít 6-8 cm a srstí prodejní, o délce 3-4 cm. O rozvoj plemene se aktivně stará Klub chovatelů angor, který vydává 4 krát ročně časopis Angoráček a brožury o chovu angorských králíků.

Vlna se stříhá poprvé okolo 10. týdne a potom každé tři měsíce. Dnes je to cca 1 kg vlny i více. Stříhat můžeme strojkem, speciálními nebo normálními nůžkami. Péče o angoru není o mnoho složitější než o jiné králíky. Je nutné ji čas od času pročesat, aby se srst necuchala. Angory jsou velmi klidná zvířata, což usnadňuje jejich stříhání. Velmi statečně snáší i stříhnutí a říká se, že je to tolik nebolí - snad. Doba zimní střiže se upravuje tak, aby nevyšla na silné mrazy. Stříhat je nejlepší na počátku září, prosince, března a června. Pro otříhanou angoru je nebezpečná již teplota -4 st. Celsia, přičemž nejhorší je první noc. Angory připouštíme 14 -21 dnů po střiži, aby měly dost vlny na postavení hnízda, ale aby se mláďata nezamotala.

Angora bílá červenooká cca 12. týdenní mládě angory bílé červenooké
Orientační tabulka - rozdělení srsti v 80. letech
      TŘÍDA       SRST
I. třída delší než 60 mm
II. třída 30 - 60 mm
III. třída do 30 mm
IV. třída zplstnatělá
Jednotlivé třídy se liší podle požadavků výkupce. v současnosti se praktický význam rozdělení srsti ztrácí. Za vlnu první třídy je považována srst o délce 3-4 cm. Méně je hodnocena vlna zplstnatělá a krátká.

Výkup vlny v drobném
zajišťuje paní Marie Sedláčková, Čejetice 67, 387 51 Strakonice.
V množství do 5kg nebo poštou vykupuje bez omezení, větší množství v osobním dodání je třeba předem domluvit. Její tel. domů 0342 393163 odpoledne po 15. hod.

Více informací: Jiří Zahradník - Péče o angory v zimě, Chovatel 12/1991
-na- - Pečlivost v chovu se vyplácí, Chovatel 12/1991
Josef Zadina - Užitkovost v chovu angor, Chovatel 10 a 11/1992
Helena dulíková - Angorský králík v českých zemích, Chovatel 4/1994
Miroslav Hrnčíř - Domácí spřádání srsti angor, Chovatel 11, 12/1995
Jaroslav Fingerland -   Angora - ohrožené zvíře?, Chovatel 10/1996
Josef Zadina - Chcete začít chovat angory?, Chovatel 4/1998
Klub chovatelů angor
http://www.angora.cz/klub-chovatelu-angorskych-kraliku

Návod na stříhání:
neříkám, že je nejlepší, ale nám se osvědčil. Máte-li lepší, uveřejním jej také.
Potřeby: králík angorák, nůžky (strojek), hřeben - doporučuji hřebeny na psy (nám se osvědčil s 5 mm mezerami mezi hroty a placatý se zahnutými hroty), stolek.
Postup: Angoru dobře rozčešeme a uprostřed hřbetu uděláme pěšinku. Králíka si dáme na klín (nebo stolek) a rukou přidržíme srst. Nůžkami vjedeme do srsti a po tenkých vrstvičkách (0,25 až 0,5 cm) stříháme směrem ke krku. Vlnu rovnou třídíme. Srst stříháme v létě 0,5 cm od těla, v zimě 1 - 2 cm od těla.
Když ostříháme hřbet a boky, pustíme se do uší, hlavy a tlapek. Stříháme opatrně a jen když je srst plstnatá nebo příliš dlouhá. Potom králíka otočíme na záda a zafixujeme ho nohama. Hlavu si dáme mezi kolena a velmi jemně stiskneme. Velmi opatrně ostříháme břicho (pozor na bradavky a pohlavní orgány) a králíka opět propustíme.
Vezmeme něco dobrého (pro něj, ne pro nás) a odneseme králíka do kotce.

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
Jsou přípustné všechny barevné rázy jednobarevných plemen a bílých králíků s ruskou kresbou.
Genotypy všech barevných rázů jsou shodné s genotypy výchozích plemeno s normální srstí a symbolů pro tvorbu angorské srsti. Ruská kresba je přípustná pouze v černé. U nás jsou nejčastější:
Genotyp plemeno
aa---- vv bílá červenooká (Abčo)
AA---- xx vv bílá modrooká (Abmo)
AA BB CC DD gg vv černá (Ač)
anan BB CC DD gg vv       černá s ruskou kresbou (ARč)
AA BB CC dd gg vv modrá

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,9 3,3 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ a plemenné znaky 20 bodů
4. Hustota srsti a vyrovnanost. Množství a délka srsti 15 bodů
5. Struktura srsti 20 bodů
6. Barva 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část
Poznámka: při zjišťování tvaru je nutné celé tělo dokonale prohmatat, zvláště kůži a hřbetní linii, protože dlouhý vlas zakrývá tvarové nedostatky.

Pozice 3. - Typ a plemenné znaky
Typ: velmi mírně protažená, válcovitý. Končetiny: silné, středně dlouhé, vypadají mohutnější a kratší než u plemen s normální srstí. Hlava: krátká, dobře zakulacená, připojená těsně k trupu. Uši: masité, vzpřímené, hustě osrstěné. Délka: 11 - 12 cm bez srsti.
Plemenné znaky> - mají být velmi husté
Praporky: mohutně obrostlé uši po celé délce. Čelenka: zvlášť dlouhá srst na čele. licousy: dlouhá srst na skráních. Bačkory: mohutné a dlouhé osrstění hrudních a pánevních končetin.

Pozice 4. - Hustota srsti a vyrovnanost. Množství a délka srsti
Srst: mimořádně hustá a vyvinutá, kůže při rozfouknutí není téměř viditelná. Délka srsti na hřbetě výstavních zvířat: cca 6 cm. Stejnoměrnost: srst má být rozložena po celém těle naprosto stejnoměrně ve stejné hustotě a délce. Důraz: boky, kyčle, končetiny, spodina těla.

Pozice 5. - Struktura srsti
- podsada, polopesíky, pesíky. Struktura: silná, zdravá, bez nejmenšího sklonu k plstění. Podsada: silně množstvím převládá. Struktura podsadového chlupu: po celé délce hedvábně měkký a jemně zvlněný o vysokém hedvábném lesku. Polopesíky: přechod mezi podsadou a pesíky, poněkud přesahují podsadu. Struktura polopesíků: o něco hruběji zvlněný chlup zakončený silnější rovnou špičkou, zřetelně méně než podsadových chlupů. Pesíky: v naprosté menšině k podsadě i polopesíkům. Strukura pesíků: o fněco silnější, výrazně rovný vlas s tvrdší špičkou. Délka: o něco přesahuje podsadu a polopesíky. Počet: u králic, zvláště starších je vyšší oproti samcům.

Pozice 6. - Barva podsady
Jsou uznané všechny barevné rázy uznaných jednobarevných plemen a bílých králíků s ruskou kresbou.

Bílé angory: srst má mírně slonovinovou barvu (díky mimořáné hustotě rouna). Na místech s kratší srstí: čistě bílá. Oči: bílá červenooká a ruská - růžová s karmínovou panenkou. bílá modrooká - Modré s tmavší panenkou jako u vídeňkého bílého. Drápy: Abčo a Abmo - bílé. AR - rohovité.

Barevné angory: druh struktury odpovídá příslušné barvě podsady a krycího chlupu. Barva je zřetelnější jen na místech s nejkratší srstí (nosní partie ap.). Barva očí a drápů odpovídá výchozím plemenům.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Typ: menší odchylky od stanoveného mírně protaženého. Uši: poněkud rozkleslé se slabší strukturou a mírné odchylky od stanovené délky. Plemenné znaky: slaběji vyvinuté.

Pozice 4. - Srst: poněkud řidší, menší odchylky v délce, pokud jde o kratší srst, nestejnoměrná délka a hustota na různých místech, velmi malá, holá místa a menší poruchy v růstu srsti.

Pozice 5. - Srst: ojedinělý sklon k plstění, celkový dojem vatovité srsti, celkově hrubší struktura.

Pozice 6. - Bílé angory a s ruskou kresbou: nažloutlá (ne slonovinová), mírně znčistěná. Kresba platí pro plemeno s normální srstí

Barevné angory: přípustné vady jsou shodné s vadami výchozích plemen s normální srstí.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: velmi dlouhé, zcela protažené (výluka). Uši: <9 > 14 cm (výluka) - měřeno bez vlny na konci uší. Hlava: dlouhá, úzká (výluka). Plemenné znaky: některé chybějí (výluka).

Pozice 4. - Srst: velmi řídká (výluka), kratší než 4 cm (neklasifikován), mimořádně nestejnoměrná délka a hustota na různých částech těla (výluka), Velká holá místa, která nelze přikrýt okolní srstí (neklasifikován). Větší místa s poruchou růstu srsti (výluka).

Pozice 5. - Srst: příliš jemná se silným plstěním (výluka). Podsada: chybbějící zvlněné podsadové chlupy (výluka). Pesíky: převyšující počet (výluka).

Pozice 6. - Bílé angory a ruská: silné znečištění (neklasifikován), vysloveně žlutý nádech (výluka). Barevné angory: dle výchozích plemen s normální srstí s přehlédnutím ke struktuře srsti.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)