Malý beran (MaB)

Je to německé plemeno uznané v roce 1970.

Další informace: Jaroslav Fingerland - Králík beran s holandskou kresbou, Chovatel 12/1998
Klub chovatelů beranů
Mouka Antonín, Lelovská 165, 417 163 Žalany

Odkazy

Standard plemene

Genotyp:

uznán ve všech jednobarevných rázech plemen s normální srstí. Strakáči jsou uznáni s plášťovou kresbou týchž barevných rázů. Klasičtí strakáči uznáni nejsou.
Zkratky: MaB a následuje zkratka barevného rázu stejně jako u genotypů.
aa---- bílý červenooký (bčo)
AA----xx       bílý modrooký (bmo)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,3 1,8 2,4 2,75

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba 20 bodů
6. Barva podsady, příp. mezibarva (u strakáčů kresba) 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 2,74 kg
2,75 - 3,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, široké, masivní i hrud. partii. Krk: krátký, silný, nezřetelný. Hlava: krátká, s širokým čelem i nosní partií, výrazně beranovitá. Končetiny: krátké, silné. Oči: výrazné, mírně vystouplé. Uši: u kořene silné výrazné hrboly (korunky). Po obou stranách jsou podkovovitě zavěšeny, přiléhají k hlavě, obráceny k hlavě. bez záhybů, masité, dobře osrstěné, na konci zaoblené. Rozpětí 30 - 36 cm měřeno přes hlavu, optimum: 32 - 34 cm. Pohyb nemá být plazivý.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, pružná. Pesíky: stejnoměrně rozmístěné. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Dle výchozího plemene, u strakáčů kresba
Odpovídá plemenům výchozího plemene
strakáči
Plášťová - Hlava, uši, korunky: převážně zbarveny. Nos, nosní partie, uši: zcela zbarveny. Čelo: ve středu bílá lysinka nebo bílá skvrnka (zrcadlo). Skráňová obruba a spodní pysk: bílá. Spodní pysk může být zbarven.
Kresba - Plášť: hřbet počínaje zátylkem ke kořeni pírka, boky, vrchní stranu pírka. Prsa, hrudní končetiny, pánevní končetiny a břicho: bílá. Požaduje se oboustranná symetrie.

Pozice 6. - Barva podsady, příp. mezibarva, u strakáčů barva
Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
čistě bílá základní barva i barva kresby dle barevného rázu.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všobecná č. + Tělo: méně zavalité, protaženější. Hlava: nevýrazně klabonosá. Krk: znatelný. Uši: tenčí, poněkud odstávající, otvor jednoho ucha otočený dopředu. Ojedinělé záhyby, rozpětí v menším souladu s velikostí těla. Končetiny: delší a slabší.

Pozice 4. - Srst: řidší, měkčí (jemné pesíky), menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Uši: bílá skvrnka nebo skvrnky na korunkách a spodní straně. Nosní partie: bílé skvrnky, skupinky bílých chloupků na nose. Oční kroužky: Stejnoměrné nebo skráňová skvrny, pravidelný motýlek. Bílý rozštěp pysku. Bílé skvrnky: v zátylku, na lopatkách, na zádi od kořene až po vztyčené pírko, v plášti. Bílá skvrnka na povrchu pírka. Černé skvrny na prsou a hrud. konč. Asymetrie pláště. Chybějící zrcadlo.

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Základ: mírně znečistěný bílý, žlutý nádech. Barva kresby: Odpovídá plemenům stejného barevného rázu. Drápy: Jeden nebo více pigmentovaných

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,25 kg a vyšší než 3,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + Tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: výrazně úzká a dlouhá (výluka). Uši: Zvedání jednoho nebo obou uší (netopýří uši - výluka), Rozpětí pod 30 cm a delší než 36 cm. (výluka). Otvory obou uší obrácené dopředu (výluka),

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), silně se plstící a (výluka) velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu, zejména delší (výluka).

Pozice 5. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu.
Strakáči
Velké odchylky od požadované plášťové kresby (výluka). Zcela narušený nebo přerušovaný plášť. Převaha bílé barvy na povrchu těla (v obou případech výluka). Uši: bílé skvrny v horní polovině (výluka), zcela bílé (výluka). Zcela bílá celá nosní partie (výluka). Hlava: celá jednobarevná (výluka). Zjevná klasická kresba strakáčů (výluka)

Pozice 6. - Odpovídá plemenům stejného barevného rázu
Strakáči
Bílý základ: silně znečistěná srst (neklasifikován). Barva: silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřípustné vady jako pro celobarevné s výjimkou skupin bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)