Český černopesíkatý (Ččp)

český černopesíkatý - Chovatel Vokurka

České národní plemeno vyšlechtěné Františkem Provazníkem z Holic. Ke šlechtění byli použiti králíci plemen činčila malá a stříbřitý žlutý. Postupně vybíral králíky s různou intenzitou pesíkování. Postpuně se podařilo vyšlechtit králíka se srstí, která zbarvením připomínala zbarvením stříbrnou lišku. Jako plemeno byl uznán roku 1975.
Snahou našch chovateů bylo vyšlechtit na králíka masného typu nenáročného na krmení, odolnějšího vůči nemocem než albíni a méně temperamentního než leucíni (bílí modroocí).

Více informací: Na návštěvě u chovatele - Olga makariusová, Milan Jedlička - Chovatel 4/1994
Klub chovatelů moravského bílého hnědookého a českého černopesíkatého
http://www.ah-kralici.estranky.cz/clanky/klub/

Standard plemene

Genotypy:
   achiachi bb CC DD GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, závoj, stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Hlava: krátká a široká, dobře klenutá, u poněkud králic jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrně rozložené, elastické. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, závoj, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: na celém těle čistě bílý se stejnoměrným šedopopelavým nádechem závojem. Závoj: světlejší až střední intenzity, tvořen přečnívajícími tmavými až černými konečky pesíků zcela stejnoměrně rozloženými na všech místech těla s výjimkou divokých znaků (oční kroužky, skráňová obruba, břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin, malý zátylkový klín). Divoké znaky jsou čistě bílé. . Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: čistě bílá po celém těle.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: mírně protažený typ. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: nestejnoměrně rozložené tvrdé.

Pozice 5. - Stejnoměrnost: nestejnoměrný odstín závoje krycího chlupu, shluky černých konečků pesíků do vloček. Vzhled: poněkud tmavý. Divoké znaky: ojedinělé tmavé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky od stanovené barvy. Drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 6. - Podsada: šedá až velmi lehce namodralá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: úzké a dlouhé s silně zúženou hrudní partií (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka) Uši: delší než 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: nestejnoměrně rozmístěné, příliš dlouhé (výluka).

Pozice 5. - zcela chybějící sazovitý závoj (výluka). Divoké znaky: tmavé (výluka). Závoj: velmi tmavý na celém těle (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: silně promísená tmavými chloupky (výluka), šedá až šedomodrá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)