Holanský havanovitý (Hohav)

Holandský (Ho)

kresba

Holandský je jedním z nejstarších plemen. Vyšlechtěn byl v Anglii, ale jeho předci pocházeli z Holandska a Belgie, kde se chovali pod názvem Brabander. Roku 1879 byl v Anglii založen klub jeho chovatelů a o tři roky později se udály první exporty do dalších zemí Evropy.

Jako staré plemeno stál holanďan u vzniku mnoha dalších plemen. Kožešina se používala na imitaci skunka. Byl jedním z prvních plemen chovaných v Čechách.

Klub chovatelů holandských
http://www.holandsky-kralik.wz.cz/

 

 

 

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
Genotyp plemeno
AA BB CC DD gg ss černý (Hoč)
AA BB CC dd gg ss modrý (Hom)
AA BB CC DD GG ss divoce zbarvený (Hodiv)
AA bb CC DD gg ss madagaskarový - durynský (Homad)
AA bb CC CC DD GG ss žlutý (Hož)
AA BB cc DD gg ss havanovitý (Hohav)
AA bjbj CC DD gg ss japanovitý (Hoj)
AA BB cc dd gg ss marburský (Homa)
achiachi BB CC DD GG ss činčilový (Hoči)
AA BeB CC DD GG ss železitý (Hožel)
AA bb CC dd gg ss želvovinový - isabella (Hoželv)
AA BB CC dd GG ss perlový (Hope)
AA BB cc dd GG ss rys (Horys)
AA BB cc DD GG ss divoce havanovitý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba 20 bodů
6. Barva bílého základu a kresby 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: krátce zavalité, válcovité. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, u králic je jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrně rozložené, jen o málo převyšují krycí chlup. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Holandský činčilový

Pozice 5. - Kresba
Kresba hlavy: lícní kresba - Uši: celé zbarvené. Rozděluje se nad čelem u kořene uší ostrou špisí a táhne se symetricky po obou stranách hlavy oválovitě kolem očí. Ohrnaičení se nesmí dotýkat: očí, vousů, tlamy.
Kresba těla>: Prstenec - středem trupu po celém obvodu těla probíhat ostré ohraničení zadní pigmentované části zvířete. Prstenec: úplný u všech rázů s výjimkou: rázu světle a středně divokého a rázu činčilového u kterých je celé břicho v krycím chlupu bílé, ale prstenec musí pokračovat v podsadě, u žlutého rázu je přerušení přípustné na břiše - Přednost - žlutá nebo krémová barva podsady zadní části břicha. Manžeta: Na pánevních končetinách je pigmentovaná část ostře ohraničená ve středu nártu - tvoří bílou přední část nárstu s prsty (manžetu).
U divoce havanovitých je prstenec na břiše v bílé barvě krycího chlupu, avšak pokračuje v modré barvě podsady.

Pozice 6. - Barva bílého základu a kresby
Barva drápů je u všech rázů bílá.

černý - Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: sytě tmavomodrá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

modrý - Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: nepatně světlejší. Oči: modrošedé.
Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

činčilový - Krycí barva: popelavě šedá s namodralým nádechem a černými konečky pesíků. Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. prsou končetin. Na bocích má zasahovat co nejhlouběji. Pesíky: na hřbetě vločkovitě seskupeny = stínování = housenkování. Pod krycím chlupemk je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Pírko: na povrchu černé, promíšené šedobílými chlupy. Divoké znaky: bílé až šedobílé. Uši: černě lemované. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: sytě tmavě modrá na celém na povrchu těla. zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezibarva: asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek. Ostře ohraničen od podsady i černému proužku pod krycím chlupem.

havanovitý - Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Oči: tmavohnědé se světélkující panenkou.
Barva podsady: sytě modrá, prostá ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků.

divoce zbarvený
-

světle divoce zbarvený - - nejsvětlejší, Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, které silně převládají. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé.
Podsada: modrá, ostře ohraničená. Mezibarva: rezavě hnědočervená, široká, výrazná

středně divoce zbarvený - - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Bílá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Výrazně nahnědle červená barva: a skvrny u pohlaví. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé.
Podsada: modrá. Mezibarva: rezavě hnědočervená, užší než u světle div. zbravených, slabější výraznosti

tmavě divoce zbarvený - - Krycí chlup tvoří stínování (housenkování): střídají se chlupy černé a nahnědle žluté, zastoupené přibližně stejnou měrou. Světlejší barva než krycí chlup na povrchu : divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé, spodina bílá. Oči: hnědé.
Podsada: modrá, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a výraznosti

železitý - - Krycí chlup tvoří černé a nahnědle žluté chlupy, černé mírně převládají. Tmavošedá až neřernalá barva: divoké znaky - břicho, vnitřní strany končetin, skráňová obruba, téměř neznatelné. Uši: černě lemované. Pírko: na povrchu tmavé až černé. Oči: tmavohnědé.
Podsada: tmavě modrošedá na celém těle, bez ostrého ohraničení. Mezibarva: velmi slabě naznačená, zcela bez přesnějšího ohraničení a zcela bez výraznosti

žlutý - Barva: dominuje oranžová žluť, svítivě lesklá a výrazná. Světlejší: úzké oční kroužky a skráňová obruba. Krycí barva: břicho, spodina pírka, vnitřní strany končetin - mohou být bílé, Přednost: krémové. Oči: hnědé,
Podsada: odpovídá barvě krycího chlupu tj. červenožlutá a zasahuje až ke kůži. Břicho: bílé, Přednost: krémová.

madagaskarový - durynský - Barva krycího chlupu:: žlutohnědá až žlutočervená. Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé.
Barva podsady: výrazně žlutočervená, bez jakéhokoliv odsazení má zabíhat až ke kůži, na místech kamzičích znaků: krémová, nikdy namodralá

japanovitý - Kresba: střídavá ve žluté a černé barvě. Hlava, uši, prsa, hrudní končetiny: střídavě - levé ucho, levá polovina prsou, levá hrudní končetina jakož i pravá polovina hlavy jsou téže barvy nebo pravé ucho, pravá polovina prsou, pravá hrudní končetina, levá polovina hlavy jsou téže barvy. Dělící linie obou barev: má procházet středem čelní a nosní kosti a středem prsou. Ostatní tělo: střídají se černé a žluté příčné pruhy. Žlutý pruh má na hřbetě přecházet v černý a naopak. Na každé straně těla jsou barevná pole - pruhy.
Podsada: Černá + žlutá - bez ojedinělých jinobarevných chloupků. Černá: pronikavě černá s mimořádným leskem, břicho je poněkud matnější, zcela stejnoměrná, bez odstínových odchylek. Žlutá: světlejší i tmavší. Přednost - oranžová. Na břiše, spodině pírka a vnitřních stranách končetiny jso barvy trochu matnější bez ostřejších ohraničení. Oči: hnědé. Drápy: rohovité, odstín odpovídá zabarvení dané končetiny.

marburský - Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje nepatně výrazněji. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité
Barva podsady: téměř stejná, nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení.

želvovinový -isabella - odpovídá madagaskarovému zabarvení (žlutohnědá až žlutočervená barva krycího chlupu) Závoj: na této barvě se roprostírají velmi tmavé pesíky tvořící velmi jemný sazovitý závoj. Barva je velmi výrazná jako celek na: čele, skráních, hřbetě, skvrnách u pohlaví, svrchní straně pírka. Kamzičí znaky: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin, spodina pírka. Barva znaků: tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Oči: tmavohnědé.
Podsada: žlutočervená Oči: šedomodré. Vousy: pigmentované.

perlový - Barva krycího chlupu: odpovídá barvě divoce modře zbarveného králíka. Perlování: tvoří ho šedobílé a tmavé konečky pesíků, zvané též "pepř a sůl". Podle poměru šedobílých a tmavých konečků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost: světlý a střední. Oči: šedomodré. Mezibarva: užší proužek červenohnědé barvy, vůči podsadě není příliš výrazný ani ostře ohraničený. Podsada: na povrchu těla šedomodrá, zaujímá asi 2/3 délky srsti. Na břiše - šedomodrá.

rys - Barva krycího chlupu: po celém povrchu těla vč. hlavy, uší, prsou a končetinsvětle stříbřitě modrá se slabě prosvěcujícím červenohnědým tónem mezibarvy, čímž vzniká dojem jinovatkového závoje. Oční kroužky: jou úzké a šedobílé. Divoké znaky: velmi svělté, až bílé. Zátylek: malý klín matně červenohnědé barvy. Oči: šedomodré se světélkující panenkou. Mezibarva: sytě červenohnědá, šířka 3 - 4 mm, vůči podsadě ostře ohraničená. Podsada: asi 1 cm široká a na povrchu těla čistě bílá, sahá až ke kůži. Na břiše - namodralá, navazující bez mezibarvy na bílou barvu krycího chlupu.

divoce havanovitá - krycí chlup tvoří housenkování, skládá se z hnědých a žlutohnědých konečků chlupů zastoupených zhruba v poměru 1:1. Barevné chlupy jsou rovnoměrně rozložené. Krycí barva bílá: břicho, vnitřní strany pánevních končetin a skráňová obruba.Skvrny u pohlaví: mohou být výrazně hnědočervené. Uši: hnědě lemované. Pírko: na vrchní straně barevné a na spodině bílé. Oči: hnědé. Podsada: modrá. Mezibarva: červenohnědá, nepříliš široká, málo ostře ohraničená.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protažený typ + užší hrudní partie. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: delší.

Pozice 5. - Lícní kresba: méně symetrická, zasahující poněkud níže až do kořenů vousů, záhyby v lícní kresbě. Lysinka: příliš široká nebo úzká. Kresba v zátylku: méně ostré ohraničení. Prstenec: poněkud křivý se záhyby kdekoliv na obvodu, mírně posunutý mimo střed trupu (dopředu nebo dozadu), šikmý. Manžeta: křivě ohraničená, mírně posunutá mimo střed nártu, šikmá.

Pozice 6. - nažloutlý nádech bílého základu. Měnší odchylky od stanověné barvy očí.

světle divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

středně divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost

tmavě divoce zbarvený - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, menší výraznost.

železitý - Stínování: nestejnoměrné, nebo mírně výrazné. Světlejší: boky, kyčle, pásky na hrudních končetinách, prsa a končetiny, povrch pírka. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Zátylkový klín: výrazný. Podsada: světlejší, ojedinělé bílé chloupky. Mezibarva: slabší šířka, výraznější, nahnědlá.

žlutý - Hlava, uši, končetiny, hřbet: lehce sazovitý nádech. Oční kroužky a skráňová obruba: široká, téměř bílá. Hlava: tmavší. Světlejší: uši, hrudní končetiny. Krycí chlup: světle žlutá barva bez oranžového tónu. Hrudní končetiny: světlejší pásky. Podsada: mimo břicho světlejší, zesvětlující směrem ke kůži, s ojedinělými bílými chloupky, nepatrný sklon k našedlé barvě podsady.

černý - Barva krycího chlupu: Méně intenzivní čerň. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez. Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

modrý - Barva krycího chlupu: světlejší, připomínající Mm. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Slabý jinavatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky. Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádech, světlejší pásek u kůže.

činčilový - Světlejší: prsa a hrudní končetiny, boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší, rez. Nahnědlý nádech: hlava, uši, tělo. Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohravičení, méně výrazná, šedá. Podsada: světlejší, s ojedinělými bílými chloupky.

havanovitý - Barva krycího chlupu: matnější, šedě melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, nestejnoměrné rozložení havanovité barvy (skvrny různé intenzity barvy). Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chloupky, světlejší úzký proužek u kůže.

marburský - Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší s odstínem do světle šedé.

durynský - Barva krycího chlupu: světlá, bledá, nevýrazně se projevující, bez tmavohnědého, velmi světle sazovitého závoje, celkový poněkud tmavý dojem, ojedinělé bílé chloupky. Kamzicí znaky: slabší, méně výrazné vez intenzivního sazovitého zbarvení. Poněkud tmavší hlava jako celek. Podsada: barevně matná, zónovitě odsazená, ojedinělé bílé chloupky, velmi světle našedlá nebo slabě namodralá v místech intenzivních kamzičích znaků, světlejší úzký proužek u kůže.

japanovitý - Uši: mramorované nebo skvrnité. Hlava, prsa, hrudní končetiny: mramorované nebo skvrnité. Není vadou jsou-li na hlavě, prsou, hrudních končetinách střídavě rozložené barvy a obě uši mramorované nebo skrvnité. Rozložení barev: nestřídavé. Prsa: jednobarevná. Hrudní končetiny: obě stejnobarevné. Bar. skvrny namísto pruhů. Stejnobarevné pruhy prohíhající po celém obvodu trupu. Přechod barev: v pruhu jinde než na hřbetě. Podsada: obě barvy - ojedinělé jinobarevné chloupky, méně syté, matnější barvy, větší prolínání na rozhraní barev. Bílé skvrny: na břiše a spodině pírka.

želvovinový -isabella -

perlový - - Barva krycího chlupu: odchylky od stvětlého nebo středního odstínu. Perlování: hrubé vločkovité. Světlejší končetiny. Slabší rez. Ojedinělé bílé chloupky. Oči: menší odstínové odchylky. Mezibarva: poněkud širší. Podsada: matnější s ojedinělými bílými chloupky.

rys - Barva krycího chlupu: mírné odchylky v předepsané barvě. Ojedinělé bílé chloupky na povrchu těla. Jinovatkový závoj: slabší. Slabší rez. širší oční kroužky. Oči: menší odstínové odchylky, zvláště slabý nahnědlý nádech na duhovce očí. Mezibarva: méně výrazná, neostře ohraničená a užší na povrchu těla. Podsada: lehce našedlá na povrchu těla, světlejší na břiše.

divoce havanovitý - Stínování: nestejnoměrné, méně výrazn. Barva: celkově nevyrovnaná, světlejší boky či kyčle. Ojedinělé bílé chloupky v kresbě, světlejší podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: velmi protažený typ (výluka). Hlava: úzká, dlouhá (výluka) Uši: <8 a > 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: příliš tvrdé a dlouhé (výluka)

Pozice 5. - Bílá lysinka: probíhá mezi ušima a spojuje se v zátylku s bílou částí trupu (výluka). Lícní kreba: dotýká se ohraničením očí nebo koutků tlamy (výlukaú. Prstenec: záhyby větší než tři cm kdekoliv na obvodu (výluka), situovaný zcela mimo střed trupu (výluka), přerušený v krycí barvě s výjimkou činčilového, divokého a žlutého (výluka), přerušený v podsadě s výjimkou žlutého (výluka). Zasahování pigmentované časti trupu k pohlaví (výluka). Pigmentovaná část pánevní končetiny zasahující až k prstů (výluka). Manžeta. zasahující až k patě (výluka), chybí (výluka).

Pozice 6. -

- skupinky bílých chloupků v kresbě (výluka). Barva kresby: silně promísená bílými chloupky (výluka), silný rez (neklasifikován). Podsada kresby: silně promísená bílými chloupky (výluka). Bílý základ: silně žlutá barva (výluka). Oči: jiná barva než je stanovená pro příslušné plemeno (výluka), jinobarevný klínek nebo skvrnka v duhovce oka (výluka). Drápy: pigmentované (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)