<

Velký světlý stříbřitý (Vss)

1,0 - Velký světlý stříbřitý

 

Do Francie se dostali z Indočíny počátkem 17. století s portugalskými námořníky a rozšířili se ve Francii v oblasti Champagne. Do dalších zemí se dostali počátkem 19. století.

Vss patří mezi masná plemena vhodná i pro začátečníky. Jde o populární plemeno, které se dá zakoupit na i malých výstavách. Samice jsou velmi dobré a plodné matky.

Mláďata se rodí celá černá a teprve v později začínají postupně vystříbřovat. Stříbření začíná na hrudi, uších a nose a je dokončeno až po druhém línání v 6. - 8. měsíci.

Klub chovatelů Vss byl ustaven roku 1967 v Opavě z iniciativy chovatelů francouzských stříbřitých. V současnosti má klub cca 100 členů.

Další informace: Václav Andla, Miroslav Martinec: Kdo nevěří, Chovatel 12/1997
Klub chovatelů velkých světlých stříbřitých
http://klubvss.cz/

Odkazy

Vss-přestříbřování mláďat

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC DD gg P3P3

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,3 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
4,00 - 4,24 kg
4,25 - 4,49 kg
4,50 - 5,50 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, tvoří masivní válec se širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: široká, silná, robustní a mírně klabonosá, u králic poněkud jemnější. Krk: silný, vlemi krátký. Uši: masité, lžičkovitě otevřené. Délka je 12 až 13 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá, pružná, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Vss

Pozice 5. - stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost
Celkový dojem: mléčný - vznik průsvitem modrých podsadových chlupů k světlému krycímu chlupu a pesíkům, pesíky: černé, zesílené, lesklé,přečnívají nad krycí chlup asi o 1 cm a vytvářejí pesíkování. Stříbřitost, pesíkování: Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu, ideálně i na extremitách. Břicho: matnější. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: sytě břidlicově modrá až ke kůži, bez ojedinělých bílých chloupků. Nesmí být téměř černá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: méně zavalité, protéhlejší (slabší zavalitost). Hlava: mírné odchylky od stanoveného typu. Uši: méně zmasilé, menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná nebo hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Stříbřitost: nestejnoměrná, nejstejnoměrné pesíkování, vločkovitá nebo skvrnitá. Extremity: tmavší (zejm. motýlek). Pesíkování: velmi slabé, tvořící příliš světlý odstín (tzv. moučný pytel). Menší odchylky v předepsané barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: světlejší, v horní části poněkud tmavší pdosada než v dolní části u kůže, tzv. zónovitě odsazená. Ojedinělé bílé chloupky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: vysloveně úzké a dlouhé (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka). Uši kratší než 11 cm a delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).

Pozice 5. - Stříbřitost: vysloveně tmavá (výluka), silně skvrnitá a nstejnoměrná (výluka). Pesíkování: nadměrné (výluka), chybějící způsobující téměř bílý celkový dojem (výluka). Skupinky bílých chloupků. Extremity: vysloveně černé bez stříbřitosti (výluka). Oči: jiná barva (výluka). Dráp: bílý (výluka).

Pozice 6. - Podsada: velmi světlá až bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Velký světlý stříbřitý - Výstava Louny

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)