Vídeňský černý (Vč)

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51  Břidličná

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC DD gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,24 kg
4,25 - 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, srovnoměrným osvalením. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Krk: velmi krátký. Hrudní končetiny: velmi silné, relativně krátké. Uši: masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11,5 až 12,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: mírný lesk, sytě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: poněkud matnější. Oči: tmavohnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: intenzivně tmavomodrá, prostá ojdeinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: menší odchylky od zavalitého typu, mi¨írný nesoulad v proporcích. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. - Srst: řidší, měkkčí, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: příliš dlouhé.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: Méně sytá intenzivní černě. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Ojedinělé bílé chloupky, mírný rez, slabý lesk. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: poněkud světlejší, ojedinělé bílé chlouky.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: úzké protáhlé(výluka). Hlava: úzká dlouhá hlava (výluka). Končetiny: Tenké a dlouhé (výluka). Uši delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Příliš měkká nebo hrubá (výluka)

Pozice 5. - Krycí chlup: šedá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupina bílých chloupků (vždy výluka). Jiná barva očí(výluka). Drápy: velmi světle rohovité nebo bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), bílý proužek u kůže (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)