Hototský bílý (Hb)

Hototský je francouzské plemeno vyšlechtěné Eugenií Bernardovou. Své plemeno nazvala po vesnici Hotot en Auge, kde žila. První králíci byli vystavováni roku 1927.

Další informacePavel Klimek - Hototský bílý, Chovatel 1/1995
Klub chovatelů českého albína a hototského bílého
Dorůžka václav, Chlístov 44, Stařec  675 22

Hb

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC DD gg Kk ss           kombinovaná anglická a holandská strakatost

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,5 2,4 2,7 3,2 3,6 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,00 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: Mírně protažené, harmonicky vyvážené. Postoj: polovysoký. Hlava: krátká, široká čelní a nosní partie, u králic jemnější. Uši: dobře zmasilé, lžičkovitě otevřené, délka je 12 až 12,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, pesíky: stejnoměrně rozložené elastické . Délka krycího chlupu je asi 3 - 3,5 cm.

Pozice 5. - Kresba
Oční kroužek: černý, asi 5 mm široký. Stejnoměrně lemuje oči přímo u víček. Oční víčka: úzký proužek v masové barvvě (růžová).

Pozice 6. - Barva podsady
Barva bílého základu a podsady: čistě bílá s dobrým leskem. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém těle. Oči: tmavohnědé. Drápy: bílé.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo a hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Uši: Menší odchylky od stanovené délky, široké postavené.

Pozice 4. - Srst: řidší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: nevýrazné.

Pozice 5. - Oční kroužek: poněkud nestejnoměrný, širší, užší, širší proužek masové barvy víček.

Pozice 6. - Barva základu: . Nažloutlý nebo našedlý nádech, mírné znečištění v kricím chlupu a podsadě, ojedinělé tmavé chloupky nebo malé skvrnky na hlavě a uších..

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: vysloveně protáhlé úzké (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka). Uši: delší než 14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka), příliš měkká, téměř bez pesíků (výluka).

Pozice 5. - Oční kroužky: f > 8 mm, f < 3 mm (výluka), přerušený (výluka), bílé skvrnky v očním kroužku (výluka), vysloveně bílé odkraje očních víček (výluka).

Pozice 6. - Skvrnky: na těle, hlavě a uších o f > 5 mm (výluka). Silné znečistění srsti (neklasifikován).Oči: jiná barva (výluka). Dráp: pigmentovaný.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)