Vídeňský modrý (Vm)

Vídeňský modrý pochází z Rakouska. Vyšlechtil jej Johan Constantin Schultz. Cílem bylo vyšlechtit králíky dávající jak pěknou kožešinu tak dostatek masa. Ke šlechtění použil modrou samici s částečně visícíma ušima, žlutou samici s jedním vysícím a jedním stojícím uchem, které připouštěl s importovaným černým belgickým obrem. Své králíky vystavoval poprvé roku 1895 v Prátru. Jako plemeno - vídeňský modrý obr - byl v Rakousku uznán roku 1897.

Klub chovatelů Vídeňských
Kozub Miroslav, Jesenická 464, 793 51  Břidličná

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA BB CC dd gg HH

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,24 kg
4,25 - 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, srovnoměrným osvalením. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic poněkud jemnější. Krk: velmi krátký. Hrudní končetiny: velmi silné, relativně krátké. Uši: masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, dobře na koncích zaoblené. Délka je 11,5 až 12,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: neobyčejně hustá v podsadě, výrazné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Břicho: nepatně světlejší. Oči: modrošedé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: o něco světlejší než barva krycího chlupu, sytá, prostá ojdeinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: menší odchylky od zavalitého typu, mi¨írný nesoulad v proporcích. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. - Srst: řidší, měkkčí, hrubší. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu. Pesíky: příliš dlouhé.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: světlejší, připomínající Mm. Slabě skvrnitá nebo melírovaná. Slabý jinavatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chlouky, slabší intenzita barvy, slabě nahnědlý nádechj, světlejší pásek u kůže.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: úzké protáhlé(výluka). Hlava: úzká dlouhá hlava (výluka). Končetiny: Tenké a dlouhé (výluka). Uši <9,5 cm a >14 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Příliš měkká nebo hrubá (výluka)

Pozice 5. - Krycí chlup: velmi světlá barva (výluka), téměř černá barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). silně promísený bílými chloupky a skupinky bílých chloupků (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka). Jiná barva očí(výluka). Drápy: velmi světle rohovité nebo bílé (výluka).

Pozice 6. - Podsada: velmi světlá až téměř šedobílá (výluka), silný nahnědlý nádech zvláště v její horní části (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)