Burgundský (Bu)

Vznikl v jihovýchodní části Francie. Je to staré plemeno chované odedávna. především pro maso. Uznán byl v roce 1919.

K nám byl dovezen do faremních chovů v roce 1970.

Více informací: Oldřich Juřina: Chov králíka burgundského u nás, Chovatel 6/1990
Klub chovatelů masných plemen
http://www.volny.cz/kchkmp/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
  AA bb CC DD GG y1y1

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,4 2,2 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,50 - 3,74 kg
3,75 - 3,99 kg
4,00 - 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo je mírně zavalité se silným osvalením zvláště pánevní partie. Hlava: široká čelní a nosní partie, u samců výrazně vyvinuté skráně. Uši: masité, dobře na koncích zaoblené, lžičkovitě otevřené. Délka je 11,5 až 13,5.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazne, ne však hrubé pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu:: bledě červená (plavá). Rozkládá se stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin. Světle krémovou barvu mají oční kroužky, skráňová obruba, vnitřní strany končetin, břicho, spodina pírka. Oči: hnědé. Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. - Barva podsady
- na povrchu těla nepatrně světlejší než barva krycího chlupu. Sahá až de kůži. na břiše může být slonovinová a na spodině pírka i bílá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + zřetelnější krk, mírné odchylky od stanoveného typu. Menší odchylky od stanovené délky uší.

Pozice 4. - Řidší, méně pružná srst, příliš měkká. Menší odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu a delší pesíky.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: sytě čevená jako u Nč, nestejnoměrně rozložená, mírně skvrnitá. Spodina pírka: bílá. Ojedinělé černé nebo bílé chloupky v kresbě a na lemu uší. Světlé pásky na hrudních konč.. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Podsada: ojedinělé bílé chlouky, zónovité zbarvení, téměř bílá na břiše.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + úzké a dlouhé tělo bez výrazného osvalení(výluka). Velmi úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši delší než 13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Pesíky: příliš měkké a nestejnoměrně rozložené (výluka)

Pozice 5. - Krycí chlup: silně promísený bílými nebo černýcmi chloupky (výluka). Uši: souvisle černě lemované (výluka). Skupiny bílých chloupků, čistě bílé pásky na hrud. konč. (vždy výluka). Břicho: čistě bílá barva na povrchu (výluka). Jiná barva očí(výluka) nebo bílý dráp (výluka).

Pozice 6. - Podsada: našedlá či namodralá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)