Deilenaar (Dl)

Deilenaar - výstava Litoměřice

Deilenar pochází z Holandska. Vyšlechtil jej G. W. A. Ridderhof z Deilu, jenž neprozradil, jakých plemen použil. Uznán byl 1. 5. 1940

Širší rozšíření u nás nalezl teprve v posledním desetiletí. Základ chovu tohoto plemene u nás dal Cyril Knour z Jedovnic.

Více informací: Petr Fasora - Deilenaar - stálá neznámá v našich chovech? 3/1992
Klub chovatelů činčily malé + deilenaara
http://cincilamalaadailenar.webnode.cz/

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
   AA BB CC DD GG y3y3

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6.
kg 0,4 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stínování (housenkování) 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
2,00 - 2,24 kg
2,25 - 2,49 kg
2,50 - 3,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Krk: neznatelný. Hlava: krátká, široká v čelní i nosní partii, u samic poněkud jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné a na koncích zaoblené. Délka - 9,5 až 10,5 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: pravidelně rozmístěné, elastické. Délka krycího chlupu je 2,5 - 3 cm.

Pozice 5. - barva krycího chlupu, stínování (housenkování)
Barva krycího chlupu: výrazně svítivě červenohnědá. Zasahuje co nejníže na boky a je silně černě vločkovaná. Barva na prsou a hrudních končetinách je shodná s barvou krycího chlupu, zpravidla není vločkovaná. Přednost případné vločkování. Divoké znaky: (úzké oční kroužky, skráňová obruba, vnitřní strany končetin, břicho a spodina pírka) světle tříslové. Zátylkový klín je malý a zbarven červeně hnědý. Skvrnky u pohlaví jsou výrazné, tmavé. Uši: černě lemovány. Pírko: povrch je silně promísen černými chloupky. Oči: tmavohnědé. Drápy: hnědočerné

Pozice 6. - Barva podsady a mezibarva
Mezibarva: 4 - 6 mm široká, ohnivě červenohněkdá, ostře ohraničená. Podsada: zaujímá asi 2/3 délky srsti, je krom břicha sytě mordá, na břiše světle tříslová a u pohlaví modrá.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: delší typ. Krk: zřetelnější. Hlava: poněkud užší. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. - Srst: řidší, méně pružná, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkčí

Pozice 5. - Malé odchylky od červenohnědé barvy krycího chlupu. Poněkud světlejší: boky a kyčle, pásky na hrudních konč. Větší zátylkový klín, slabší: černé lemování uší. Pírko: bílá spodina. Ojedinělé bílé chloupky. Břicho: téměř bílá barva krycího chlupu, je-li vyvážená tmavými skvrnami u pohlaví. Malé odchylky v barvě drápů a očí.

Pozice 6. - Mezibarva: poněkud užší, širší, méně ostré ohraničení, nevýrazná. Podsada: světlejší na povrchu těla a na prsou, s ojedinělými bílými chloupky na povrchu těla a na prsou. Na břiše: slonovinová barva s výjimkou tmavších skvrn u pohlaví, modrá na celé spodině těla.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: vysloveně protažený typ (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka) Uši: delší než 12,5 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: chybějící nebo příliš měkké (výluka).

Pozice 5. - Krycí chlup: zcela nevýrazná barva, neodpovídající červenohnědé (výluka), zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka), skupinky bílých chloupků na červenohnědě zabarvených partiích (výluka). Vysloveně bílé pásky na hrudních končetinách (výluka). Zcela chybějící černé lemování uší (výluka). Zcela bílá barva krycího chlupu na břiše, která potlačuje tmavé skvrny u pohlaví (výluka). Oči: zcela jiná barva očí (výluka). Drápy: bílé (výluka).

Pozice 6. - Mezibarva: chybí (výluka), nahnědlá (výluka), příliš široká nebo úzká (neklasifikován). Podsada: vysloveně bílá na celé spodině těla od prsou až k pohlaví (výluka), velmi světlá až bílá na povrchu těla (výluka). Podsada i mezibarva silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)