Zemplínský (Ze)

Odkazy

Standard plemene

Zemplínský

Genotypy:
  AA bb CC dd gg HH yy     =     tamvší isabella + ohnivost

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,6 2,2 2,7 3,2 3,7 4,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

3,50 - 3,74 kg
3,75 - 4,25 kg
4,25 - 5,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar

viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité, s rovnoměrně rozloženým osvalením. Hlava: poměrně velká, u obou pohlaví krátká, široká čelní a nosní partie. Krk: krátký s mohutným zátylkem. Končetiny: silné, středně dlouhé. Uši: nesené v ostrém úhlu, silné, poměrně hrubé, na koncích zaoblené. Délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: hustá, pružná, výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu:: intenzivně pastelově hnědá s jemným modravým nádechem po celém povrchu těla. Stenoměrně rozložená po celém těle. Místa s kratší srstí - hlava, uši, končetiny , břicho, pírko - výraznější namodralý nádech. Oči: šedomodrohnědé, převládající hnědý tón je předností. Vousy: tmavé. Drápy: tmavě rohovité.

Pozice 6. - Barva podsady
Barva podsady: oranžová na celém těle, mád dosahovat až ke kůži. Na břiše barevně matnější a mírně světlejší s přechodem do krémové.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: poněkud užší, zejména v hrudní partii. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Krk: zřetelnější. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Pozice 4. - Srst: řidší, měkká, méně pružná nebo hrubší. Menší odchylky od předepsané délky.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu: světlejší, náběh na skupinu bílých chloupků, nerovnoměrně rozložená, modravý nádech připomínající modré kamzičí znaky, namodralé břicho. Světlejší: prsa a boky, sv. oči s převládajícím šedivým tónem, sv. nebo ojedinělé bílé vousy, sv. drápy.

Pozice 6. - Podsada: málo výrazná nebo světlejší barva, našedlá, ojedinělé bílé chloupky, světlejší proužek u kůže.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná č. + Tělo: úzké (výluka). Hlava: úzká, dlouhá nebo štičí (výluka). Pohyb: plazivý. Uši: delší než 13 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka). Jelmi jemná až vatovitá (výluka), zcela nepružná nebo velmi hrubá (výluka)

Pozice 5. - Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající českého luštiče (výluka). Silný výskyt bílých chloupků, bílá skupina (výluka). Znaky: výrazné modré nebo kamzičí (výluka). Prsa a boky: vysloveně světlé (výluka). Břicho nebo hlava: intenzivně modré (výluka). Silný rez (neklasifikován). Odstín: nažloutlý vez modravého pastelového nádechu (výluka). Oči: světlé nebo výrazně modré (výluka). Vousy: všechny bílé (výluka). Dráp: bílý (výluka). Konec pírka: bílý (výluka).

Pozice 6. - Podsada: bílá (výluka), modrá (výluka).

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)