Bílopesíkatý (Bí)

Bílopesíkatý vznikl ve 20. letech v Anglii, USA a německu. Plemeno vzniklo křížením mezi tříslovými králíky a čičilami. První zmínka o bílopesíkatém se objevila roku 1924 v Anglii a poprvé se objevil na jedné výstavě v Anglii 1926.
V Čechách byl ve 40. letech vyšlechtěn podobný králík "Pražský černošedý" Leopoldem Paulem. Toto plemeno zaniklo v důsledku války.

Další informace: Milan Kotyza - Králík bílopesíkatý, Chovatel 5/1997
Klub chovatelů aljašek + havanských + durynských + bílopesíkatých
bílopesíkatý černý http://www.klub-alhadubi.estranky.cz

Odkazy

Standard plemene:

Genotyp:
Genotyp Plemeno
achiachi BB CC DD gogo       černý (Bíč)
achiachi BB CC dd gogo modrý (Bím)
achiachi BB cc DD gogo havanovitý (Bíhav)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,9 3,2 3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, bílopesíkaté znaky 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost
3,00 - 3,24 kg
3,25 - 3,49 kg
3,50 - 4,25 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
Tělo: zavalité, válcovité. Krk: krátký. Hlava: široká, dobře klenutá hlava, u králic poněkud jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné, délka je 11 až 12 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, délka krycího chlupu je asi 3 cm. Pesíky: relativně dlouhé, stejnoměrně rozložené.

Pozice 5. - Barva krycího chlupu, bílopesíkaté znaky
Barva krycího chlupu: hlava, uši a končetiny jsou sytě leskle černá event. modré (jako u vídeněského modrého - lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla vč. hlavy, uší a končetin.) nebo havanovité (jako u havanovitého - sytě tmavohnědá, lesklá. Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Po stranách těla, na prsou, nad pírkem a na končetinách mají co nejvýše vystupovat pesíky s bílými konečky a mají být co nejstejnoměrněji rozmístěny. Bílopesíkatými znaky rozumíme bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín, bílou krycí barvu na břiše, na vnitřních stranách končetin a na spodině pírka. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené. Barva očí je u černého a havanovitého rázu hnědá, u modrého rázu šedomodrá. Drápy jsou vždy tmavě rohovité, Skvrny u pohlaví jsou tmavé.

Pozice 6. - barva podsady
Podsada je u všech barevných rázů na celém těle čistě modrá, a to i na břiše, bez ojedinělých bílých chloupků.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná část + Tělo: poněkud protažené, užší. Hlava: mírné odchylky od požadovaného typu. Uši: slabší strkutura, menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Řidší srst, slabé, měkčí a kratší pesíky. Menší odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu.

Pozice 5. - Ojedinělé bílé chloupky na hřbetě, na hlavě a na vnější straně uší. Nedostatečně dlouhé nebo nestejnoměrně rozložené bílé konečky postranních pesíků. Převažující bílé konečky pesíků na prsou. Matná barva krycího chlupu zcela bez lesky, slabší rez. Méně výrazné bílopesíkaté znaky bez ostřejšího ohraničení. Mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6. - Světlejší podsada, ojedinělé bílé chloupky v podsadě.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Dle stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná část +: tělo: příliš protažené, úzké s delším krkem (výluka). Dlouhá, úzká hlava (výluka). Uši delší než 13,5 cm (výluka).

Pozice 4. - srst téměř bez podsady (výluka). Pesíky: velmi slabé, měkké, příliš krátké (vždy výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Skupina bílých chloupků v černé, modré nebo havanovité základní barvě (výluka). Silné promísení barvy krycího chlupu bílými chloupky na hřbetě (výluka). Chybějící bílé konečky pesíků na bocích zvířete (výluka). Silný rez (neklasifikován). Chybějící bílopesíkatý znak (výluka). Zcela nevýrazné znaky, jakož i znaky se zcela smytým ohraničením (výluka). Jiná barva očí (výluka) a bílé drápy (výluka)

Pozice 6. - Podsada silně prostoupená bílými chloupky (výluka). Bílá nebo téměř bílá podsada kdekoliv na těle včetně břicha (výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)