Motto:Žádnému králíkáři nehaňme jeho rasu, ani svoji nechvalme.
Vše je hezké a dobré, když to má onu péči, kterou potřebuje.

Bedřich Holas, Bedřichov 1938

 Vzorník plemen

Angora (A)
Anglický beran (AB)
Aljaška (Al)
Anglický strakáč (AS)
Bílopesíkatý (Bí)
Belgický obr (BO)
Belgický obr albín (BOA)
Burgundský (Bu)
Český albín (ČA)
Český červený (Čč)
Český černopesíkatý (Ččp)
Český luštič (ČL)
Činčila malá (Čm)
Český strakáč (ČS)
Činčila velká (Čv)
Deilenaar (Dl)
Durynský (Du)
Francouzský beran (FB)
Francouzský stříbřitý (Fs)
Havanský (Ha)
Hototský bílý (Hb)
Hermelín (He)
Holíčský modrý (Hm)
Holandský (Ho)
Japonský (J)
Kalifornský (Kal)
Kastorex (Ca)
Kuní (Ku)
Kuní velký (Kuv)
Liščí (Li)
Marburský (Ma)
Malý beran (MaB)
Moravský bílý hnědooký (Mbh)
Míšeňský beran (MB)
Moravský modrý (Mm)
Meklenburský strakáč (MS)
Německý velký stříbřitý (Nvs)
Novozélandský bílý (Nb)
Novozélandský červený (Nč)
Nitranský (Ni)
Německý obrovitý strakáč (NoS)
Perlový (Pe)
Slovenský sivomodrý rex (SsRex)
Rex anglický strakáč (ASRex)
Rex holandský (HoRex)
Rex kuní (KuRex)
Rexi malí
Rex marburský (MaRex)
Rex červený (Nčrex)
Rex český luštič (ČLRex)
Rex ruský (RRex)
Rex rhönský (RhRex)
Rex rys (RysRex)
Rexi střední velikosti
Rex stříbřitý (SRex)
Rex siamský (SiRex)
Rex tříslový (TRex)
Rhönský (Rh)
Ruský (R)
Rys (Rys)
Rexi zakrslí
Stříbřitý malý (S)
Saténový (Sa)
Siamský (Si)
Siamský velký (Siv)
Tříbarevný strakáč (TS)
Tříslový (T)
Vídeňský bílý (Vb)
Vídeňský černý (Vc)
Vídeňský modrý (Vm)
Vídeňský šedý (Vš)
Vídeňský modrošedý (Vmš)
Velký světlý stříbřitý (Vss)
Zaječí (Za)
Zakrslý (Z)
Zakrslý beran (ZB)
Zakrslý bílopesíkatý (Zbí)
Zakrslý černý (Zč)
Zakrslý kastorex (ZCa)
zakrslý český černopesíkatý (ZČčp)
Zakrslý červený (Zčerv)
Zakrslý činčilový (Zči)
Zakrslý český luštič (ZČl)
Zakrslý strakáč (Zstr)
Zakrslý divoce zbarvený (Zdiv)
Zakrslý deilenaar (ZDl)
Zakrslý havanovitý (Zhav)
Zakrslý hototský (ZHb)
Zakrslý holandský (ZHo)
Zakrslý japonský (ZJ)
Zakrslý kuní (ZKu)
Zakrslý liščí (ZLi)
Zakrslý modrý (Zm)
Zakrslý moravský bílý hnědooký (ZMbh)
Zakrslý meklenburský strakáč (ZMS)
Zakrslý perlový (ZPe)
Zakrský rex anglický strakáč (ZASRex)
Zakrslý rex činčilový (ZČiRex)
Zakrslý rex holandský (ZHoRex)
Zakrslý rex kuní (ZKuRex)
Zakrslý rex marburský (ZMaRex)
Zakrslý rex meklenburský strakáč (ZMSRex)
Zakrslý rex modrý (ZMRex)
Zakrslý rex ruský (ZRRex)
Zakrslý rex rhönský (ZRhRex)
Zakrslý rex rys (ZRysRex)
Zakrslý rex stříbřitý (ZSrex)
Zakrslý slovenský sivomodrý rex (Z Rex)
Zakrslý ruský (ZR)
Zakrslý rhönský (ZRh)
Zakrslý stříbřitý (ZS)
zakrslý saténový (ZSa)
Zakrslý siamský (Zsi)
Zakrslý tříslový (ZT)
Zemplínský (Ze)

Všeobecné podmínky pro výstavy králíků

Registrace - vysvětlení tetovacích značek, které se tetují do uší kvůli identifikaci králíků
Výstavy - Podmínky pro pořádání výstav
Kategorie králíků - obsahuje definice mláďat, dospělých a kolekcí, které se smí vystavovat
Směrnice pro posuzování - část standardu platná pro všechna plemena králíků

rozdělení plemen

Podle velikosti: Podle délky srsti Podle chovného cíle
Velká nad 5 kg S normální srstí 30 - 40 mm hospodářská
Střední 3 - 5 kg Krátkosrstá 15-20 mm sportovní
Malá do 3 kg Dlouhosrstá nad 40 mm  
Zakrslá do 1,5 kg Se zvláštní strukturou srsti