Marburský (Ma)

50

Byl vyšlechtěn v letech 1913-1917 slečnou Sandemanovou v Marburgu. Vrbka uvádí, že se tak stalo křížením králíků havanských se stříbřitými šedými a následnou zpětnou plemenitbou se světlými havanskými. (Encyklopedie králíků a hlodavců uvádí křížení vídeňských modrých s havanou a dále se světlými černými stříbřitými)

Klub chovatelů marbusrkých
Vrba Milan, Vyšehradská 13, 620 00  Brno 20

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
 A15  AA BB cc dd gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,91,31,82,22,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů, stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2 > 3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité. Hrudní a pánevní partie: široká. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, hrudní – vzpřímené, zeširoka postavené. Hlava: krátká a široká, u králic je jemnější. Končetiny: silné. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: mírné odchylky. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury. Končetiny: mírné odchylky.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: vysloveně úzký protažený typ (výluka). Hlava: úzká, delší (výluka) Uši: < 8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu, méně pružná. Pesíky: měkké a méně výrazné.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: téměř chybějící (výluka)

Pozice 5. – barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Lesk: mírný. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje výrazněji. Břicho: matnější. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité

Přípustné vady

Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Drápy: velmi světlé, rohovinové.

Nepřípustné vady

Barva krycího chlupu: bez jakéhokoliv náznaku nahnědlého závoje. Rozložení barvy: silně nestejnoměrné, silný melír, silná skvrnitost (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupina bílých chloupků (výluka). výrazný jinovatkový nádech na celém těle (výluka). Oči: zcela jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: téměř stejná nebo nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení. V místech nahnědlého závoje může být v horní části lehce nahnědlá.

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší u kůže s odstínem do světle šedé, mírně zónovitě odsazená, náznak světlé mezibarvy.

Nepřípustné vady

Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka), mezibarva: zřetelná, světlá, ostře ohraničená, zřetelný bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (1997, 2003, 2020)

Kuní bílopesíkatý (Ku bí)

Kuní vzniknul současně v několika zemích (Anglie, Německo, Francie, USA) kolem roku 1920. 1) V Anglii jej vyšlechtil D. W. Irwing zkřížením činčily a ruského. 2) V Německu vzniklo toto plemeno ve Stellingenu u chovatele Emila Thomsena. Ten šlechtil vyšlechtil kuního pomocí činčily, havany, vídeňského modrého, zaječího, durynského a dalších plemen. 3) Ve Francii vzniklo toto plemeno pomocí činčily a albína u M. Fraineaua z Cognacu. Kuní bílopesíkatý vznikal v Anglii společně s kuním.

Kuní bílopesíkatí se u nás chovají až v posledním desetiletí a předcházeli jim zakrslí, kteří byli vyšlechtěni r. 1978. Od roku 2020 jsou kuní bílopesíkatí vedeni jako samostatné plemeno.

Více informací: ing. Stanislava Pinkavová – líbivý kuní hnědý, ale…, Chovatel 10/1991
Klub chovatelů kuních + ruských + siamských
http://www.klubkursi.estranky.cz

Standard plemene

Genotypy:

GenotypPlemeno
B21amaBB CC DD gogo      hnědý (KuBíh)
B22amaBB CC dd gogomodrý (KuBím)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,21,62,12,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů a kuní, příp. bílopesíkaté znaky20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,0 > 3,25 kg

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Hlava: krátká, široká, u samic jemnější. Krk: téměř neznatelný, krátký, silný. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, vzpřímené, hrudní končetiny zeširoka postavené. Uši: silný základ, u sebe, lžičkovité, na koncích zaoblené, dobře osrstěné. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: poněkud protažené, užší. Končetiny: Tenčí, delší. Menší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: Zásadní nesoulad s požadovaným typem těla a hlavy (výluka). Uši: < 8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, stejnoměrně rozložené elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: tvrdší nebo měkčí.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka),velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: velmi četné a tvrdé (výluka)

Pozice 5. – barva krycího chlupu, kuní, příp. bílopesíkaté znaky
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu: světle hnědá i na břiše.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu: světle modrá i na břiše. Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 – 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie – tzv. zrcadlo. Parva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující karmínová panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu. KuBíh a KuBím
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově hnědá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově modrá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá
Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 – 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie – tzv. zrcadlo.
Bílopesíkaté znaky: bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené.
Skvrny u pohlaví: tmavé. Barva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu.

Přípustné vady

Vzhled: celkově tmavší. Kuní znaky: méně výrazné, neplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Mírně skvrnitý povrch těla, slabší melír, slabě znatelné oční kroužky. Ojedinělé bílé chloupky s výjimkou bílopesíkatých znaků. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy
Kubí – méně výrazné bílopesíkaté znaky, větší zátylkový klín bílý až šedobílý krycí chlup na prsou.

Nepřípustné vady

Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny u Ku, u KuBí na povrchu těla (výluka). Kuní znaky: chybějící u světlých a středně světlých zvířat (výluka). Jiná než než bílá barva bílopesíkatého znaku (vydří, tříslové zb.) nebo nevýrazné bílopesíkaté znaky (výluka). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: v souladu s barvou krycího chlupu. Světlá místa – světlá, tmavé kuní znaky – tmavé. KuBíh a KuBím Barva podsady: KuBím: Tmavší místa – šedomodrá, světlejší místa – světle šedomodrá.
KuBíh: povrch těla – světle sépiově hnědá, břicho – hnědá až tříslová

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chloupky, menší nesoulad se zbarvením krycího chlupu.

Nepřípustné vady

Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), výrazná mezibarva, šedobílá až bílá u Ku (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (1997, 2003, 2020)