Zoborský (Zo)

Impuls k vyšlechtění dal doc. Ing. Jaroslav Zelník CSc. z VÚŽV v Nitře. Plemeno vyšlechtila skupina chovatelů vedená Ing. Vladimírem Malíkem a do. RNDr. Jánem Rafayem, CSc. po roce 2000. Při šlechtění byla využita plemena nitranský, novozélandský bílý. Plemeno kombinuje holandskou kresbu a akromelanické zbarvení. 

Standard plemene

Genotypy a označení barvy ve standardu:

Genotyp Plemeno
anan BB CC DD gg ss černý

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,6 1,4 2,2 2,9 3,4 3,8 4,0 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Kresba a barva kresby a drápů 20 bodů
6. Barva bílého základu, podsady a očí 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

8
9
10
3,50 – 3,74 kg
3,75 – 4,24 kg
4,25 – 5,25 kg

hmotnost < 3,5 > 5,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité s širokou hrudní i pánevní partií. Hlava: silná, široká v čele i nose, u králic poněkud jemnější. Hrudní končetiny: silné ze široka nasazené, vzpřímené. Postoj: polovysoký. Uši jsou pevné, masité, dobře na koncích zaoblené, silný základ, lžičkovitě otevřené, délka 11 – 12. Krk: silný, krátký, neznatelný.
Přípustné vady
Tělo: užší, delší, menší odchylky. Končetiny: tenčí. Méně výrazná hlava, zvláště u samců. Tenčí uši s menšími odchylkami od stanovené délky.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Velmi úzké a dlouhé tělo, nedostatečné osvalení. Úzká, špičatá hlava. Uši <9,5 a >13,5 cm.
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá v podsadě, elastická se stejnoměrnými lesklými pesíky. Délka krycího chlupu: asi 3 cm.
Přípustné vady
Řidší, méně pružná srst, měkčí a méně výrazný pesík. Menší odchylky od předepsané délky srsti.
Nepřípustné vady
Srst téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky srsti (v obou případech výluka)
Pozice 5. – Kresba a barva kresby a drápů
Zbarvení: akromelanismus a holandská kresba.
Kresba hlavy: zbarvení uší: u kořene ostře ohraničená.
Kresba těla: pírko, spodní části končetin
Končetiny – manžety – 1/2 chodidla králíka je zbarvená černě, druhá je bílá, dělící linie prochází kolem celé končetiny (i na nášlapné ploše). Pírko: zbarvené celé. Kresba končetin: ostře ohraničená.
Barva kresby:
černá, ostře ohraničená
Barva drápů je bílá.
Přípustné vady
Méně ostré ohraničení kresby (zejména uší). Světlejší barva kresby, našedlé nebo bílé chloupky v kresbě. Mírný rez na barvě kresby. Světlejší barva drápů. mírný melír.
Nepřípustné vady
Výlukové vady
Zcela nevýrazná kresba. Bílé skvrny a skupiny v kresbě. Pigmentovaný dráp, barva zasahující k prstům nebo k patě. Zcela nevýrazný kresebný znak, výrazné odchylky od barvy kresby.
Neklasifikován
silná rez v barvě
Pozice 6. – Barva bílého základu, podsady a očí
Barva krycího chlupu i podsada je čistě bílá bez jinobarevného nádechu. Barva očí je růžová s karmínovou panenkou.
Přípustné vady
Nažloutlá barva bílého základu, náznak očních kroužků. Malá pigmentová skvrna na spodní partii krčního zářezu nebo na laloku. Pigmentované skvrnky na mléčných bradavkách a u pohlaví. Náznak očních kroužků Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a podsady.
Nepřípustné vady
Neklasifikace:
Sazovitý závoj. Pigmentované skvrny jinde než je přípustné
Výlukové vady
Jiná barva očí (výluka)

Pozice 7. – Péče a zdraví, kondice
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020)