Marburský (Ma)

50

Byl vyšlechtěn v letech 1913-1917 slečnou Sandemanovou v Marburgu. Vrbka uvádí, že se tak stalo křížením králíků havanských se stříbřitými šedými a následnou zpětnou plemenitbou se světlými havanskými. (Encyklopedie králíků a hlodavců uvádí křížení vídeňských modrých s havanou a dále se světlými černými stříbřitými)

Klub chovatelů marbusrkých
Vrba Milan, Vyšehradská 13, 620 00  Brno 20

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
 A15  AA BB cc dd gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,91,31,82,22,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů, stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2 > 3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité. Hrudní a pánevní partie: široká. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, hrudní – vzpřímené, zeširoka postavené. Hlava: krátká a široká, u králic je jemnější. Končetiny: silné. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: mírné odchylky. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury. Končetiny: mírné odchylky.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: vysloveně úzký protažený typ (výluka). Hlava: úzká, delší (výluka) Uši: < 8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu, méně pružná. Pesíky: měkké a méně výrazné.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: téměř chybějící (výluka)

Pozice 5. – barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Lesk: mírný. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje výrazněji. Břicho: matnější. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité

Přípustné vady

Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Drápy: velmi světlé, rohovinové.

Nepřípustné vady

Barva krycího chlupu: bez jakéhokoliv náznaku nahnědlého závoje. Rozložení barvy: silně nestejnoměrné, silný melír, silná skvrnitost (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupina bílých chloupků (výluka). výrazný jinovatkový nádech na celém těle (výluka). Oči: zcela jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: téměř stejná nebo nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení. V místech nahnědlého závoje může být v horní části lehce nahnědlá.

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší u kůže s odstínem do světle šedé, mírně zónovitě odsazená, náznak světlé mezibarvy.

Nepřípustné vady

Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka), mezibarva: zřetelná, světlá, ostře ohraničená, zřetelný bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (1997, 2003, 2020)