Zemplínský (Ze)

Slovenské národní plemeno získalo název podle oblasti Zemplín. Šlechtěním se od roku 1982 zabýval Ing. Jozef Jonek za spolupráce Ing. Miloše Supuky. K šlechtění použili králíky plemen novozélandský červený, vídeňský modrý a později rexe slovenské sivomodré. Plemeno bylo uznáno roku 1987 pod názvem zemplínský pastelový.

Odkazy

Standard plemene

Genotyp a označení barvy:
B5 – AA bb CC dd GG

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kg 0,5 0,9 1,6 2,2 2,7 3,2 3,7 4,25

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost 10 bodů
2. Tvar 20 bodů
3. Typ 20 bodů
4. Srst 15 bodů
5. Barva krycího chlupu, očí a drápů 20 bodů
6. Barva podsady 10 bodů
7. Péče a zdraví, kondice 5 bodů
    100 bodů

Pozice 1. – Hmotnost

3,50 – 3,74 kg
3,75 – 3,99 kg
4,00 – 5,00 kg
8 bodů
9 bodů
10 bodů

hmotnost < 3,5 > 5 kg (výluka)

Pozice 2. – Tvar
Pozice 3. – Typ
viz. všeobecná část
Tělo: zavalité, válcovité. Postoj: Polovysoký. Hlava: silná, široká čelní a nosní partie, u samic jemnější. Krk: silný, krátký, neznatelný. Hrudní končetiny: silné, středně dlouhé, zeširoka postavené. Uši: pevné, silný základ, silné, dobře osrstěné, lžičkovité, na koncích zaoblené. Délka je 11 až 12 cm.
Přípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: poněkud užší, zejména v hrudní partii, slabší zavalitost a osvalení. Hlava: menší odchylky od stanoveného typu. Končetiny: slabší. Krk: zřetelnější. Uši: Menší odchylky od stanovené délky a struktury, slabší.
Nepřípustné vady
Všeobecná č. + Tělo: dlouhé a úzké (výluka). Hlava: úzká, špičatá (výluka). Uši: < 9,5 > 13,5 cm (výluka).
Pozice 4. – Srst
Srst: hustá, pružná, stejnoměrné výrazné elastické pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.
Přípustné vady
Srst: řidší, měkká, méně pružná nebo hrubší, měkčí a méně výrazné pesíky. Menší odchylky od předepsané délky.
Nepřípustné vady
Srst: téměř bez podsady nebo pesíků a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).
Pozice 5. – Barva krycího chlupu, očí a drápů
Barva krycího chlupu:: intenzivně pastelově hnědá s jemným modravým nádechem po celém povrchu těla. Stenoměrně rozložená po celém těle. Místa s kratší srstí – hlava, uši, končetiny , břicho, pírko – výraznější namodralý nádech. Oči: šedomodrohnědé, až šedohnědé, převládající hnědý tón je předností. Vousy: tmavé. Drápy: tmavě rohovité.
Přípustné vady
Barva krycího chlupu: světlejší, náběh na skupinu bílých chloupků, nerovnoměrně rozložená, modravý nádech připomínající modré kamzičí znaky, namodralé břicho. Světlejší: prsa a boky, konec pírka. Mírné odchylky od barvy očí a drápů.
Nepřípustné vady
Výlukové vady:
Krycí chlup: velmi světlá barva, připomínající českého luštiče. Silný výskyt bílých chloupků, bílá skupina. Znaky: výrazné modré nebo kamzičí. Prsa a boky: vysloveně světlé. Břicho nebo hlava: intenzivně modré. Odstín: nažloutlý vez modravého pastelového nádechu. Oči: světlé, jinobarevné nebo výrazně modré. Dráp: bílý.  Pírko: bílé na konci nebo spodině.
Neklasifikován:
silná rez
Pozice 6. – Barva podsady
Barva podsady: oranžová na celém těle, má dosahovat až ke kůži. Na břiše barevně matnější a mírně světlejší s přechodem do krémové.
Přípustné vady
Podsada: málo výrazná nebo světlejší barva, našedlá, ojedinělé bílé chloupky, světlejší proužek u kůže.
Nepřípustné vady
Podsada: bílá (výluka), modrá nebo promísená bílými chlupy(výluka).

 

Pozice 7. – Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků (2020, 2003)